Sentralstyret

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon bestående av sentralstyre, sekretariat og en rekke lokalavdelinger. Sentralstyret har sammen med sekretariatet, ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sentralstyret og sekretariatet skal også bistå lokalavdelingene i deres arbeid. Sentralstyret er underlagt landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter.

Medlemmer av sentralstyret vedtas ved avstemning ved det årlige landsmøtet. Alle i sentralstyret er representanter fra en av våre lokalavdelinger.

For året 2019/2020 består sentralstyret av følgende personer:

Styreleder:

  • Anne Lise Skoie Risøen, Dyrebeskyttelsen Norge Mandal

Nestleder:

  • Bård Kirkeeng, Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold

Styremedlemmer:

  • Susanne Langvad, Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø
  • Egil Heine Strand, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren
  • Lillian Ann Auliff, Dyrebeskyttelsen Norge Mandal
  • Heidi Halvorsen, Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike
  • Mona Sirikit Svanberg, Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland

Varamedlemmer:

  • Vibeke Wensell Hakkebo, Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
  • Bjørn Andre Midjord, Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark
  • Jon Erik Modahl, Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus

Ønsker du å komme i kontakt med sentralstyret i Dyrebeskyttelsen Norge, vennligst send en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no