Skip to main content
Nyheter

Nok en svane har blitt mishandlet

Svane utsatt for vold i Arendal. Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Dyrebeskyttelsen Norge Mandal har anmeldt nok en sak angående plaging av svaner. Organisasjonen ser svært alvorlig på hendelsen, som føyer seg inn i rekken av flere saker som omhandler svaner den siste tiden.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Illustrasjonsbilde fra Pixabay. 
M ishandling av en svane ble avdekket på en video tatt av en gruppe menn i Arendal. Nå anmelder vår lokalavdeling Dyrebeskyttelsen Norge Mandal personene i videoen for grov vold mot et fredet, vilt dyr. Saken ble først omtalt i Agderposten.

Ler av handlingen

Saken skal ha utfoldet seg da gruppen følte seg brydd av svanen, som hadde tilhold i området de ønsket å bade. En av mennene skal deretter ha hoppet på svanen for å få den vekk.
I videoen kan man tydelig høre mennene le i bakgrunnen. Filmen har også tittelen «back TF OFF BROOO», som taler for at dette blir ansett som en handling utført for underholdningens skyld.
Dyrebeskyttelsen Norge Mandal har nå anmeldt hendelsen til politiet for brudd på dyrevelferdsloven § 14 –vold mot dyr. Dette er den andre saken på litt over en uke, som omhandler mishandling og vold mot en svane.

Lite respekt for ville dyr

Dyrebeskyttelsen Norge får ofte henvendelser på våren/sommeren om ville dyr som blir utsatt for vold og mishandling. Ofte bunner dette i at dyrene oppleves som plagsomme og sjenerende, og måker som hekker og beskytter ungene sine er spesielt utsatt.
Ifølge naturmangfoldloven, er alle dyr fredet i hekke- og yngletiden. De to svaneartene vi har i Norge, knoppsvane og sangsvane, er i tillegg totalfredet.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!