Skip to main content

Signer vårt opprop mot nytt diagnoseregister – en trussel mot sårbare dyrearter, dyrevelferd og helse

Signer vårt opprop mot nytt diagnoseregister – en trussel mot sårbare dyrearter, dyrevelferd og helse

Fra 2022 kan helsevesenet i Norge ta i bruk et nytt diagnoseregister som heter ICD-11. Dette diagnoseregisteret er vedtatt av Verdens helseorganisasjon (WHO) og skal brukes over store deler av verden.

Det nye registeret er en videreutvikling av det diagnoseregisteret vi har i dag og inkluderer diagnoser fra tradisjonell kinesiske medisin (TCM). Dette er ikke-vitenskapelige diagnoser hvor behandlingen kan bestå av kroppsdeler og andre produkter fra ville dyr. Dyrebeskyttelsen Norge er bekymret over konsekvensene dette vil ha for truede dyrearter, som blant annet pangolin og nesehorn, og for dyrevelferden til for eksempel bjørner som blir holdt i bur for at man skal kunne tappe galle fra dem. I tillegg medfører remedier basert på dyreprodukter en stor og unødvendig risiko for pandemier.

Teksten fortsetter under oppropet

Signer vårt opprop mot nytt diagnoseregister – en trussel mot sårbare dyrearter, dyrevelferd og helse

Så langt har vi samlet inn

1841 underskrifter

Opprop mot nytt diagnoseregister

Del dette innlegget med dine venner:

     

Frykter ulovlig import

Selv om det er ulovlig å importere dyredeler fra truede dyrearter til Norge, frykter vi at et nytt diagnoseregister der TCM-diagnoser er inkludert, vil føre til økt ulovlig import av slike produkter. Inklusjon av TCM-diagnoser i ICD-11 gir en uheldig signaleffekt og vil etter all sannsynlighet være en pådriver for utryddelse av truede arter og mishandling av dyr. Og alt dette for å skaffe remedier som ikke har en vitenskapelig bevist effekt.

Økt risiko for pandemi

Kina kom i etterkant av koronautbruddet med et forbud mot all handel og forbruk av ville dyr, dersom formålet er å spise dem. Bruken av ville dyr til ikke-spiselige formål, inkludert vitenskapelig forskning, medisinsk bruk og fremvisning, er ikke forbudt, men skal være underlagt streng undersøkelse, godkjenning og inspeksjon. Det er bekymringsfullt at Kina ikke forbyr bruken av ville dyr i TCM-systemet. Kinas holdning i denne saken truer både sårbare arter og dyrevelferden. Folkehelsa er også truet, blant annet med tanke på risikoen for pandemier.

WHO er en kunnskapsorganisasjon, men ved å innlemme tradisjonell kinesisk medisin i diagnoseregisteret, går organisasjonen bort fra det kunnskapsbaserte grunnlaget. Dyrebeskyttelsen Norge ber norske myndigheter om å sikre at TCM-diagnoser ikke vil bli brukt i Norge og at remedier som inneholder ville dyr verken skal selges eller importeres til landet.

Du kan lese mer om det nye diagnoseregisteret her

du kan bidra

du kan bidra

du kan bidra

du kan bidra

du kan bidra

signer vårt opprop

signer vårt opprop

signer vårt opprop

signer vårt opprop

signer vårt opprop

Ikke medlem i Dyrebeskyttelsen Norge?

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 28 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse.

Med flere tusen medlemmer i ryggen taler vi dyrenes sak overfor publikum, myndigheter og media. Vi sprer nye tanker der man ikke lenger ser verdien av et dyrs liv. Vi griper inn der dyr blir utsatt for urett.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel