Sentralstyret

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon bestående av sentralstyre, sekretariat og en rekke lokalavdelinger. Sentralstyret har sammen med sekretariatet, ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sentralstyret og sekretariatet skal også bistå lokalavdelingene i deres arbeid. Sentralstyret er underlagt landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter.

Medlemmer av sentralstyret vedtas ved avstemning ved det årlige landsmøtet.

For året 2022/2023 består sentralstyret av følgende personer:

Styreleder:

  • Anne Lise Skoie Risøen, Dyrebeskyttelsen Norge Mandal
  • Nestleder: Egil Heine Strand, Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold

Styremedlemmer:

  • Vibeke Wensell Hakkebo, Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
  • Bettina Astor
  • Heidi Halvorsen, Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike
  • Randi Lind, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren
  • Janne P. K. Schjetne, Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

Varamedlemmer:

  • Leif Røkke, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag
  • Vivian Nikolaisen, Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark
  • Sølvi Hindøy, Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland

Ønsker du å komme i kontakt med sentralstyret i Dyrebeskyttelsen Norge, vennligst send en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no