Skip to main content
search
0
Nyheter

Avholdt landsmøte på Teams

En av flere kattunger som ble reddet av Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag. Foto: Camilla Hattrem.

Dyrebeskyttelsen Norge avholdt landsmøtet sitt digitalt 29. og 30. mai, via plattformene Teams og GoPlenum. I løpet av helgen fikk organisasjonen blant annet stemt frem en fastgiverordning og uniformer, samt lagt ned en lokalavdeling. Det er gledelig for organisasjonen at Bård Kirkeeng fortsetter som sentralstyreleder.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Camilla Hattrem. 
D yrebeskyttelsen Norges landsmøte gikk av stabelen i siste helgen av mai. Grunnet koronapandemien, ble landsmøtet i år avholdt digitalt, med hjelp av de elektroniske plattformene Teams og GoPlenum.

Viktig for å ivareta demokratiet

Dyrebeskyttelsen Norge er en medlemsorganisasjon, med mer enn 8000 medlemmer og lokalavdelinger rundt om i Norge. Organisasjonens øverste organ er landsmøtet, og det er derfor svært gledelig at Dyrebeskyttelsen Norge fikk avholdt et landsmøte hvor delegatene kunne snakke med hverandre via videokonferanse, samtidig som man overholdt smittevernhensynene.
I løpet av lørdagen og søndagen, fikk delegater fra Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger, fra Mandal i sør til Finnmark i nord, deltatt på landsmøtet for å planlegge organisasjonens arbeid for det neste året.

Uniformer og fastgiverordning

Dyrebeskyttelsen Norge skal nå utarbeide uniformer for ansatte og frivillige i organisasjonen, slik at det skal være godt synlig hvilken organisasjon vedkommende representerer.
– Vi har hundrevis av frivillige som daglig arbeider for å hjelpe dyr i nød. Vår nye uniform vil gi oss økt synlighet og det vil være tydelig for publikum at våre frivillige er ute og hjelper et dyr. Uniformen er utformet slik at den skal passe til alle årstider og kunne brukes både når man er i politiske møter og ute for å hjelpe dyr, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.
Dyrebeskyttelsen Norge får fra tid til annen henvendelser fra dyreglade mennesker som ønsker å støtte organisasjonens arbeid med fast sum, uten å være medlem. En fastgiverordning ble vedtatt av landsmøtet, og det vil snart være mulig å kunne donere en fast sum på jevnlig basis, uten å måtte være tilknyttet organisasjonen som medlem. Dette er særdeles gjeldende for bedrifter som ønsker å støtte arbeidet for dyrs velferd.

Valg til sentralstyret

Bård Kirkeeng ble gjenvalgt som sentralstyreleder og organisasjonen er svært glade for at delegatene er fornøyde med Kirkeeng sin innsats for Dyrebeskyttelsen Norge. Kirkeeng har sittet i sentralstyret over flere år og har vært engasjert i lokalavdelingen i Vestfold over lengre tid.

Dyrebeskyttelsen Norge fikk også valgt inn tre nye varamedlemmer til styret. Katharina G. Førde (Bodø), Vivian Nikolaisen (Hedmark) og Inger Malerstuen (Gjøvik-Toten) er de nye tilskuddene.

Blir en lokalavdeling mindre

Landsmøtet stemte også for nedleggelse av lokalavdelingen Sandefjord-Larvik, men arbeidet med dyrene i området blir ivaretatt av våre lokalavdelinger Telemark og Vestfold.
– Vi ser at det er en fordel med større og robuste lokalavdelinger for å sikre god drift. Som organisasjon stilles vi store krav til lokalavdelingene. Vi krever blant annet at man skal ha ryddig økonomi og at det skal føres journal for alle dyr. Dette kommer i tillegg til myndighetenes krav til drift av organisasjoner. Med en lokalavdeling i Telemark og en i Vestfold styrker vi organisasjonens robusthet samtidig som vi kan hjelpe dyr og ivareta den frivillige innsatsen i området, sier Roaldset.
Dyrebeskyttelsen Norge består da av 27 lokalavdelinger rundt om i Norge. Alle medlemmer vil bli informert om nedleggelsen av lokalavdelingen, og om at de kan flyttes til henholdsvis Telemark eller Vestfold om de ønsker dette.

Støtt vårt arbeid – bli medlem! 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel