Skip to main content
 

Vi elsker dyrene våre. Likevel har vi mennesker over lang tid avlet frem familiedyr med hovedfokus på ekstremt utseende, på bekostning av god helse og gemytt. Som konsekvens av ekstremavl lever nå en rekke arter og raser med kroniske og smertefulle lidelser. Disse problemene forhindrer dyrene fra å kunne leve et normalt og komfortabelt liv.

Det er ikke greit at avl får foregå på en måte som ikke er i tråd med dyrevelferdsloven. Praksisen er ulovlig, og det er på tide at dette settes på agendaen. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker en endring i måten avl av familiedyr i Norge utføres på. Både kennelklubben, oppdrettere, raseklubbene og myndighetene har et delt ansvar for at vi avler frem sunne og friske dyr.

Bakgrunnen for Ærlig talt

Dyrevelferdsloven er laget for å beskytte dyrene fra menneskers uvettige handlinger. Vi kan ikke lenger sitte og se på planlagte, systematiserte og ønskede brudd på dyrevelferdsloven.»

Litt genetikk

Faktum er at rasehunder har 2.7 ganger så stor sannsynlighet for å få en arvelig lidelse sammenliknet med blandingshunder

Lovverket

Våre familiedyr har en lovfestet rett til et godt utgangspunkt i livet, på tross av dette avles det hunder med sykdomsgaranti

Noen tanker omkring helseprogrammer

Helseprogrammene vi har i dag er ikke basert på vitenskap og virker i mange tilfeller imot sin hensikt

Signer vårt opprop mot uetisk avl av familiedyr!

Hvorfor er informasjonsarbeid utilstrekkelig?

Mange hundeeiere har en urealistisk oppfatning av hva god helse er.

Hvorfor går vi nå mot en rettsak

Dyrebeskyttelsen Norge etablerte Ærlig Talt-kampanjen med mål om å få på plass varige, strukturelle endringer i måten avl av familiedyr utføres på. Dagens raseavl, der man tillater at søskenbarn får avkom med hverandre, er ikke bærekraftig og gir sykdom

Hva vi mener er løsningen

For Dyrebeskyttelsen Norge er det vanskelig å forstå at man kan forsvare at dyrenes lovfestede egenverdi skal tilsidesettes i avl av familiedyr

Ærlig Talt tidslinje

Det er ingen grunn til at familiedyr ikke også skal få nyte godt av de siste 50-års framgang innen datateknologi og genetikk

Artikler, kronikker og media

Vi må unne hundene våre å bli avlet med et litt annet utseende, men med mye bedre helse. Man blir jo ikke mindre glad i en hund bare fordi den ser litt annerledes ut. Hundens velferd må alltid veie tyngre enn utseende

Mattilsynets arbeid med bekymringsmeldingene etter Dogs4all

Vi må forvente at forvaltningen av vårt lovverk baseres på dagens vitenskap og dagens databaser

Ofte stilte spørsmål

Hundeeiere forteller

Her er eiernes egne historier om hvordan det er å leve med, og å miste, et dyr på grunn av rasetypiske sykdommer. Vil du at vi deler din historie? Send oss en e-post

English

The Norwegian Society for Protection of Animals (NSPA) works to prevent and stop unethical breeding of family pets, hereunder pedigree dogs. NSPA believes breeding of both English Bulldogs and Cavalier King Charles Spaniels in Norway today do not meet the legal animal welfare criteria laid down in the Norwegian Animal Welfare Act of 2009.

Videoer

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel