Skip to main content

Sentralstyret

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon bestående av sentralstyre, sekretariat og en rekke lokalavdelinger. Sentralstyret har sammen med sekretariatet, ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sentralstyret og sekretariatet skal også bistå lokalavdelingene i deres arbeid. Sentralstyret er underlagt landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter.

Medlemmer av sentralstyret vedtas ved avstemning ved det årlige landsmøtet.

For året 2023/2024 består sentralstyret av følgende personer:

Styreleder:

  • Anne Lise Skoie Risøen, Dyrebeskyttelsen Norge Mandal
  • Nestleder: Randi Lind, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren

Styremedlemmer:

  • Vibeke Wensell Hakkebo, Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
  • Sølvi Hindøy, Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland
  • Heidi Halvorsen, Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike
  • Janne P. K. Schjetne, Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
  • Vivian Nikolaisen, Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark

Varamedlemmer:

  • Leif Røkke, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag
  • Helene Nes, Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland
  • Bård Meek-Hansen, Dyrebeskyttelsen Norge Harstad

Ønsker du å komme i kontakt med sentralstyret i Dyrebeskyttelsen Norge, vennligst send en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no