Skip to main content
search
0

Tap av sau på beite

Hvert år sendes et stort antall sau på utmarksbeite i Norge. Sauen er heldig som får gå fritt ute hele sommeren, men dessverre er det svært mange dyr som aldri kommer hjem igjen.

Størsteparten av dyrene dør av ukjente årsaker

I media er det ofte rovdyrene som får skylden, men tall fra Rovbase (lenke) viser at størsteparten av dyrene dør av ukjente årsaker. Det kan være parasittangrep, ulykker og andre skader samt fluelarveangrep, for å nevne noen.

Bedre velferd for beitesauer

Det er dyreeiers ansvar å se til at sauene ikke lider mens de er på beite. Loven sier at dyr på utmarksbeite skal ses til en gang i uken i områder uten særskilt risiko, og Dyrebeskyttelsen Norge mener at dette ikke er tilstrekkelig. Høye tap av sau på beite er ikke er forenlig med god dyrevelferd og det er behov for bedre kunnskap rundt årsakene til de høye tapstallene.

På denne måten kan vi redusere tapet og spare mange sauer for stor lidelse. Vi ser også gjerne at forebyggende tiltak belønnes mer enn hva man får i erstatning i etterkant.

Arbeidsområder

Dyrebeskyttelsen Norge er en pådriver for et styrket dyrevern på en rekke arenaer, uansett om dyrene lever i sjø, luft eller på land.

Hjemløse dyr

Ærlig talt

Tap av sau

Dyrepoliti

Vold mot dyr

Kaninhoppet

Arbeidsområder

Dyrebeskyttelsen Norge er en pådriver for et styrket dyrevern på en rekke arenaer, uansett om dyrene lever i sjø, luft eller på land.

Hjemløse dyr

Ærlig talt

Tap av sau

Dyrepoliti

Vold mot dyr

Kaninhoppet

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel