Sentralstyret

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon bestående av sentralstyre, sekretariat og en rekke lokalavdelinger. Sentralstyret har sammen med sekretariatet, ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sentralstyret og sekretariatet skal også bistå lokalavdelingene i deres arbeid. Sentralstyret er underlagt landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter.

Medlemmer av sentralstyret vedtas ved avstemning ved det årlige landsmøtet. Alle i sentralstyret er representanter fra en av våre lokalavdelinger.

For året 2016/2017 består sentralstyret av følgende personer:

Styreleder:

  • Anne Lise Skoie Risøen, Dyrebeskyttelsen Norge Mandal

Nestleder:

  • Ove Myrmel, Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane

Styremedlemmer:

  • Åshild Roaldset, Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø
  • Harald Small, Dyrebeskyttelsen Norge Fredrikstad
  • Susanne Langvad, Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø
  • Bettina Astor, Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane
  • Egil Heine Strand, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren

Varamedlemmer:

  • Maiken Tetlie, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag
  • Guro H. Aasbø, Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark.
  • Lillian Auliff, Dyrebeskyttelsen Norge Mandal

Ønsker du å komme i kontakt med sentralstyret i Dyrebeskyttelsen Norge, vennligst send en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no