Sentralstyret

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon bestående av sentralstyre, sekretariat og en rekke lokalavdelinger. Sentralstyret har sammen med sekretariatet, ansvaret for det nasjonale interessepolitiske arbeidet. Sentralstyret og sekretariatet skal også bistå lokalavdelingene i deres arbeid. Sentralstyret er underlagt landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter.

Medlemmer av sentralstyret vedtas ved avstemning ved det årlige landsmøtet. Alle i sentralstyret er representanter fra en av våre lokalavdelinger.

For året 2021/2022 består sentralstyret av følgende personer:

Styreleder:

  • Bård Kirkeeng, Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold

Nestleder:

  • Anne Lise Skoie Risøen, Dyrebeskyttelsen Norge Mandal

Styremedlemmer:

  • Vibeke Wensell Hakkebo, Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
  • Bettina Astor, Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane
  • Heidi Halvorsen, Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike
  • Egil Heine Strand, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren
  • Randi Lind, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren

Varamedlemmer:

  • Katharina Greger, Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
  • Vivian Nikolaisen, Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark
  • Inger Malerstuen, Dyrebeskyttelsen Norge Gjøvik-Toten

Ønsker du å komme i kontakt med sentralstyret i Dyrebeskyttelsen Norge, vennligst send en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no