Skip to main content

Sentralstyret

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon bestående av sentralstyre, sekretariat og en rekke lokalavdelinger. Sentralstyret har, sammen med sekretariatet, ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sentralstyret og sekretariatet skal også bistå lokalavdelingene i deres arbeid. Sentralstyret er underlagt landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter.

Styret i Dyrebeskyttelsen Norge består av medlemmer fra forskjellige lokalavdelinger i landet. Medlemmer av sentralstyret vedtas ved avstemning ved det årlige landsmøtet.

Styret representerer deg som medlem og de hører gjerne fra deg om du ønsker å fremme et synspunkt, har et spørsmål eller lignende.

For året 2023/2024 består sentralstyret av følgende personer:

Navn:

Anne-Lise Skoie Risøen

Verv:

Styreleder

Alder:

50 år

Lokalavdeling:

Dyrebeskyttelsen Norge Mandal

E-postadresse:

risann@dyrebeskyttelsen.no

Navn:

Randi Lind

Verv:

Nestleder

Alder:

29 år

Lokalavdeling:

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren

E-postadresse:

randi@dyrebeskyttelsen.no

Navn:

Vibeke Wensell Hakkebo

Verv:

Styremedlem

Alder:

45 år

Lokalavdeling:

Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

E-postadresse:

vibeke.h@dyrebeskyttelsen.no

Navn:

Sølvi Hindøy

Verv:

Styremedlem

Alder:

48 år

Lokalavdeling:

Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland

E-postadresse:

hinsol@dyrebeskyttelsen.no

Navn:

Heidi Halvorsen

Verv:

Styremedlem

Alder:

55 år

Lokalavdeling:

Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike

E-postadresse:

ron-halv@online.no

Navn:

Janne P. K. Schjetne

Verv:

Styremedlem

Alder:

33 år

Lokalavdeling:

Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

E-postadresse:

schjan@dyrebeskyttelsen.no

Navn:

Vivian Nikolaisen

Verv:

Styremedlem

Alder:

43 år

Lokalavdeling:

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark

E-postadresse:

vivian@dyrebeskyttelsen.no

Navn:

Leif Røkke

Verv:

Varamedlem

Alder:

75 år

Lokalavdeling:

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag

E-postadresse:

roklei@dyrebeskyttelsen.no

Navn:

Helene Nes

Verv:

Varamedlem

Alder:

32 år

Lokalavdeling:

Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland

E-postadresse:

neshel@dyrebeskyttelsen.no

Navn:

Bård Meek-Hansen

Verv:

Varamedlem

Alder:

62 år

Lokalavdeling:

Dyrebeskyttelsen Norge Harstad

E-postadresse:

hanbar@dyrebeskyttelsen.no

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel