Sentralstyret

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon bestående av sentralstyre, sekretariat og en rekke lokalavdelinger. Sentralstyret har sammen med sekretariatet, ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sentralstyret og sekretariatet skal også bistå lokalavdelingene i deres arbeid. Sentralstyret er underlagt landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter.

Medlemmer av sentralstyret vedtas ved avstemning ved det årlige landsmøtet.

For året 2021/2022 består sentralstyret av følgende personer:

Styreleder:

  • Bård Kirkeeng, Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold

Nestleder:

  • Anne Lise Skoie Risøen, Dyrebeskyttelsen Norge Mandal

Styremedlemmer:

  • Vibeke Wensell Hakkebo, Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
  • Bettina Astor
  • Heidi Halvorsen, Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike
  • Egil Heine Strand
  • Randi Lind, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren

Varamedlemmer:

  • Katharina Greger, Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
  • Vivian Nikolaisen, Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark

Ønsker du å komme i kontakt med sentralstyret i Dyrebeskyttelsen Norge, vennligst send en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no