Vi elsker dyrene våre. Likevel har vi mennesker over lang tid avlet frem familiedyr med hovedfokus på ekstremt utseende, på bekostning av god helse og gemytt. Som konsekvens av ekstremavl lever nå en rekke arter og raser med kroniske og smertefulle lidelser. Disse problemene forhindrer dyrene fra å kunne leve et normalt og komfortabelt liv.

Det er ikke greit at avl får foregå på en måte som ikke er i tråd med dyrevelferdsloven. Praksisen er ulovlig, og det er på tide at dette settes på agendaen. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker en endring i måten avl av familiedyr i Norge utføres på. Både kjøper, oppdretter, raseklubber og myndighetene har et delt ansvar for at vi avler frem sunne og friske dyr.

På denne siden kan du lese mer om hvordan uetisk avl påvirker dyrene våre.

“Ærlig talt – skjønnhet på helsa løs” på Arendalsuka!

Er ditt dyr ekstremavlet?

 • Bassethund
 • Bassethund

  Albueleddsdysplasi (AD)

  Hva er AD?
  Albueleddet består av tre knokler som møter hverandre; spolebeinet (radius) og underarmsbeinet (ulna) i frambeinet går sammen med overarmsbeinet (humerus). Albueleddsdysplasi er en samlebetegnelse for ulike arvelige vekstforstyrrelser i albueleddet. Arvelige vekstforstyrrelser i albueleddet:
  Osteochondrose (OCD)
  Unormal utvikling eller skade i leddbrusken medfører fortykning, sprekkdannelse og løsning av brusk. Dette er veldig smertefullt for hunden og må oftest opereres. Ununited anconeal process (UAP)
  Processus anconeus er en bit av underarmsbeinet (ulna), som i løpet av valpens vekstfase skal vokse fast til knokkelen. Hos enkelte hunder vokser ikke denne biten fast som forventet. En årsak til UAP er om underarmsbeinet (ulna) vokser saktere enn spolebeinet (radius), som gjør at albueleddet står i spenn slik at biten ikke fester seg som normalt. Sykdommen er ofte tilstede ved 5-9 måneders alder, men kan også vises senere i livet. Fragmentert processus coronoideus (FPC)
  Processus coronoidesus utgjør toppen av underarmsbeinet (ulna) og albueleddet og ved vekstforstyrrelser kan denne biten knekke av. Dette skjer oftest fordi spolebeinet (radius) vokser saktere enn underarmsbeinet (ulna), og lager press på knokkelbiten slik at den løsner. Uoverensstemmelse i albueleddet
  < Knoklene i albueleddet passer dårlig sammen og en vanlig årsak er at spolebeinet (radius) og underarmsbeinet (ulna) vokser i forskjellig tempo. De ulike vekstlidelsene har til felles at de er smertefulle og det dannes etter hvert forkalkninger i leddet. Graden av forkalkning på røntgen, henger ofte ikke sammen med hundens symptomer. Hvem rammes av AD?
  Dette er en relativt vanlig lidelse hos store hunder og noen raser er predisponert for å få AD (se over). AD og avl
  Hunder som har fått påvist AD (uansett årsak) skal ikke brukes i avl.

  Rygg, hud, ører?
 • Bostonterrier
 • Bostonterrier

  Brachycephalt syndrom (kortsnutede hunder)

  Denne lidelsen opptrer hos raser som har en bred og flat hodeform med et inntrykt snuteparti og runde øynene som sitter langt fra hverandre. Disse hundene har blant annet problemer med å puste normalt, noe som gir kronisk ubehag og forhindrer normal utfoldelse. Hundene sliter med å puste normalt på grunn av unormalt trange nesebor, for lang bløt gane (den bløte delen av taket i munnen) som delvis dekker for åpningen til luftrøret og unormalt trangt luftrør. Resultatet blir for lite luft til lungene og hundene vil derfor puste fortere enn normalt og ofte gjennom munnen i stedet for nesa. Tydelige pustelyder og snorking er en del av disse hundenes liv. Hundene vil bli fort slitne og kan kollapse eller besvime ved lek eller annen aktivitet, og kan i verste fall dø på grunn av akutt luftmangel. Varmt vær og overvekt vil forverre problemet. Søvnproblemer på grunn av luftmangel når de sover ses selv hos mildt plagede hunder. På grunn av det ekstreme utseende har hundene også ofte andre problemer:

  • Strupehodet forskyves eller faller sammen og blokkerer for luften, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Bronkiene (de største luftveiene i lungene) kan falle sammen, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Problemer med svelging, gulping, oppkast og sure oppstøt. Dette skyldes blant annet at disse hundene ofte har misdannelser i mage-tarm-systemet
  • Hjertefeil som skyldes blod med for lite oksygen til lungene over lenger tid
  • Pusteproblemer under fødsel
  • Problemer med å regulere kroppstemperaturen, noe som gir økt risiko for overoppheting i varmt og fuktig vær og ved bevegelse
  • Bittfeil og andre tannproblemer

  Brachycephalt syndrom medfører et stort velferdsproblem og er en livslang utfordring som ofte blir verre med økende alder. Mange tror at kortsnutede hunderaser skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalt for en frisk hund. Mange tror at hunderaser med flat nese skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalatferd for en frisk hund. Dette er en lidelse som er relativt lett å oppdage, blant annet for hundeeier, siden hundene i de fleste tilfeller har et karakteristisk utseende og funksjonsnedsettelse. Ved mistanke om brachycephalt syndrom må hunden tas med til veterinær, slik at den kan bli undersøkt og få hjelp til å leve med så god livskvalitet som mulig. Mange hunder med brachycephalt syndrom trenger mye og kostbar behandling. Cavalier king charles spaniel kan oppleve en del av de samme problemene som brachycephale raser. Brachycephalt syndrom og avl
  Dette er en arvelig defekt og hunder med dette syndromet bør ikke brukes i avl! Dette gjelder selvfølgelig også hunder som er operert for å rette opp defektene slik at de kan fungere mer normalt. Siden brachycephalt syndrom er knyttet til hunderasenes hodefasong, er det vanskelig å eliminere problemet uten å endre hodefasongen. Så godt som alle hunder av brachycephal rase vil ha syndromet i større eller mindre grad og det vil være vanskelig å finne individer som er friske nok til å avles på. Ved anskaffelse av en hund av brachycephal rase, er det viktig å sette seg inn i graden av problemer tilknyttet brachycephalt syndrom, både hos den aktuelle hunden og hundens foreldre. Forhør deg om eventuelle korrigerende operasjoner og få en veterinæruttalelse på hundens eventuelle plager.

  Fødselsproblemer som skyldes feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode

  Feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode gjør at valpene ikke kan fødes normalt. Dette skyldes endringer i både tispas og valpens kroppsfasong på grunn av avl med hovedfokus på noen få egenskaper, for eksempel hodefasong. Valpenes hoder blir for brede til at valpene kan passere gjennom fødselskanalen på normalt vis, samtidig som tispene ofte kan ha et unormalt trangt bekken. I disse tilfellene vil keisersnitt være eneste løsning for å redde både mor og valper. Hvem rammes av fødselsproblemer som skyldes feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode?
  Hunder med flate neser (brachycephale raser) har større risiko for denne lidelsen enn andre raser. Utsatte raser er engelsk bulldog og boston terrier Skotsk terrier har også denne lidelsen og det skyldes at mange hunder i denne rasen har en unormal flat bekkenkanal, som gjør at valpene ikke kan fødes på normal måte. Fødselsproblemer som skyldes feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode og avl
  Så lenge det finnes raser med flat og bred hodefasong, vil det medføre at mange drektigheter ender med keisersnitt.

  Hemivertebra

  Hva er hemivertebra?
  Misdannelse av ryggvirvler som kan gi økt trykk på ryggmargen. Ryggvirvler med unormal fasong vil ikke passe ordentlig sammen med nabovirvlene i ryggraden og dette fører til ustabilitet. Dette gir økt fare for at selve ryggmargen eller nerver fra ryggmargen kommer i klem. Dette kan medføre økende smerter for hunden, tap av normal funksjon i bakbeina og inkontinens (manglende evne til å kontrollere urin og/eller avføring). Hunder som er sterkt plaget må ofte opereres for å få et bedre liv, mens noen vil dessverre ikke bli friske nok til at de kan leve et godt liv og må avlives. Hvem rammes av hemivertebra?
  Problemene oppstår hos unge hunder under vekst og symptomene kommer ofte gradvis. Dette er en lidelse som i alvorlig grad kan påvirke hundens livskvalitet og livslengde. Diagnosen stilles blant annet ved hjelp av røntgenundersøkelse. Hemivertebra og avl
  Det ser ut til at dette er et resultat av avl på skrueformet hale, noe som oppnås når halevirvlene har unormal form og ikke passer riktig sammen. Dette avviket fra normal halefasongen kan dessverre også påvirke andre områder av ryggraden og gi problemene nevnt over. Så lenge det avles på skrueformet hale dette være et problem for mange hunder. Utsatte raser: boston terrier

 • Bullterrier
 • Bullterrier

  Osteochondrose dissecans (OCD)

  Hva er OCD?
  OCD er en vekstforstyrrelse som påvirker leddbrusken, det vil si laget av glatt brusk som dekker endene på bein som går mot hverandre i ett ledd. Brusken blir fortykket og sprekker opp slik at deler av brusken løsner fra beinet. Denne brusklappen kan enten sitte delvis fast eller løsne helt. Dette er en vanlig sykdom hos store og gigantiske hunderaser, selv om enkelte mindre hunderaser også påvirkes. Lidelsen ses hos unge hunder i vekstperioden. Dette er en sammensatt lidelse, hvor både arv og miljø spiller viktige roller. Ledd hvor man ser OCD hos hund:
  Skulderleddet: her er det leddbrusken på den delen av overarmsbeinet (humerus) som er en del av skulderleddet som blir påvirket.
  Utsatte raser: bullterrier, labrador retriever Haseleddet: her er det leddbrusken på leddflatene i haseleddet som blir påvirket.
  Utsatte raser: rottweiler Siden det i all hovedsak er rottweilere som får OCD i hasen, tyder det på en klart arvelig komponent. Kneleddet: her er det leddbrusken på leddflatene i kneleddet som blir påvirket.
  Utsatte raser: labrador retriever OCD er veldig smertefullt for hunden og gir halthet. Andre tegn på lidelsen er hovne ledd og tap av muskelmasse fordi hunden beveger seg mindre. Uten behandling dannes det forkalkninger i leddet og resulterer i kroniske smerter og bevegelsesproblemer, ofte i form av stivhet. Ubehandlet gir denne lidelsen redusert velferd for hunden. OCD og avl
  Hunder med denne lidelsen skal ikke brukes i avl. Det er sannsynlig at hunder som får lidelsen kan ha foreldre uten symptomer. Foreldrene er da bærere av genet/genene, det vil si at de har genet/genene uten å bli syke.

 • Cavalier King Charles Spaniel
 • Cavalier King Charles Spaniel

  Løs kneskål (patellaluksasjon)

  Hva er løs kbeskål?
  Kneskålen forskyves ut av sin normale posisjon, enten på innsiden eller på utsiden av kneleddet. Dette skyldes en arvelig utviklingsfeil og hunden får oftest problemer med løs kneskål i løpet av de første leveårene. Dette problemet blir vanligvis verre med økende alder. Når kneskålen forskyver seg vil det gi smerter, og over tid vil det ødelegge brusken i kneleddet, som igjen medfører problemer med forkalkninger i kneet. Hunder med løs kneskål kan blant annet vise tegn til smerter, unngå å tråkke på benet («hinker»), vil ikke hoppe, benet kan låse seg låser seg og hunden kan gå med benet ut til siden Hvem rammes av løs kneskål?
  Utsatte raser er blant annet chihuahua, cavalier king charles spaniel, bichon frise, pomeranian og puddel. Løs kneskål og avl
  Dette problemet kan bare bli bedre ved hjelp av operasjon. Det anbefales at det ikke skal avles på hunder som har løs kneskål eller hunder hvor nære slektninger har problemet.

  Syringomyeli

  Hva er syringomyeli?
  Dette er en misdannelse som gir væskefylte hulrom i ryggmargen og skyldes at det er et misforhold mellom størrelsen på hundens hjerne og hodeskallen. Dette gjør at bakre del av hjernen skyves nedover mot ryggmargen og det lages hulrom i ryggmargen som fylles med spinalvæske. Symptomer:
  Det vanligste symptomet er at hunden klør seg på områder rundt hode, hals og skulder. Kløen er oftest bare på en side av kroppen og kommer vanligvis i forbindelse med at hunden er i aktivitet og når den blir opphisset. I mange tilfeller klør hunden seg uten å være i kontakt med huden. Andre vanlige tegn på sykdommen er at hunden ikke vil bli berørt rundt hals og hode, hunden kan hyle plutselig til uten synlig årsak og at hunden utvikler stivhet i nakke, rygg og/eller bakbein. Hunder som er veldig plaget av sykdommen kan også oppleve at kropp, nakke og/eller hodet bøyes permanent til en side, ristinger i hodet og kan oppleve anfall. Hunder kan rammes av dette i større eller mindre grad. Siden dette er en sykdom som gjerne utvikler seg over tid, kan hunder være symptomfrie i ung alder, og utvikler gradvis sykdomstegn. Hvem rammes av syringomyeli?
  Dette er en lidelse som er best kjent hos cavalier king charles spaniel. Syringomyeli og avl
  Denne lidelsen påvises ved MR-undersøkelse. Dersom hunden har væske i hulrom i ryggmargen skal den ikke avles på, uavhengig av om den har tegn på sykdom eller ikke.

 • Chihuahua
 • Chihuahua

  Hydrocephalus

  Hva er hydrocephalus?
  Hydrocephalus oppstår når det er unormalt mye spinalvæske i hjernens hulrom eller mellom hjernen og hodeskallen. Begge disse formen vil gi økt trykk på hjernen og kan hos unge hunder gjøre at hodeskallen får en overdreven kuppelform og skallebeina blir tynnere. I hjernen er det fire hulrom (ventrikler) hvor det meste av spinalvæsken produseres. Væsken beveger seg deretter ut til mellomrom mellom hjernevevet, ryggmargen og beina som omgir dem (skallen og ryggraden). Overskudd av spinalvæske tas opp i blodet. Dersom drenering av spinalvæske reduseres eller stopper opp vil det hope seg opp spinalvæske, enten inni hjernen eller utenfor hjernen. Resultatet er et økt trykk på hjernevevet, noe som kan gi hjerneskader og nedsatt funksjon. Symptomer er ofte ikke tilstede ved fødsel, men kommer til syne i løpet av hundens første leveuker/måneder. Hunder med dette problemet er ofte mindre enn resten av kullet og lærer saktere enn de andre, for eksempel vanskelige å få husrene, fordi trykket på hjernen ødelegger hjernefunksjonen. Noen hunder kan vise rar oppførsel, blant annet manisk gange, presser hodet mot en vegg, får anfall og syn og hørselstap. Dette er en tilstand som sakte utvikler seg. Dersom hunden ikke får behandling som har effekt, vil oftest problemet bare bli verre og verre, og hunden utsettes for kroniske smerter over lenger tid fram til den dør eller avlives. Hvem rammes av hydrocephalus?
  Dette kan oppstå som en følge av problemer ved fødsel, med blødninger i eller rundt hjernen som gir permanente skader på spinalvæskens dreneringssystem. Flere toyraser, for eksempel chihuahua, malteser og yorkshire terrier, ser ut til å være mer utsatt enn andre raser. Hydrocephalus og avl
  Siden det i all hovedsak er veldig små raser som er utsatt for dette, antydes det at tilstanden henger sammen med at det avles på veldig liten kroppsstørrelse. Denne avlen har utilsiktet gitt et feilforhold mellom enkelte indre organer og skjelettet.

  Løs kneskål (patellaluksasjon)

  Hva er løs kbeskål?
  Kneskålen forskyves ut av sin normale posisjon, enten på innsiden eller på utsiden av kneleddet. Dette skyldes en arvelig utviklingsfeil og hunden får oftest problemer med løs kneskål i løpet av de første leveårene. Dette problemet blir vanligvis verre med økende alder. Når kneskålen forskyver seg vil det gi smerter, og over tid vil det ødelegge brusken i kneleddet, som igjen medfører problemer med forkalkninger i kneet. Hunder med løs kneskål kan blant annet vise tegn til smerter, unngå å tråkke på benet («hinker»), vil ikke hoppe, benet kan låse seg låser seg og hunden kan gå med benet ut til siden Hvem rammes av løs kneskål?
  Utsatte raser er blant annet chihuahua, cavalier king charles spaniel, bichon frise, pomeranian og puddel. Løs kneskål og avl
  Dette problemet kan bare bli bedre ved hjelp av operasjon. Det anbefales at det ikke skal avles på hunder som har løs kneskål eller hunder hvor nære slektninger har problemet.

  Bittfeil og tannmangel

  Hunderaser med flate neser og små hunderaser har ofte problemer med bittfeil som underbitt, feil tannstilling og /eller manglede tenner. Dette skyldes oftest ekstreme hodefasonger som gir mindre plass til et fullt tannsett. Utsatte raser: chihuahua

  Luftrørskollaps
  Fødselsproblemer som skyldes feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode

  Feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode gjør at valpene ikke kan fødes normalt. Dette skyldes endringer i både tispas og valpens kroppsfasong på grunn av avl med hovedfokus på noen få egenskaper, for eksempel hodefasong. Valpenes hoder blir for brede til at valpene kan passere gjennom fødselskanalen på normalt vis, samtidig som tispene ofte kan ha et unormalt trangt bekken. I disse tilfellene vil keisersnitt være eneste løsning for å redde både mor og valper. Hvem rammes av fødselsproblemer som skyldes feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode?
  Hunder med flate neser (brachycephale raser) har større risiko for denne lidelsen enn andre raser. Utsatte raser er engelsk bulldog og boston terrier Skotsk terrier har også denne lidelsen og det skyldes at mange hunder i denne rasen har en unormal flat bekkenkanal, som gjør at valpene ikke kan fødes på normal måte. Fødselsproblemer som skyldes feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode og avl
  Så lenge det finnes raser med flat og bred hodefasong, vil det medføre at mange drektigheter ender med keisersnitt.

  Åpne fontaneller

  Ved denne lidelsen er beinplatene i skallen ufullstendig sammenvokst, slik at deler av hjernen bare er dekket av hud, noe som blant annet kan føre til hjerneskader. Hos noen raser, blant annet chihuahua, har dette vært veldig utbredt. Åpne fontaneller og avl
  Hunder med åpne fontaneller bør ikke avles på.

 • Dachshund
 • Dachshund

  Skiveprolaps (Intervertebral Disc Disease)

  Hva er skiveprolaps?
  Ryggraden er bygd opp av ryggvirvler som står etter hverandre på rekke. Mesteparten av ryggraden har en mellomvirvelskive mellom ryggvirvlene og disse virker som støtdempere og beskytter ryggraden. Ryggvirvlene har et hull i midten som danner spinalkanalen og her ligger ryggmargen. Mellomvirvelskivene sitter under ryggmargen. En normal mellomvirvelskive er bygd opp av en geleaktig kjerne og et ytre fibrøst lag. Det er vanlig at mellomvirvelskivene blir slitt i løpet av et langt liv. I stedet for gele i midten av mellomvirvelskivene, blir det gradvis byttet ut med mer fibrøst materiale hos eldre hunder av alle raser. Aldringsprosessen gjør at mellomvirvelskivene ikke lenger kan fungere som støtdempere og er opphavet til prolaps. Når støtdempereffekten er borte blir det stort press på mellomvirvelskivene. En prolaps kan enten skyldes at hele mellomvirvelskiven skyves oppover mot ryggmargen eller at skiven sprekker og kjernen skyves oppover. Dette gjør at det blir økt trykk mot ryggmargen, noe som kan gi varig skade. Hunder som rammes av dette ha smerter i kortere eller lengre perioder og vil påvirke hunden resten av livet. Operasjon eller avlivning vil i mange tilfeller være eneste utvei. Hvem rammes av skiveprolaps?
  Alle raser kan oppleve skiveprolaps, men det er mer vanlig hos hunder med unormalt korte bein i forhold til rygglengde, for eksempel dachshund, pekingeser, bassethund. Disse hundene har en form for dvergvekst i beina som skyldes genetiske defekter i bein- og bruskdannelse i noen knokler. Hos raser med unormalt korte bein, forfaller (degenererer) mellomvirvelskivene på en annen måte enn hos andre raser. Oppbygningen av materialet som danner kjernen gjør at geleen raskt blir hard og dette kan starte allerede på valpestadiet Skiveprolaps og avl
  Skiveprolaps hos raser med unormalt korte bein, skyldes delvis genene som gir korte bein, men trolig er det også andre gener involvert. Ideelt sett burde ikke hunder med forandringer i mellomvirvelskivene brukes i avl, men det vil gjøre at det blir veldig få hunder igjen å avle på i noen raser. Å blande inn gener fra raser med normale mellomvirvelskiver vil kunne bedre problemet.

  Aortastenose
  Dilatert kardiomyopati
  Ektropion
 • Engelsk bulldog
 • Engelsk bulldog

  Brachycephalt syndrom (kortsnutede hunder)

  Denne lidelsen opptrer hos raser som har en bred og flat hodeform med et inntrykt snuteparti og runde øynene som sitter langt fra hverandre. Disse hundene har blant annet problemer med å puste normalt, noe som gir kronisk ubehag og forhindrer normal utfoldelse. Hundene sliter med å puste normalt på grunn av unormalt trange nesebor, for lang bløt gane (den bløte delen av taket i munnen) som delvis dekker for åpningen til luftrøret og unormalt trangt luftrør. Resultatet blir for lite luft til lungene og hundene vil derfor puste fortere enn normalt og ofte gjennom munnen i stedet for nesa. Tydelige pustelyder og snorking er en del av disse hundenes liv. Hundene vil bli fort slitne og kan kollapse eller besvime ved lek eller annen aktivitet, og kan i verste fall dø på grunn av akutt luftmangel. Varmt vær og overvekt vil forverre problemet. Søvnproblemer på grunn av luftmangel når de sover ses selv hos mildt plagede hunder. På grunn av det ekstreme utseende har hundene også ofte andre problemer:

  • Strupehodet forskyves eller faller sammen og blokkerer for luften, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Bronkiene (de største luftveiene i lungene) kan falle sammen, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Problemer med svelging, gulping, oppkast og sure oppstøt. Dette skyldes blant annet at disse hundene ofte har misdannelser i mage-tarm-systemet
  • Hjertefeil som skyldes blod med for lite oksygen til lungene over lenger tid
  • Pusteproblemer under fødsel
  • Problemer med å regulere kroppstemperaturen, noe som gir økt risiko for overoppheting i varmt og fuktig vær og ved bevegelse
  • Bittfeil og andre tannproblemer

  Brachycephalt syndrom medfører et stort velferdsproblem og er en livslang utfordring som ofte blir verre med økende alder. Mange tror at kortsnutede hunderaser skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalt for en frisk hund. Mange tror at hunderaser med flat nese skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalatferd for en frisk hund. Dette er en lidelse som er relativt lett å oppdage, blant annet for hundeeier, siden hundene i de fleste tilfeller har et karakteristisk utseende og funksjonsnedsettelse. Ved mistanke om brachycephalt syndrom må hunden tas med til veterinær, slik at den kan bli undersøkt og få hjelp til å leve med så god livskvalitet som mulig. Mange hunder med brachycephalt syndrom trenger mye og kostbar behandling. Cavalier king charles spaniel kan oppleve en del av de samme problemene som brachycephale raser. Brachycephalt syndrom og avl
  Dette er en arvelig defekt og hunder med dette syndromet bør ikke brukes i avl! Dette gjelder selvfølgelig også hunder som er operert for å rette opp defektene slik at de kan fungere mer normalt. Siden brachycephalt syndrom er knyttet til hunderasenes hodefasong, er det vanskelig å eliminere problemet uten å endre hodefasongen. Så godt som alle hunder av brachycephal rase vil ha syndromet i større eller mindre grad og det vil være vanskelig å finne individer som er friske nok til å avles på. Ved anskaffelse av en hund av brachycephal rase, er det viktig å sette seg inn i graden av problemer tilknyttet brachycephalt syndrom, både hos den aktuelle hunden og hundens foreldre. Forhør deg om eventuelle korrigerende operasjoner og få en veterinæruttalelse på hundens eventuelle plager.

  Utstående øyne hos hunder med flat nese

  Hva er utstående øyne?
  Hos flatnesede hunder med brachycephalt syndrom vil ofte hodeformen medføre at øynene blir utstående på grunn av at øyehulene blir flatere enn normalt. Hunden har store, runde og utstikkende øyne. Dette gjør at hunden ikke kan lukke øyelokkene helt sammen og har en ekstra stor øyeåpning. Utstående øyne gjør at hundene er ekstra utsatt for øyeproblemer. Noen øyeproblemer forbundet med utstående øyne:

  • Innoverrulling av nedre øyelokk mot nesen på grunn av det flate ansiktet. Øyevippene vil skrape opp hornhinnen, noe som kan gi misfarging og sår på øyet. Dette er vanlig hos Engelsk Bulldog.
  • Hunderaser som har ekstremt flat nese, har veldig mye ekstra hud som blir liggende i folder, og pels fra disse foldene kommer ofte i direkte kontakt med de utstående øynene og kan gi misfarging og sår på øyet.
  • Kan ha tårevæske som ikke smører øyet godt nok.
  • Tårer som renner ut av øyet på grunn av dårlig drenasje. Dette skyldes at tårekanalene tettes enten av det utstående øyet eller av hudfoldene rundt nesen.
  • Fare for å skade øynene i hverdagen på grunn av nedsatt sensitivitet for berøring av øynene.

  Alt dette resulterer i symptomer som overdreven blunking, kniper øyene sammen for å unngå lys og tårer som jevnlig renner ut av øyet, utflod fra øyet, betennelse og rød slimhinne, pigmentering (misfarging) av hornhinnen, hunden kan klø seg i ansiktet og i øynene, samt delvis eller fullstendig blindhet. Uten behandling vil hundene leve med konstant ubehag, smerter og risiko for å bli blinde. Hundene blir oftest bedre etter operasjon, men mange vil allikevel være avhengig av medisiner hele livet. Hvem rammes av utstående øyne?
  I all hovedsak gjelder dette raser som lider av brachycephalt syndrom (hunder med flat nese). Utstående øyne og avl
  Problemet er et resultat av avl for flat nese og det vil være vanskelig å avle bort denne defekten uten samtidig å avle for lenger nese. Hunder med denne defekten skal ikke avles på siden dette er et stor velferdsproblem for hunden.

  Fødselsproblemer

  Feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode gjør at valpene ikke kan fødes normalt. Dette skyldes endringer i både tispas og valpens kroppsfasong på grunn av avl med hovedfokus på noen få egenskaper, for eksempel hodefasong. Valpenes hoder blir for brede til at valpene kan passere gjennom fødselskanalen på normalt vis, samtidig som tispene ofte kan ha et unormalt trangt bekken. I disse tilfellene vil keisersnitt være eneste løsning for å redde både mor og valper. Hvem rammes av fødselsproblemer som skyldes feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode?
  Hunder med flate neser (brachycephale raser) har større risiko for denne lidelsen enn andre raser. Utsatte raser er engelsk bulldog og boston terrier Skotsk terrier har også denne lidelsen og det skyldes at mange hunder i denne rasen har en unormal flat bekkenkanal, som gjør at valpene ikke kan fødes på normal måte. Fødselsproblemer som skyldes feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode og avl
  Så lenge det finnes raser med flat og bred hodefasong, vil det medføre at mange drektigheter ender med keisersnitt.

  Hemivertebra

  Hva er hemivertebra?
  Misdannelse av ryggvirvler som kan gi økt trykk på ryggmargen. Ryggvirvler med unormal fasong vil ikke passe ordentlig sammen med nabovirvlene i ryggraden og dette fører til ustabilitet. Dette gir økt fare for at selve ryggmargen eller nerver fra ryggmargen kommer i klem. Dette kan medføre økende smerter for hunden, tap av normal funksjon i bakbeina og inkontinens (manglende evne til å kontrollere urin og/eller avføring). Hunder som er sterkt plaget må ofte opereres for å få et bedre liv, mens noen vil dessverre ikke bli friske nok til at de kan leve et godt liv og må avlives. Hvem rammes av hemivertebra?
  Problemene oppstår hos unge hunder under vekst og symptomene kommer ofte gradvis. Dette er en lidelse som i alvorlig grad kan påvirke hundens livskvalitet og livslengde. Diagnosen stilles blant annet ved hjelp av røntgenundersøkelse. Hemivertebra og avl Det ser ut til at dette er et resultat av avl på skrueformet hale, noe som oppnås når halevirvlene har unormal form og ikke passer riktig sammen. Dette avviket fra normal halefasongen kan dessverre også påvirke andre områder av ryggraden og gi problemene nevnt over. Så lenge det avles på skrueformet hale dette være et problem for mange hunder. Utsatte raser: boston terrier

 • Fransk bulldog
 • Fransk bulldog

  Brachycephalt syndrom (kortsnutede hunder)

  Denne lidelsen opptrer hos raser som har en bred og flat hodeform med et inntrykt snuteparti og runde øynene som sitter langt fra hverandre. Disse hundene har blant annet problemer med å puste normalt, noe som gir kronisk ubehag og forhindrer normal utfoldelse. Hundene sliter med å puste normalt på grunn av unormalt trange nesebor, for lang bløt gane (den bløte delen av taket i munnen) som delvis dekker for åpningen til luftrøret og unormalt trangt luftrør. Resultatet blir for lite luft til lungene og hundene vil derfor puste fortere enn normalt og ofte gjennom munnen i stedet for nesa. Tydelige pustelyder og snorking er en del av disse hundenes liv. Hundene vil bli fort slitne og kan kollapse eller besvime ved lek eller annen aktivitet, og kan i verste fall dø på grunn av akutt luftmangel. Varmt vær og overvekt vil forverre problemet. Søvnproblemer på grunn av luftmangel når de sover ses selv hos mildt plagede hunder. På grunn av det ekstreme utseende har hundene også ofte andre problemer:

  • Strupehodet forskyves eller faller sammen og blokkerer for luften, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Bronkiene (de største luftveiene i lungene) kan falle sammen, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Problemer med svelging, gulping, oppkast og sure oppstøt. Dette skyldes blant annet at disse hundene ofte har misdannelser i mage-tarm-systemet
  • Hjertefeil som skyldes blod med for lite oksygen til lungene over lenger tid
  • Pusteproblemer under fødsel
  • Problemer med å regulere kroppstemperaturen, noe som gir økt risiko for overoppheting i varmt og fuktig vær og ved bevegelse
  • Bittfeil og andre tannproblemer

  Brachycephalt syndrom medfører et stort velferdsproblem og er en livslang utfordring som ofte blir verre med økende alder. Mange tror at kortsnutede hunderaser skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalt for en frisk hund. Mange tror at hunderaser med flat nese skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalatferd for en frisk hund. Dette er en lidelse som er relativt lett å oppdage, blant annet for hundeeier, siden hundene i de fleste tilfeller har et karakteristisk utseende og funksjonsnedsettelse. Ved mistanke om brachycephalt syndrom må hunden tas med til veterinær, slik at den kan bli undersøkt og få hjelp til å leve med så god livskvalitet som mulig. Mange hunder med brachycephalt syndrom trenger mye og kostbar behandling. Cavalier king charles spaniel kan oppleve en del av de samme problemene som brachycephale raser. Brachycephalt syndrom og avl
  Dette er en arvelig defekt og hunder med dette syndromet bør ikke brukes i avl! Dette gjelder selvfølgelig også hunder som er operert for å rette opp defektene slik at de kan fungere mer normalt. Siden brachycephalt syndrom er knyttet til hunderasenes hodefasong, er det vanskelig å eliminere problemet uten å endre hodefasongen. Så godt som alle hunder av brachycephal rase vil ha syndromet i større eller mindre grad og det vil være vanskelig å finne individer som er friske nok til å avles på. Ved anskaffelse av en hund av brachycephal rase, er det viktig å sette seg inn i graden av problemer tilknyttet brachycephalt syndrom, både hos den aktuelle hunden og hundens foreldre. Forhør deg om eventuelle korrigerende operasjoner og få en veterinæruttalelse på hundens eventuelle plager.

  Hemivertebra

  Hva er hemivertebra?
  Misdannelse av ryggvirvler som kan gi økt trykk på ryggmargen. Ryggvirvler med unormal fasong vil ikke passe ordentlig sammen med nabovirvlene i ryggraden og dette fører til ustabilitet. Dette gir økt fare for at selve ryggmargen eller nerver fra ryggmargen kommer i klem. Dette kan medføre økende smerter for hunden, tap av normal funksjon i bakbeina og inkontinens (manglende evne til å kontrollere urin og/eller avføring). Hunder som er sterkt plaget må ofte opereres for å få et bedre liv, mens noen vil dessverre ikke bli friske nok til at de kan leve et godt liv og må avlives. Hvem rammes av hemivertebra?
  Problemene oppstår hos unge hunder under vekst og symptomene kommer ofte gradvis. Dette er en lidelse som i alvorlig grad kan påvirke hundens livskvalitet og livslengde. Diagnosen stilles blant annet ved hjelp av røntgenundersøkelse. Hemivertebra og avl Det ser ut til at dette er et resultat av avl på skrueformet hale, noe som oppnås når halevirvlene har unormal form og ikke passer riktig sammen. Dette avviket fra normal halefasongen kan dessverre også påvirke andre områder av ryggraden og gi problemene nevnt over. Så lenge det avles på skrueformet hale dette være et problem for mange hunder. Utsatte raser: boston terrier

 • Schæfer
 • Schæfer

  Degenerativ lumbosakral stenose

  Hva er degenerativ lumbosakral stenose? Ryggraden er bygd opp av ryggvirvler som står etter hverandre på rekke. Ryggvirvlene har et hull i midten som danner en kanal som kalles spinalkanalen. Kanalen går fra øvre del av nakken til slutten av ryggen og her ligger ryggmargen. Under kanalen finnes mellomvirvelskivene, som fungerer som støtdemping for ryggraden. Degenerativ lumbosakral stenose er en innsnevring av den bakre delen av spinalkanalen og det påvirker nerver som styrer halen, bekkenorganene, området under endetarmsåpningen (perineum) og bakbeina. Det er en kompleks tilstand, med flere faktorer som bidrar til utviklingen. Oftest er det en degenerasjon (nedbrytning) av mellomvirvelskivene i bakre del av ryggen. Skivene kan forskyve seg og sammen med beinete deler gjør det at spinalkanalen blir trangere og nerver fra ryggmargen kommer i klem. Dette medfører blant annet smerte og svakhet i bakre del av ryggen, bakbeina og halen, stivhet og problemer med å klatre, hoppe eller sitte, samt at hunden ofte ikke kan kontrollere avføring og/eller urinering. Disse symptomene kan vare i flere måneder eller til og med år. Hunder med denne lidelsen kan komme seg etter en lengre hvileperiode, eller det kan bli nødvendig med operasjon. I begge tilfeller kan det være nødvendig med en lang periode med hvile og treningsbegrensning, og tilstanden kan oppstå igjen. Dette kan i kortere eller lenger tid medføre redusert velferd for hundene. Hvem rammes av degenerativ lumbosakral stenose?
  Lidelsen er vanligere hos schæferhunder sammenlignet med andre raser. Degenerativ lumbosakral stenose og avl
  En medvirkende faktor er at schæferhunder kan ha medfødte forandringer i ryggvirvlene i bakre del av ryggen. De unormale virvlene kan oppdages ved hjelp av screeningsprogrammer (undersøke alle/mange hunder i rasen med røntgen, MR eller CT) Hunder med unormale virvler bør ikke avles på for å forsøke å redusere forekomsten av tilstanden i rasen.

  Albueleddsdysplasi (AD)

  Hva er AD?
  Albueleddet består av tre knokler som møter hverandre; spolebeinet (radius) og underarmsbeinet (ulna) i frambeinet går sammen med overarmsbeinet (humerus). Albueleddsdysplasi er en samlebetegnelse for ulike arvelige vekstforstyrrelser i albueleddet. Arvelige vekstforstyrrelser i albueleddet:
  Osteochondrose (OCD)
  Unormal utvikling eller skade i leddbrusken medfører fortykning, sprekkdannelse og løsning av brusk. Dette er veldig smertefullt for hunden og må oftest opereres. Ununited anconeal process (UAP)
  Processus anconeus er en bit av underarmsbeinet (ulna), som i løpet av valpens vekstfase skal vokse fast til knokkelen. Hos enkelte hunder vokser ikke denne biten fast som forventet. En årsak til UAP er om underarmsbeinet (ulna) vokser saktere enn spolebeinet (radius), som gjør at albueleddet står i spenn slik at biten ikke fester seg som normalt. Sykdommen er ofte tilstede ved 5-9 måneders alder, men kan også vises senere i livet. Fragmentert processus coronoideus (FPC)
  Processus coronoidesus utgjør toppen av underarmsbeinet (ulna) og albueleddet og ved vekstforstyrrelser kan denne biten knekke av. Dette skjer oftest fordi spolebeinet (radius) vokser saktere enn underarmsbeinet (ulna), og lager press på knokkelbiten slik at den løsner. Uoverensstemmelse i albueleddet
  < Knoklene i albueleddet passer dårlig sammen og en vanlig årsak er at spolebeinet (radius) og underarmsbeinet (ulna) vokser i forskjellig tempo. De ulike vekstlidelsene har til felles at de er smertefulle og det dannes etter hvert forkalkninger i leddet. Graden av forkalkning på røntgen, henger ofte ikke sammen med hundens symptomer. Hvem rammes av AD?
  Dette er en relativt vanlig lidelse hos store hunder og noen raser er predisponert for å få AD (se over). AD og avl
  Hunder som har fått påvist AD (uansett årsak) skal ikke brukes i avl.

  Hofteleddsdysplasi (HD)

  Hva er HD? Dette er en unormal utvikling av hofteleddene, og det kan oppstå på ett eller begge hofteledd. Det er hofteskåla (på bekkenet) og lårhodet (på lårbeinet/femur) som ikke passer til hverandre. I en normal hofte vil lårhodet passe perfekt inn i hofteskåla. Både lårhodet og hofteskåla er dekket av brusk og sammen med leddvæske beskytter det innsiden av leddet. Lårhodet og hofteskålen holdes sammen av et ligament inne i leddet og av en leddkapsel som ligger rundt leddet. Valpens hofter vil se normal ut ved fødsel og defekten vil oppstå mens valpen vokser. Hovedårsaken til den unormale utviklingen er at leddet er for løst og ustabilt, noe som gjør at lårhodet og hofteskåla beveger seg unormalt i forhold til hverandre. Dette gir feil belastning på leddet. Resultatet blir forkalkninger rundt leddet, i tillegg til unormal slitasje inne i hofteleddet som kan medføre at deler av brusken slites bort og erstattes av bein. Disse endringene kan blant annet gi smerter, bevegelsesproblemer (halthet og stivhet), motvilje mot å reise seg, hoppe eller springe. HD er en kronisk lidelse som i varierende grad medfører redusert funksjon og smerter. HD påvises hos hund ved hjelp av røntgenfunn og graderes ut fra alvorlighetsgrad. En hunds HD-diagnose på røntgen, behøver ikke gjenspeile hundens symptomer. Hunder som har en sunn og riktig kroppsbygning, er normalvektige og er godt muskelsatt, vil oftest ha mindre problemer enn hunder med ekstremt avlet skjelett, overvekt og liten muskelmasse. Hvem rammes av HD?
  Dette er en vanlig lidelse hos store hunder og noen raser er predisponert for å få HD. Dette gjelder blant annet Golden retriever, schæfer HD og avl
  HD skyldes både arv og miljø og arvbarheten varierer fra rase til rase. Hunder som er arvelig disponert for HD trenger ikke utvikle sykdommen, men hunder som har sykdommen vil være arvelig disponert. Hunder som har fått påvist HD (uansett grad) skal ikke brukes i avl.

 • Grand Danoise
 • Grand Danoise

  Magedreining

  Magedreining er når magesekken roterer rundt sin egen akse slik at mageinnhold og gasser blir fanget i magesekken. I tillegg blokkeres blodtilførselen til magen samtidig som det går mindre blod tilbake til hjertet og hunden får sirkulasjonssvikt. Magedreining kommer ofte etter et stort måltid eller mosjon, men kan også oppstå helt plutselig. Tilstanden er utbredt hos store eller gigantiske hunder med dyp brystkasse. Utsatte raser er blant annet grand danois, schæferhund, irsk setter, gordon setter, storpuddel, weimaraner, basset hound, rhodesian ridgeback og doberman. Risikoen øker med alderen og er høyere hos hunder med nærstående slektninger (foreldre eller søsken) som har hatt magedreining. Det er også økt risiko for tynne hunder, hos fryktsomme eller stressede hunder, hos hunder som spiser store måltider, spiser fort eller fra skåler som står over bakken. Magedreining trenger akutt veterinærbehandling og ender oftest med operasjon eller avlivning. Unngå å avle på hunder som har hatt magedreining eller har foreldre eller søsken med lidelsen.

 • Irsk ulvehund
 • Irsk ulvehund

  Albueleddsdysplasi (AD)

  Hva er AD?
  Albueleddet består av tre knokler som møter hverandre; spolebeinet (radius) og underarmsbeinet (ulna) i frambeinet går sammen med overarmsbeinet (humerus). Albueleddsdysplasi er en samlebetegnelse for ulike arvelige vekstforstyrrelser i albueleddet. Arvelige vekstforstyrrelser i albueleddet:
  Osteochondrose (OCD)
  Unormal utvikling eller skade i leddbrusken medfører fortykning, sprekkdannelse og løsning av brusk. Dette er veldig smertefullt for hunden og må oftest opereres. Ununited anconeal process (UAP)
  Processus anconeus er en bit av underarmsbeinet (ulna), som i løpet av valpens vekstfase skal vokse fast til knokkelen. Hos enkelte hunder vokser ikke denne biten fast som forventet. En årsak til UAP er om underarmsbeinet (ulna) vokser saktere enn spolebeinet (radius), som gjør at albueleddet står i spenn slik at biten ikke fester seg som normalt. Sykdommen er ofte tilstede ved 5-9 måneders alder, men kan også vises senere i livet. Fragmentert processus coronoideus (FPC)
  Processus coronoidesus utgjør toppen av underarmsbeinet (ulna) og albueleddet og ved vekstforstyrrelser kan denne biten knekke av. Dette skjer oftest fordi spolebeinet (radius) vokser saktere enn underarmsbeinet (ulna), og lager press på knokkelbiten slik at den løsner. Uoverensstemmelse i albueleddet
  < Knoklene i albueleddet passer dårlig sammen og en vanlig årsak er at spolebeinet (radius) og underarmsbeinet (ulna) vokser i forskjellig tempo. De ulike vekstlidelsene har til felles at de er smertefulle og det dannes etter hvert forkalkninger i leddet. Graden av forkalkning på røntgen, henger ofte ikke sammen med hundens symptomer. Hvem rammes av AD?
  Dette er en relativt vanlig lidelse hos store hunder og noen raser er predisponert for å få AD (se over). AD og avl
  Hunder som har fått påvist AD (uansett årsak) skal ikke brukes i avl.

 • Pekingeser
 • Pekingeser

  Brachycephalt syndrom (kortsnutede hunder)

  Denne lidelsen opptrer hos raser som har en bred og flat hodeform med et inntrykt snuteparti og runde øynene som sitter langt fra hverandre. Disse hundene har blant annet problemer med å puste normalt, noe som gir kronisk ubehag og forhindrer normal utfoldelse. Hundene sliter med å puste normalt på grunn av unormalt trange nesebor, for lang bløt gane (den bløte delen av taket i munnen) som delvis dekker for åpningen til luftrøret og unormalt trangt luftrør. Resultatet blir for lite luft til lungene og hundene vil derfor puste fortere enn normalt og ofte gjennom munnen i stedet for nesa. Tydelige pustelyder og snorking er en del av disse hundenes liv. Hundene vil bli fort slitne og kan kollapse eller besvime ved lek eller annen aktivitet, og kan i verste fall dø på grunn av akutt luftmangel. Varmt vær og overvekt vil forverre problemet. Søvnproblemer på grunn av luftmangel når de sover ses selv hos mildt plagede hunder. På grunn av det ekstreme utseende har hundene også ofte andre problemer:

  • Strupehodet forskyves eller faller sammen og blokkerer for luften, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Bronkiene (de største luftveiene i lungene) kan falle sammen, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Problemer med svelging, gulping, oppkast og sure oppstøt. Dette skyldes blant annet at disse hundene ofte har misdannelser i mage-tarm-systemet
  • Hjertefeil som skyldes blod med for lite oksygen til lungene over lenger tid
  • Pusteproblemer under fødsel
  • Problemer med å regulere kroppstemperaturen, noe som gir økt risiko for overoppheting i varmt og fuktig vær og ved bevegelse
  • Bittfeil og andre tannproblemer

  Brachycephalt syndrom medfører et stort velferdsproblem og er en livslang utfordring som ofte blir verre med økende alder. Mange tror at kortsnutede hunderaser skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalt for en frisk hund. Mange tror at hunderaser med flat nese skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalatferd for en frisk hund. Dette er en lidelse som er relativt lett å oppdage, blant annet for hundeeier, siden hundene i de fleste tilfeller har et karakteristisk utseende og funksjonsnedsettelse. Ved mistanke om brachycephalt syndrom må hunden tas med til veterinær, slik at den kan bli undersøkt og få hjelp til å leve med så god livskvalitet som mulig. Mange hunder med brachycephalt syndrom trenger mye og kostbar behandling. Cavalier king charles spaniel kan oppleve en del av de samme problemene som brachycephale raser. Brachycephalt syndrom og avl
  Dette er en arvelig defekt og hunder med dette syndromet bør ikke brukes i avl! Dette gjelder selvfølgelig også hunder som er operert for å rette opp defektene slik at de kan fungere mer normalt. Siden brachycephalt syndrom er knyttet til hunderasenes hodefasong, er det vanskelig å eliminere problemet uten å endre hodefasongen. Så godt som alle hunder av brachycephal rase vil ha syndromet i større eller mindre grad og det vil være vanskelig å finne individer som er friske nok til å avles på. Ved anskaffelse av en hund av brachycephal rase, er det viktig å sette seg inn i graden av problemer tilknyttet brachycephalt syndrom, både hos den aktuelle hunden og hundens foreldre. Forhør deg om eventuelle korrigerende operasjoner og få en veterinæruttalelse på hundens eventuelle plager.

  Utstående øyne hos hunder med flat nese

  Hva er utstående øyne?
  Hos flatnesede hunder med brachycephalt syndrom vil ofte hodeformen medføre at øynene blir utstående på grunn av at øyehulene blir flatere enn normalt. Hunden har store, runde og utstikkende øyne. Dette gjør at hunden ikke kan lukke øyelokkene helt sammen og har en ekstra stor øyeåpning. Utstående øyne gjør at hundene er ekstra utsatt for øyeproblemer. Noen øyeproblemer forbundet med utstående øyne:

  • Innoverrulling av nedre øyelokk mot nesen på grunn av det flate ansiktet. Øyevippene vil skrape opp hornhinnen, noe som kan gi misfarging og sår på øyet. Dette er vanlig hos Engelsk Bulldog.
  • Hunderaser som har ekstremt flat nese, har veldig mye ekstra hud som blir liggende i folder, og pels fra disse foldene kommer ofte i direkte kontakt med de utstående øynene og kan gi misfarging og sår på øyet.
  • Kan ha tårevæske som ikke smører øyet godt nok.
  • Tårer som renner ut av øyet på grunn av dårlig drenasje. Dette skyldes at tårekanalene tettes enten av det utstående øyet eller av hudfoldene rundt nesen.
  • Fare for å skade øynene i hverdagen på grunn av nedsatt sensitivitet for berøring av øynene.

  Alt dette resulterer i symptomer som overdreven blunking, kniper øyene sammen for å unngå lys og tårer som jevnlig renner ut av øyet, utflod fra øyet, betennelse og rød slimhinne, pigmentering (misfarging) av hornhinnen, hunden kan klø seg i ansiktet og i øynene, samt delvis eller fullstendig blindhet. Uten behandling vil hundene leve med konstant ubehag, smerter og risiko for å bli blinde. Hundene blir oftest bedre etter operasjon, men mange vil allikevel være avhengig av medisiner hele livet. Hvem rammes av utstående øyne?
  I all hovedsak gjelder dette raser som lider av brachycephalt syndrom (hunder med flat nese). Utstående øyne og avl
  Problemet er et resultat av avl for flat nese og det vil være vanskelig å avle bort denne defekten uten samtidig å avle for lenger nese. Hunder med denne defekten skal ikke avles på siden dette er et stor velferdsproblem for hunden.

  Betennelse i hudfolder

  Årsak: hunder med flate neser har mye hud i ansikt og på hodet som blir liggende i folder. Dette skyldes at selv om ansiktsformen blir flatere, vil hudmengden være den samme. Betennelse oppstår når huden i foldene blir irritert av pels som stikker og hud som gnisser mot hverandre, i tillegg til at huden avgir sekret som blir liggende i foldene. Betennelse i hudfolder er et relativt vanlig problem hos flatnesede hunder og medfører et velferdsproblem.
  Raser: mops Noen raser har unormalt formede haler og disse er utsatt for betennelse i hudfolder rundt halen.
  Utsatte raser: mops, bulldogg Noen raser har generelt for mye hud på store deler av kroppen.
  Utsatte raser: shar pei Avl på hunder som har mye hud og mange folder, vil videreføre problemet til neste generasjon. Så lenge det finnes raser med unormal hodefasong, unormalt formede haler og unormalt mye hud, vil dette være et velferdsproblem for mange hunder.

 • Pomeranian
 • Pomeranian

  Frakturer radius og ulna
 • Mops (Pugs)
 • Mops (Pugs)

  Brachycephalt syndrom (kortsnutede hunder)

  Denne lidelsen opptrer hos raser som har en bred og flat hodeform med et inntrykt snuteparti og runde øynene som sitter langt fra hverandre. Disse hundene har blant annet problemer med å puste normalt, noe som gir kronisk ubehag og forhindrer normal utfoldelse. Hundene sliter med å puste normalt på grunn av unormalt trange nesebor, for lang bløt gane (den bløte delen av taket i munnen) som delvis dekker for åpningen til luftrøret og unormalt trangt luftrør. Resultatet blir for lite luft til lungene og hundene vil derfor puste fortere enn normalt og ofte gjennom munnen i stedet for nesa. Tydelige pustelyder og snorking er en del av disse hundenes liv. Hundene vil bli fort slitne og kan kollapse eller besvime ved lek eller annen aktivitet, og kan i verste fall dø på grunn av akutt luftmangel. Varmt vær og overvekt vil forverre problemet. Søvnproblemer på grunn av luftmangel når de sover ses selv hos mildt plagede hunder. På grunn av det ekstreme utseende har hundene også ofte andre problemer:

  • Strupehodet forskyves eller faller sammen og blokkerer for luften, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Bronkiene (de største luftveiene i lungene) kan falle sammen, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Problemer med svelging, gulping, oppkast og sure oppstøt. Dette skyldes blant annet at disse hundene ofte har misdannelser i mage-tarm-systemet
  • Hjertefeil som skyldes blod med for lite oksygen til lungene over lenger tid
  • Pusteproblemer under fødsel
  • Problemer med å regulere kroppstemperaturen, noe som gir økt risiko for overoppheting i varmt og fuktig vær og ved bevegelse
  • Bittfeil og andre tannproblemer

  Brachycephalt syndrom medfører et stort velferdsproblem og er en livslang utfordring som ofte blir verre med økende alder. Mange tror at kortsnutede hunderaser skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalt for en frisk hund. Mange tror at hunderaser med flat nese skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalatferd for en frisk hund. Dette er en lidelse som er relativt lett å oppdage, blant annet for hundeeier, siden hundene i de fleste tilfeller har et karakteristisk utseende og funksjonsnedsettelse. Ved mistanke om brachycephalt syndrom må hunden tas med til veterinær, slik at den kan bli undersøkt og få hjelp til å leve med så god livskvalitet som mulig. Mange hunder med brachycephalt syndrom trenger mye og kostbar behandling. Cavalier king charles spaniel kan oppleve en del av de samme problemene som brachycephale raser. Brachycephalt syndrom og avl
  Dette er en arvelig defekt og hunder med dette syndromet bør ikke brukes i avl! Dette gjelder selvfølgelig også hunder som er operert for å rette opp defektene slik at de kan fungere mer normalt. Siden brachycephalt syndrom er knyttet til hunderasenes hodefasong, er det vanskelig å eliminere problemet uten å endre hodefasongen. Så godt som alle hunder av brachycephal rase vil ha syndromet i større eller mindre grad og det vil være vanskelig å finne individer som er friske nok til å avles på. Ved anskaffelse av en hund av brachycephal rase, er det viktig å sette seg inn i graden av problemer tilknyttet brachycephalt syndrom, både hos den aktuelle hunden og hundens foreldre. Forhør deg om eventuelle korrigerende operasjoner og få en veterinæruttalelse på hundens eventuelle plager.

  Utstående øyne hos hunder med flat nese

  Hva er utstående øyne?
  Hos flatnesede hunder med brachycephalt syndrom vil ofte hodeformen medføre at øynene blir utstående på grunn av at øyehulene blir flatere enn normalt. Hunden har store, runde og utstikkende øyne. Dette gjør at hunden ikke kan lukke øyelokkene helt sammen og har en ekstra stor øyeåpning. Utstående øyne gjør at hundene er ekstra utsatt for øyeproblemer. Noen øyeproblemer forbundet med utstående øyne:

  • Innoverrulling av nedre øyelokk mot nesen på grunn av det flate ansiktet. Øyevippene vil skrape opp hornhinnen, noe som kan gi misfarging og sår på øyet. Dette er vanlig hos Engelsk Bulldog.
  • Hunderaser som har ekstremt flat nese, har veldig mye ekstra hud som blir liggende i folder, og pels fra disse foldene kommer ofte i direkte kontakt med de utstående øynene og kan gi misfarging og sår på øyet.
  • Kan ha tårevæske som ikke smører øyet godt nok.
  • Tårer som renner ut av øyet på grunn av dårlig drenasje. Dette skyldes at tårekanalene tettes enten av det utstående øyet eller av hudfoldene rundt nesen.
  • Fare for å skade øynene i hverdagen på grunn av nedsatt sensitivitet for berøring av øynene.

  Alt dette resulterer i symptomer som overdreven blunking, kniper øyene sammen for å unngå lys og tårer som jevnlig renner ut av øyet, utflod fra øyet, betennelse og rød slimhinne, pigmentering (misfarging) av hornhinnen, hunden kan klø seg i ansiktet og i øynene, samt delvis eller fullstendig blindhet. Uten behandling vil hundene leve med konstant ubehag, smerter og risiko for å bli blinde. Hundene blir oftest bedre etter operasjon, men mange vil allikevel være avhengig av medisiner hele livet. Hvem rammes av utstående øyne?
  I all hovedsak gjelder dette raser som lider av brachycephalt syndrom (hunder med flat nese). Utstående øyne og avl
  Problemet er et resultat av avl for flat nese og det vil være vanskelig å avle bort denne defekten uten samtidig å avle for lenger nese. Hunder med denne defekten skal ikke avles på siden dette er et stor velferdsproblem for hunden.

  Hemivertebra

  Hva er hemivertebra?
  Misdannelse av ryggvirvler som kan gi økt trykk på ryggmargen. Ryggvirvler med unormal fasong vil ikke passe ordentlig sammen med nabovirvlene i ryggraden og dette fører til ustabilitet. Dette gir økt fare for at selve ryggmargen eller nerver fra ryggmargen kommer i klem. Dette kan medføre økende smerter for hunden, tap av normal funksjon i bakbeina og inkontinens (manglende evne til å kontrollere urin og/eller avføring). Hunder som er sterkt plaget må ofte opereres for å få et bedre liv, mens noen vil dessverre ikke bli friske nok til at de kan leve et godt liv og må avlives. Hvem rammes av hemivertebra?
  Problemene oppstår hos unge hunder under vekst og symptomene kommer ofte gradvis. Dette er en lidelse som i alvorlig grad kan påvirke hundens livskvalitet og livslengde. Diagnosen stilles blant annet ved hjelp av røntgenundersøkelse. Hemivertebra og avl Det ser ut til at dette er et resultat av avl på skrueformet hale, noe som oppnås når halevirvlene har unormal form og ikke passer riktig sammen. Dette avviket fra normal halefasongen kan dessverre også påvirke andre områder av ryggraden og gi problemene nevnt over. Så lenge det avles på skrueformet hale dette være et problem for mange hunder. Utsatte raser: boston terrier

  Betennelse i hudfolder

  Årsak: hunder med flate neser har mye hud i ansikt og på hodet som blir liggende i folder. Dette skyldes at selv om ansiktsformen blir flatere, vil hudmengden være den samme. Betennelse oppstår når huden i foldene blir irritert av pels som stikker og hud som gnisser mot hverandre, i tillegg til at huden avgir sekret som blir liggende i foldene. Betennelse i hudfolder er et relativt vanlig problem hos flatnesede hunder og medfører et velferdsproblem.
  Raser: mops Noen raser har unormalt formede haler og disse er utsatt for betennelse i hudfolder rundt halen.
  Utsatte raser: mops, bulldogg Noen raser har generelt for mye hud på store deler av kroppen.
  Utsatte raser: shar pei Avl på hunder som har mye hud og mange folder, vil videreføre problemet til neste generasjon. Så lenge det finnes raser med unormal hodefasong, unormalt formede haler og unormalt mye hud, vil dette være et velferdsproblem for mange hunder.

 • Skotsk terrier
 • Skotsk terrier

  Fødselsproblemer (tispas bekken har unormal fasong)

  Feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode gjør at valpene ikke kan fødes normalt. Dette skyldes endringer i både tispas og valpens kroppsfasong på grunn av avl med hovedfokus på noen få egenskaper, for eksempel hodefasong. Valpenes hoder blir for brede til at valpene kan passere gjennom fødselskanalen på normalt vis, samtidig som tispene ofte kan ha et unormalt trangt bekken. I disse tilfellene vil keisersnitt være eneste løsning for å redde både mor og valper. Hvem rammes av fødselsproblemer som skyldes feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode?
  Hunder med flate neser (brachycephale raser) har større risiko for denne lidelsen enn andre raser. Utsatte raser er engelsk bulldog og boston terrier Skotsk terrier har også denne lidelsen og det skyldes at mange hunder i denne rasen har en unormal flat bekkenkanal, som gjør at valpene ikke kan fødes på normal måte. Fødselsproblemer som skyldes feilproporsjon mellom tispas bekken og fosterets hode og avl
  Så lenge det finnes raser med flat og bred hodefasong, vil det medføre at mange drektigheter ender med keisersnitt.

 • Shar pei
 • Shar pei

  Brachycephalt syndrom (kortsnutede hunder)

  Denne lidelsen opptrer hos raser som har en bred og flat hodeform med et inntrykt snuteparti og runde øynene som sitter langt fra hverandre. Disse hundene har blant annet problemer med å puste normalt, noe som gir kronisk ubehag og forhindrer normal utfoldelse. Hundene sliter med å puste normalt på grunn av unormalt trange nesebor, for lang bløt gane (den bløte delen av taket i munnen) som delvis dekker for åpningen til luftrøret og unormalt trangt luftrør. Resultatet blir for lite luft til lungene og hundene vil derfor puste fortere enn normalt og ofte gjennom munnen i stedet for nesa. Tydelige pustelyder og snorking er en del av disse hundenes liv. Hundene vil bli fort slitne og kan kollapse eller besvime ved lek eller annen aktivitet, og kan i verste fall dø på grunn av akutt luftmangel. Varmt vær og overvekt vil forverre problemet. Søvnproblemer på grunn av luftmangel når de sover ses selv hos mildt plagede hunder. På grunn av det ekstreme utseende har hundene også ofte andre problemer:

  • Strupehodet forskyves eller faller sammen og blokkerer for luften, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Bronkiene (de største luftveiene i lungene) kan falle sammen, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Problemer med svelging, gulping, oppkast og sure oppstøt. Dette skyldes blant annet at disse hundene ofte har misdannelser i mage-tarm-systemet
  • Hjertefeil som skyldes blod med for lite oksygen til lungene over lenger tid
  • Pusteproblemer under fødsel
  • Problemer med å regulere kroppstemperaturen, noe som gir økt risiko for overoppheting i varmt og fuktig vær og ved bevegelse
  • Bittfeil og andre tannproblemer

  Brachycephalt syndrom medfører et stort velferdsproblem og er en livslang utfordring som ofte blir verre med økende alder. Mange tror at kortsnutede hunderaser skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalt for en frisk hund. Mange tror at hunderaser med flat nese skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalatferd for en frisk hund. Dette er en lidelse som er relativt lett å oppdage, blant annet for hundeeier, siden hundene i de fleste tilfeller har et karakteristisk utseende og funksjonsnedsettelse. Ved mistanke om brachycephalt syndrom må hunden tas med til veterinær, slik at den kan bli undersøkt og få hjelp til å leve med så god livskvalitet som mulig. Mange hunder med brachycephalt syndrom trenger mye og kostbar behandling. Cavalier king charles spaniel kan oppleve en del av de samme problemene som brachycephale raser. Brachycephalt syndrom og avl
  Dette er en arvelig defekt og hunder med dette syndromet bør ikke brukes i avl! Dette gjelder selvfølgelig også hunder som er operert for å rette opp defektene slik at de kan fungere mer normalt. Siden brachycephalt syndrom er knyttet til hunderasenes hodefasong, er det vanskelig å eliminere problemet uten å endre hodefasongen. Så godt som alle hunder av brachycephal rase vil ha syndromet i større eller mindre grad og det vil være vanskelig å finne individer som er friske nok til å avles på. Ved anskaffelse av en hund av brachycephal rase, er det viktig å sette seg inn i graden av problemer tilknyttet brachycephalt syndrom, både hos den aktuelle hunden og hundens foreldre. Forhør deg om eventuelle korrigerende operasjoner og få en veterinæruttalelse på hundens eventuelle plager.

  Betennelse i hudfolder

  Årsak: hunder med flate neser har mye hud i ansikt og på hodet som blir liggende i folder. Dette skyldes at selv om ansiktsformen blir flatere, vil hudmengden være den samme. Betennelse oppstår når huden i foldene blir irritert av pels som stikker og hud som gnisser mot hverandre, i tillegg til at huden avgir sekret som blir liggende i foldene. Betennelse i hudfolder er et relativt vanlig problem hos flatnesede hunder og medfører et velferdsproblem.
  Raser: mops Noen raser har unormalt formede haler og disse er utsatt for betennelse i hudfolder rundt halen.
  Utsatte raser: mops, bulldogg Noen raser har generelt for mye hud på store deler av kroppen.
  Utsatte raser: shar pei Avl på hunder som har mye hud og mange folder, vil videreføre problemet til neste generasjon. Så lenge det finnes raser med unormal hodefasong, unormalt formede haler og unormalt mye hud, vil dette være et velferdsproblem for mange hunder.

  Entropion
 • Shih Tzu
 • Shih Tzu

  Brachycephalt syndrom (kortsnutede hunder)

  Denne lidelsen opptrer hos raser som har en bred og flat hodeform med et inntrykt snuteparti og runde øynene som sitter langt fra hverandre. Disse hundene har blant annet problemer med å puste normalt, noe som gir kronisk ubehag og forhindrer normal utfoldelse. Hundene sliter med å puste normalt på grunn av unormalt trange nesebor, for lang bløt gane (den bløte delen av taket i munnen) som delvis dekker for åpningen til luftrøret og unormalt trangt luftrør. Resultatet blir for lite luft til lungene og hundene vil derfor puste fortere enn normalt og ofte gjennom munnen i stedet for nesa. Tydelige pustelyder og snorking er en del av disse hundenes liv. Hundene vil bli fort slitne og kan kollapse eller besvime ved lek eller annen aktivitet, og kan i verste fall dø på grunn av akutt luftmangel. Varmt vær og overvekt vil forverre problemet. Søvnproblemer på grunn av luftmangel når de sover ses selv hos mildt plagede hunder. På grunn av det ekstreme utseende har hundene også ofte andre problemer:

  • Strupehodet forskyves eller faller sammen og blokkerer for luften, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Bronkiene (de største luftveiene i lungene) kan falle sammen, noe som gjør det enda vanskeligere å puste
  • Problemer med svelging, gulping, oppkast og sure oppstøt. Dette skyldes blant annet at disse hundene ofte har misdannelser i mage-tarm-systemet
  • Hjertefeil som skyldes blod med for lite oksygen til lungene over lenger tid
  • Pusteproblemer under fødsel
  • Problemer med å regulere kroppstemperaturen, noe som gir økt risiko for overoppheting i varmt og fuktig vær og ved bevegelse
  • Bittfeil og andre tannproblemer

  Brachycephalt syndrom medfører et stort velferdsproblem og er en livslang utfordring som ofte blir verre med økende alder. Mange tror at kortsnutede hunderaser skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalt for en frisk hund. Mange tror at hunderaser med flat nese skal snorke, pese og være lite aktive og ser på det som normalatferd. Dette må tilbakevises på det sterkeste, da dette ikke vil være normalatferd for en frisk hund. Dette er en lidelse som er relativt lett å oppdage, blant annet for hundeeier, siden hundene i de fleste tilfeller har et karakteristisk utseende og funksjonsnedsettelse. Ved mistanke om brachycephalt syndrom må hunden tas med til veterinær, slik at den kan bli undersøkt og få hjelp til å leve med så god livskvalitet som mulig. Mange hunder med brachycephalt syndrom trenger mye og kostbar behandling. Cavalier king charles spaniel kan oppleve en del av de samme problemene som brachycephale raser. Brachycephalt syndrom og avl
  Dette er en arvelig defekt og hunder med dette syndromet bør ikke brukes i avl! Dette gjelder selvfølgelig også hunder som er operert for å rette opp defektene slik at de kan fungere mer normalt. Siden brachycephalt syndrom er knyttet til hunderasenes hodefasong, er det vanskelig å eliminere problemet uten å endre hodefasongen. Så godt som alle hunder av brachycephal rase vil ha syndromet i større eller mindre grad og det vil være vanskelig å finne individer som er friske nok til å avles på. Ved anskaffelse av en hund av brachycephal rase, er det viktig å sette seg inn i graden av problemer tilknyttet brachycephalt syndrom, både hos den aktuelle hunden og hundens foreldre. Forhør deg om eventuelle korrigerende operasjoner og få en veterinæruttalelse på hundens eventuelle plager.

  Utstående øyne hos hunder med flat nese

  Hva er utstående øyne?
  Hos flatnesede hunder med brachycephalt syndrom vil ofte hodeformen medføre at øynene blir utstående på grunn av at øyehulene blir flatere enn normalt. Hunden har store, runde og utstikkende øyne. Dette gjør at hunden ikke kan lukke øyelokkene helt sammen og har en ekstra stor øyeåpning. Utstående øyne gjør at hundene er ekstra utsatt for øyeproblemer. Noen øyeproblemer forbundet med utstående øyne:

  • Innoverrulling av nedre øyelokk mot nesen på grunn av det flate ansiktet. Øyevippene vil skrape opp hornhinnen, noe som kan gi misfarging og sår på øyet. Dette er vanlig hos Engelsk Bulldog.
  • Hunderaser som har ekstremt flat nese, har veldig mye ekstra hud som blir liggende i folder, og pels fra disse foldene kommer ofte i direkte kontakt med de utstående øynene og kan gi misfarging og sår på øyet.
  • Kan ha tårevæske som ikke smører øyet godt nok.
  • Tårer som renner ut av øyet på grunn av dårlig drenasje. Dette skyldes at tårekanalene tettes enten av det utstående øyet eller av hudfoldene rundt nesen.
  • Fare for å skade øynene i hverdagen på grunn av nedsatt sensitivitet for berøring av øynene.

  Alt dette resulterer i symptomer som overdreven blunking, kniper øyene sammen for å unngå lys og tårer som jevnlig renner ut av øyet, utflod fra øyet, betennelse og rød slimhinne, pigmentering (misfarging) av hornhinnen, hunden kan klø seg i ansiktet og i øynene, samt delvis eller fullstendig blindhet. Uten behandling vil hundene leve med konstant ubehag, smerter og risiko for å bli blinde. Hundene blir oftest bedre etter operasjon, men mange vil allikevel være avhengig av medisiner hele livet. Hvem rammes av utstående øyne?
  I all hovedsak gjelder dette raser som lider av brachycephalt syndrom (hunder med flat nese). Utstående øyne og avl
  Problemet er et resultat av avl for flat nese og det vil være vanskelig å avle bort denne defekten uten samtidig å avle for lenger nese. Hunder med denne defekten skal ikke avles på siden dette er et stor velferdsproblem for hunden.

  Manglende tåreproduksjon/tørre øyne (keratoconjunktivitis sicca)

  Hva er manglende tåreproduksjon?
  For at øyet skal fungere normalt, må det hele tiden bades i tårer. Dersom det ikke produseres nok tårer, vil øynene bli tørre, betente, og utsatt for sykdom. Tørre øyne kan være et resultat av mange ulike faktorer. Varianten som går igjen hos hunder i en del raser, er en sykdom som skyldes reaksjoner i hundens immunforsvar og det resulterer i ødeleggelse av kjertlene som lager den vandige delen av tårene. Sykdommen opptrer alltid på begge øynene, men kan starte tidligere i ett øye enn det andre. Ofte er det første tegn på tørre øyne betennelse i øyets slimhinne (konjunktivitt), med rødhet og pus. Etter hvert vil hornhinnen (den gjennomsiktige fronten av øyet) ofte se ujevn og lite glinsende ut, samtidig som man kan se forskjellige tegn på skade. Dette kan være blodårer i hornhinne eller pigmentering (fargeforandring) og øyet kan få et grått utseende og man kan se synlige arr. Disse tegnene har er oftest forbundet med en mer kronisk sykdomsprosess. Økt blunking og at hunden holder øyene mer lukket, viser at hunden har det ubehagelig. Sår på hornhinnener vanlig, oftest i forbindelse med at sykdommen blir synlig, men kan også oppstå etter at sykdommen har blitt kronisk. Dette er alltid forbundet med smerte. Sår gir arr på hornhinnen og uten riktig behandling vil hunden kunne bli blind. Livslang medisinsk behandling er vanligvis nødvendig. Hvem rammes av manglende tåreproduksjon?
  Tørre øyne hvor immunforsvaret ødelegger deler av tåreproduksjonen, ses hos visse hunderaser, blant annet shih tzu, west highland white terrier Manglende tåreproduksjon og avl
  Det er med stor sannsynlighet en arvelig komponent i denne lidelsen, og det anbefales å ikke avle på hunder som har tørre øyne på grunn av manglende tåreproduksjon. .

 • Yorkshire Terrier
 • Yorkshire Terrier

  Nekrose lårhode
  Feilstilte øyevipper (distichiasis)

  Hva er feilstilte øyevipper?
  Dette er en øyelidelse som skyldes ekstra eller feilstilte enkeltstående øyevippehår. Lidelsen gjør at øyet utsettes for irritasjon og skader på øyets overflate. I øyelokkene er det kjertler og kjertlenes åpning sitter mellom den normale linjen med øyevipper og overflaten av øyet. Ved feilstilte eller ekstra øyevippehår vil noen av hårene vokse ut av kjertelåpningene og disse har en tendens til å irritere øynene. Resultatet er alt fra en mild irritasjon og ubehag til alvorlig og smertefull sykdom dersom hornhinnen blir skadet. Mange hunder som har feilrettede eller ekstra øyevipper utvikler ikke sykdom. Hvor mye dette plager hunden varier med grad av irritasjon og skade. De mest plagede hundene viser tegn på sykdommen tidlig i livet, og plagene vedvarer dersom de ikke blir behandlet. Alvorlighetsgraden av sykdommen kan variere over tid ettersom de feilstilte øyenvippene gjennomgår vekstsykluser. Hvem rammes av feilstilte øyevipper?
  Feilstilte øyevipper er kjent som en av de mest vanlige arvelige lidelsene hos hund.
  Utsatte raser: engelsk cocker spaniel Feilstilte øyevipper og avl
  Det finnes i dag ingen gentest for denne lidelsen. Ideelt sett bør ikke hunder med denne lidelsen brukes i avl.

  Løs kneskål (patellaluksasjon)

  Hva er løs kbeskål?
  Kneskålen forskyves ut av sin normale posisjon, enten på innsiden eller på utsiden av kneleddet. Dette skyldes en arvelig utviklingsfeil og hunden får oftest problemer med løs kneskål i løpet av de første leveårene. Dette problemet blir vanligvis verre med økende alder. Når kneskålen forskyver seg vil det gi smerter, og over tid vil det ødelegge brusken i kneleddet, som igjen medfører problemer med forkalkninger i kneet. Hunder med løs kneskål kan blant annet vise tegn til smerter, unngå å tråkke på benet («hinker»), vil ikke hoppe, benet kan låse seg låser seg og hunden kan gå med benet ut til siden Hvem rammes av løs kneskål?
  Utsatte raser er blant annet chihuahua, cavalier king charles spaniel, bichon frise, pomeranian og puddel. Løs kneskål og avl
  Dette problemet kan bare bli bedre ved hjelp av operasjon. Det anbefales at det ikke skal avles på hunder som har løs kneskål eller hunder hvor nære slektninger har problemet.

  Tracheal kollaps
 • Manx
 • Manx

  Manx syndrome

  Dette er en tilstand assosiert med Manxkattens korte hale. Generelt kan katter med veldig kort hale oppleve at det kan påvirke deres naturlige væremåte. Det vil være vanskeligere for katten å kommunisere godt med andre katter, og de får ofte også dårligere balanse. En av rasene som kan oppleve store problemer i forhold til dette er Manx. Siden halen er en forlengelse av ryggraden, vil veldig kort hale kunne medføre problemer som manglende følelse i bakbeina/lammelser, bevegelsesproblemer og manglende kontroll over urin og avføring. Dersom det blir dobbelt opp av genet for kort hale, vil det medføre at kattungene dør før fødsel. For å redusere denne risikoen bør ikke to haleløse katter pares med hverandre.

 • Perser
 • Perser

  Brachycephaly

  Hos katter med brachycephal (kort) hodeform, det lengden på hodeskallen være kortere enn bredden, noe som gjør at ansiktet og nesen ser inntrykt ut. Denne hodeformen skyldes en arvelig defekt som gjør at overkjeve og nesepartiet blir mindre enn normalt. Bløtvevet, som hud og slimhinner, vokser derimot normalt og det blir derfor for mye bløtvev i forhold til beinvev. Problemer forbundet med flat nese:

  • Pusteproblemer på grunn av unormalt trange nesebor slik at mindre mengde luft passerer gjennom nesa og for lang bløt gane (den bløte delen av taket i munnen) som vil delvis dekke for åpningen til luftrøret.
  • Katten puster med munnen i stedet for nesa, tydelige puste- og snorkelyder
  • Katten blir fort sliten og kan kollapse/besvime ved aktivitet
  • Unormalt kort overkjeve gir tannproblemer
  • Store, utstående øyne med nedsatt følsomhet er utsatt for skader som sår på hornhinnen og pigmentering (fargeforandring)
  • Tårekanalene virker ikke som de skal, noe som gir økt tåreflod. Konstant fuktig hud og pels gir ofte irritasjon og betennelse

  Mange persere i dag har et så flatt ansikt at nesa havner mellom øynene, og i noen tilfeller på oversiden av øynene. Dette gir kattene et veldig menneskelig preg, og det er noe som kan virke tiltrekkende på oss mennesker.

  Dette er en arvelig lidelse og så lenge det fokuseres på flat nese, vil mange katter leve med store velferdsproblemer.

  Andre brachycephale raser er blant annet exotic, himalayan og burmeser

 • Scottish fold
 • Scottish fold

  Skjelettproblemer (osteokondrodysplasi)

  Foldede ører skyldes et gen som kan medføre store problemer dersom katten får genet fra både mor og far. Genet påvirker ikke bare ørene, men gir vekstdefekter også på andre deler av kroppen. Katten vil kunne få korte bein og defekter i rygg og hale, noe som medfører gangproblemer. Hvis både mor og far har denne tilstanden forårsaker den deformiteter og progressiv leddsykdom hos avkommene. Dette igjen fører til funksjonshemming forbundet med betydelig smerte. Fordi denne sykdommen har så store effekter, blir mange katter som er hardt rammet avlivet i ung alder. Hos enkelte individer som kun har fått genet fra enten mor eller far kan tilstanden være svært mild, men i andre kan det være signifikant felles sykdom og deformitet som fører til smerte og funksjonshemning.

 • Siameser
 • Siameser

  Hydrocephalus (vannhode)

  Hydrocephalus oppstår når det er unormalt mye spinalvæske i hjernens hulrom eller mellom hjernen og hodeskallen. Begge disse formen vil gi økt trykk på hjernen og kan gjøre at hodeskallen får en overdreven kuppelform og skallebeina blir tynnere. Lidelsen kan resultere i hjerneskade og nedsatt funksjon. Tegn er ofte ikke tilstede ved fødselen, men blir tydelig i løpet av de første ukene eller månedene av livet. Berørte kattunger lærer ofte langsommere enn kullsøsken, går unormalt og kan blant annet få anfall.

  De fleste kattene som rammes av dette blir gradvis sykere og dør etter en tid. Hos noen katter stopper sykdommen opp, og disse kattene kan ofte leve relativt normalt.

  Dette er en arvelig lidelse. Det er ofte vanskelig å forutse hvilke foreldre som gir kattunger med hydrocephalus. Katter med lidelsen eller katter hvor nær familie har lidelsen, bør ikke brukes i avl.

 • Sphynx
 • Sphynx

  Katter uten pels mangler beskyttelse mot sol og kulde, og kan være mer utsatt for infeksjoner og hudkreft.

Dyrebeskyttelsen Norge har i all hovedsak valgt å fokusere på populære raser som har store helseproblemer som skyldes ekstrem avl på utseende. Denne oversikten er ikke komplett, verken når det gjelder raser eller sykdommer.

Støtt oss og bli medlem

Jeg ønsker å støtte Dyrebeskyttelsen Norge månedlig med:

50,-100,-200,-400,-

Hund

 • Ekstrem avl på utseende rammer mange hunderaser, og i all hovedsak selskapshunder
 • Mange høyt premierte selskapshunder har store helseplager forbundet med avl utfra deres rasestandard
 • Brukshunder avles fortsatt fram til å utføre et arbeid, og har i de fleste tilfeller sluppet unna mange av selskapshundenes problemer. Ett av unntakene er schæferhunden

Katt

 • Uheldige konsekvenser av avl finnes blant mange katteraser
 • Det er ofte rasestandard, anatomiske trekk og pelsfarge som ligger til grunn for avlen
 • Etter flere tiår med uheldig avl har man fått katteraser som er mer utsatt for sykdommer enn den vanlige huskatten

Kanin

 • Kanin har blitt det tredje vanligste familiedyret i Norge
 • Over lang tid har det vært avlet på kaniner for å få frem ulike egenskaper som har vært ønsket av oss mennesker
 • Dagens raseavl er i all hovedsak basert på utseende og bruksområde