Skip to main content
search
0
Nyheter

FULL SEIER FOR HUNDENE!!!!!

Av 31. januar 2022april 27th, 2023Ingen kommentarer
Bilde av hunderasen cavalier king charles spaniel - en av to raser som er ulovlig å avle på ifølge fersk dom i Oslo tingrett. Foto: Shutterstock.

Oslo Tingrett har i dag avsagt dom i rettssaken om uetisk avl. En enstemmig dom konkluderer med at det er i strid med dyrevelferdsloven § 25 å avle hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel i Norge i dag.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock. Bildetekst: Hunderasen cavalier king charles spaniel, en av to raser som strider med norsk lov. Saken oppdatert 3. februar 2022. 
D ommen fra Oslo tingrett er nå klar. Dyrebeskyttelsen Norge, og ikke minst dyrene, vinner frem på alle punkter.

En merkedag for våre hunder

Etter en bred behandling av saken i Oslo Tingrett i november, mottok Dyrebeskyttelsen Norge i dag den gledelige beskjeden om full seier.
Saken er nøye behandlet av en erfaren tingrettsdommer og to meddommere som er henholdsvis veterinær og genetiker. Flere av de sakkyndige vitnene i saken besitter den ypperste fagkompetansen på sine fagfelt, og de store helseproblemene disse hundene er avlet med ble belyst grundig.
– Det er en svært grundig og prinsipielt anlagt dom, som gir viktige rettslige rammer for dyreavl, sier advokat Emanuel Feinberg i Advokatfirmaet Glittertind.

Kryssavl fullt mulig

En fellende dom innebærer ikke forbud mot seriøs avl av Bulldog eller Cavalier, da seriøs og vitenskapelig fundert kryssavl vil kunne være et fullgodt alternativ. I de siste 50 årene har det vært en rivende teknologisk og vitenskapelig utvikling. I Norge har vi infrastrukturen og teknologien for å kunne få til et godt, vitenskapelig forankret avlsarbeid. Hundene våre fortjener å nyte godt av denne utviklingen, og måten vi avler hund på må justeres etter enhver tid tilgjengelig kunnskap.
– De menneskeskapte helseproblemene til bulldoggen har vært kjent siden tidlig 1900-tallet. Denne dommen kommer langt på overtid, sier Roaldset.
I mange tiår har man avlet syke hunder i strid med norsk lov. Det som har fått utspille seg her er et systematisk og organisert svik mot våre firbeinte venner. I dag er det stadfestet at det er et lovbrudd.

Dommen tydeliggjør behovet for endring

Dyrebeskyttelsen Norge har blant annet foreslått innføring av ID-merking og systematisk bruk av lynne, egenskaper, helsedata og slektskapsdata i avlen.
– Uten sporbarhet og bruk av databaser er det umulig for Mattilsynet å drive effektivt tilsyn med hundeavlen. I 2020 kom EU med retningslinjer for hundeavl, det er naturlig at disse retningslinjene blir førende for all hundeavl i Norge, både for rasehunder og for blandingshunder, sier Roaldset.
Mange europeiske land har tilsvarende lovverk, og tilsvarende sykdomsbyrde hos hundene sine. Vi håper at denne dommen kan bidra til å bedre hundenes helse langt utover våre landegrenser. Ærlig talt- kampanjen og rettssaken har nådd mange verdenshjørner.
Dagens dato går inn som en merkedag for hundene våre. ALLE som er glad i hunder har grunn til å feire i dag!
– Dette er en merkedag for hundene våre! Dyrevelferdsloven skal beskytte dyrene mot menneskers uvettige handlinger, og det har den gjort i dag. Dette handler om hundenes rett til å ha det bra, sier daglig leder og veterinær Åshild Roaldset

Les domsavsigelsen

Besøk vår kampanjeside for uetisk avl 

Støtt vårt arbeid                     

Det går an å avle friske hunder om man bare tar i bruk dagens vitenskap og dagens teknologi 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel