Skip to main content
search
0

Hjemløshet, kastrering og obligatorisk ID-merking

I Norge finnes det til enhver tid hjemløse dyr som trenger hjelp

Katter er i overvekt, men også kaniner, hunder og andre familiedyr opplever å bli hjemløse.

Ingen av disse dyrene er rustet for å klare seg utendørs året rundt. De er utsatt for sykdom, skader og sult og svært mange fryser i hjel på vinterstid.

Problemet skyldes i all hovedsak uansvarlige dyreeiere som ikke tar vare på dyret sitt og eventuelle avkom de måtte få. Løsningen er enkel: kastrering og ID-merking.

Kastrering

Det er mange gode grunner til å kastrere katter og kaniner.

Gode grunner

Kastrering forhindrer uønskede unger

Det er vanskelig å finne hjem til alle ungene som fødes, og kastrering forhindrer derfor dumping og hjemløshet. I tillegg beskyttes både hunnkatter og hunnkaniner mot kreft ved å kastreres.

Kastrering vil redusere risikoen for stress og krangling

Kastrering vil redusere risikoen for stress og krangling og hos katt er det et svært viktig tiltak for å redusere spredning av smittsomme sykdommer.

Katter og kaniner blir roligere når de blir kastrerte

Mindre hormonsvingninger gjør dyrene mer sosiale og katter blir mer hjemmekjære. I tillegg reduserer det behovet for markering hos hannkatter.

ID-merking

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at det skal bli lovpålagt å ID-merke alle familiedyr. ID-merking vil gjøre det lettere å gjenforene bortkomne familiedyr med eier. I tillegg vil identifisering av dyr på individnivå være et viktig verktøy for myndigheter som utfører tilsyn. Det vil også gjøre det mulig for Mattilsynet å stille dyreeiere som bryter lovverket, til ansvar.

Dyrebeskyttelsen Norge kastrerer og ID-merker alle katter og kaniner som organisasjonen omplasserer.

Hvor mange hjemløse katter er det egentlig?

Hvor blir disse av? Jo, de fleste dør av skader, sykdom og sult, eller fryser i hjel om vinteren.

50000

Mattilsynets anslag på hjemløse katter i Norge

25000

Antall hunnkatter om vi antar at de utgir ca 50%

250000

Antall kattunger om vi antar at hunnkattene får 10 kattunger i året

Verdens kastreringsdag

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer dyrehelsepersonell til å støtte opp om verdens kastreringsdag. Denne kampanjen som ble lansert i 1995 finner sted én gang i året, på den fjerde tirsdagen i februar. Målet er å sette søkelys på kastrering og ID-merking av katter og kaniner. Hjemløse dyr er et stort problem og det er uakseptabelt at disse skal måtte dø av sult, sykdom og frostskader.

Det som er ekstra gøy med verdens kastreringsdag, er at den forener dyrehelsepersonell over hele verden. Sammen setter vi søkelys på viktigheten av kastrering og ID-merking, det redder liv!

Arbeidsområder

Dyrebeskyttelsen Norge er en pådriver for et styrket dyrevern på en rekke arenaer, uansett om dyrene lever i sjø, luft eller på land.

Hjemløse dyr

Ærlig talt

Tap av sau

Dyrepoliti

Vold mot dyr

Kaninhoppet

Arbeidsområder

Dyrebeskyttelsen Norge er en pådriver for et styrket dyrevern på en rekke arenaer, uansett om dyrene lever i sjø, luft eller på land.

Hjemløse dyr

Ærlig talt

Tap av sau

Dyrepoliti

Vold mot dyr

Kaninhoppet

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel