Skip to main content
Nyheter

FULL SEIER FOR HUNDENE!!!!!

Av 31. januar 2022februar 3rd, 2022Ingen kommentarer
Bilde av hunderasen cavalier king charles spaniel - en av to raser som er ulovlig å avle på ifølge fersk dom i Oslo tingrett. Foto: Shutterstock.

Oslo Tingrett har i dag avsagt dom i rettssaken om uetisk avl. En enstemmig dom konkluderer med at det er i strid med dyrevelferdsloven § 25 å avle hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel i Norge i dag.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock. Bildetekst: Hunderasen cavalier king charles spaniel, en av to raser som strider med norsk lov. Saken oppdatert 3. februar 2022. 
D ommen fra Oslo tingrett er nå klar. Dyrebeskyttelsen Norge, og ikke minst dyrene, vinner frem på alle punkter.

En merkedag for våre hunder

Etter en bred behandling av saken i Oslo Tingrett i november, mottok Dyrebeskyttelsen Norge i dag den gledelige beskjeden om full seier.
Saken er nøye behandlet av en erfaren tingrettsdommer og to meddommere som er henholdsvis veterinær og genetiker. Flere av de sakkyndige vitnene i saken besitter den ypperste fagkompetansen på sine fagfelt, og de store helseproblemene disse hundene er avlet med ble belyst grundig.
– Det er en svært grundig og prinsipielt anlagt dom, som gir viktige rettslige rammer for dyreavl, sier advokat Emanuel Feinberg i Advokatfirmaet Glittertind.

Kryssavl fullt mulig

En fellende dom innebærer ikke forbud mot seriøs avl av Bulldog eller Cavalier, da seriøs og vitenskapelig fundert kryssavl vil kunne være et fullgodt alternativ. I de siste 50 årene har det vært en rivende teknologisk og vitenskapelig utvikling. I Norge har vi infrastrukturen og teknologien for å kunne få til et godt, vitenskapelig forankret avlsarbeid. Hundene våre fortjener å nyte godt av denne utviklingen, og måten vi avler hund på må justeres etter enhver tid tilgjengelig kunnskap.
– De menneskeskapte helseproblemene til bulldoggen har vært kjent siden tidlig 1900-tallet. Denne dommen kommer langt på overtid, sier Roaldset.
I mange tiår har man avlet syke hunder i strid med norsk lov. Det som har fått utspille seg her er et systematisk og organisert svik mot våre firbeinte venner. I dag er det stadfestet at det er et lovbrudd.

Dommen tydeliggjør behovet for endring

Dyrebeskyttelsen Norge har blant annet foreslått innføring av ID-merking og systematisk bruk av lynne, egenskaper, helsedata og slektskapsdata i avlen.
– Uten sporbarhet og bruk av databaser er det umulig for Mattilsynet å drive effektivt tilsyn med hundeavlen. I 2020 kom EU med retningslinjer for hundeavl, det er naturlig at disse retningslinjene blir førende for all hundeavl i Norge, både for rasehunder og for blandingshunder, sier Roaldset.
Mange europeiske land har tilsvarende lovverk, og tilsvarende sykdomsbyrde hos hundene sine. Vi håper at denne dommen kan bidra til å bedre hundenes helse langt utover våre landegrenser. Ærlig talt- kampanjen og rettssaken har nådd mange verdenshjørner.
Dagens dato går inn som en merkedag for hundene våre. ALLE som er glad i hunder har grunn til å feire i dag!
– Dette er en merkedag for hundene våre! Dyrevelferdsloven skal beskytte dyrene mot menneskers uvettige handlinger, og det har den gjort i dag. Dette handler om hundenes rett til å ha det bra, sier daglig leder og veterinær Åshild Roaldset

Les domsavsigelsen

Besøk vår kampanjeside for uetisk avl 

Støtt vårt arbeid                     

Det går an å avle friske hunder om man bare tar i bruk dagens vitenskap og dagens teknologi