Sentralstyret

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon bestående av sentralstyre, sekretariat og en rekke lokalavdelinger. Sentralstyret har sammen med sekretariatet, ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sentralstyret og sekretariatet skal også bistå lokalavdelingene i deres arbeid. Sentralstyret er underlagt landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter.

Medlemmer av sentralstyret vedtas ved avstemning ved det årlige landsmøtet. Alle i sentralstyret er representanter fra en av våre lokalavdelinger.

For året 2016/2017 består sentralstyret av følgende personer:

Styreleder:

  • Anne Lise Skoie Risøen, Dyrebeskyttelsen Norge Mandal

Nestleder:

  • Ove Johan Myrmel, Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane

Styremedlemmer:

  • Susanne Langvad, Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø
  • Egil Heine Strand, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren
  • Bård Kirkeeng, Dyrebeskyttelsen Norge Tønsberg-Horten
  • Lillian Ann Auliff, Dyrebeskyttelsen Norge Mandal

Varamedlemmer:

  • Mona Sirikit Svanberg
  • Bjørn Andre Midjord
  • Heidi Halvorsen

Ønsker du å komme i kontakt med sentralstyret i Dyrebeskyttelsen Norge, vennligst send en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no