Alle artikler av

Dyrebeskyttelsen Norge

Avholdt landsmøte og vedtok ny lokalavdeling

landsmøte 2020. Foto: Pixabay.
Dyrebeskyttelsen Norges landsmøte ble i år avholdt via en digital plattform for å imøtekomme smittevernreglene, samt ivareta demokratiet i organisasjonen. Under landsmøtet fikk organisasjonen stemt frem ny sentralstyreleder og ønsket velkommen til en ny lokalavdeling. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.  D yrebeskyttelsen Norges landsmøte ble i år avholdt via en digital plattform, fra 4. til 12. september. Årsaken...
Les mer

Vi trenger din hjelp

Katt i høstsola. Foto: Pixabay.com
Fredag 18. september har Dyrebeskyttelsen Norge en SMS-kampanje. Alle medlemmer vil motta en SMS der de får anledning til å støtte arbeidet vårt. Vi opplyser om dette i forkant, så ingen skal tro at det er et svindelforsøk. Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge.  V i ønsker å rette søkelys på de rekordmange dyrene som ble dumpet sommeren 2020. Mange skaffer seg dyr...
Les mer

Pressemelding – Roper varsko etter ekstremsommer

Kattungene Pilgrim og Ponzu ble reddet fra Røst. Foto_Frida Pettersen_Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
På tross av at flere har måtte holde seg hjemme denne sommeren, har antallet dyr som har måtte få hjelp av Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger eksplodert. Organisasjonen krever at myndighetene tar grep for å ivareta dyrenes lovfestede rettigheter. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.  - Obligatorisk ID-merking er den naturlige løsningen på dette problemet. ID-merking plasserer ansvaret for dyret...
Les mer

Skal bukken passe havresekken?

Fuglerede med egg. Foto: Pixabay
Rettmessig forvaltning av plan- og bygningsloven er svært viktig for våre ville dyr og fugler. Kommunal- og moderniseringsdepartementets foreslår endringer i loven. Dyrebeskyttelsen Norge mener at forslaget ute til høring ikke kan godtas fordi det vil gjøre det enda enklere å fragmentere og ødelegge dyrenes leveområder. Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge.  D en største trusselen mot biologisk mangfold er arealbruk...
Les mer

Grovt dyreplageri skal gi minst seks måneders fengselsstraff

Liten svart og hvit kattunge. Foto: Pixabay
Dette har nå kommet opp som et nytt forslag fra den svenske regjeringen. I Sverige kan man i dag dømmes til bøter eller fengsel i høyst 2 år ved brudd på «djurskyddslagen». Det er vanligst at personer som dømmes for dyreplageri kun får dagsbøter eller betinget dom. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. R egjeringen ønsker derfor å innføre...
Les mer

Hogst i hekketid

Hogstflate med overvann. Foto: Pixabay.
Dyrebeskyttelsen Norge kontaktes av svært mange mennesker som reagerer på at det foregår hogst på denne tiden av året. Mennesker og samfunnet har en forpliktelse til å sikre dyrene det naturgrunnlaget de trenger for å leve i tråd med sin natur. Fuglene har en lovfestet rett til å beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Tekst: Eva Hustoft, rådgiver...
Les mer

FN-rapport peker på hvordan man kan unngå fremtidige pandemier

Bjørn i fangenskap for tapping av bjørnegalle. Foto: Shutterstock.
FNs miljøprogram (UNEP) har denne uken kommet med en rapport med flere punkter til hvordan man kan unngå fremtidige pandemier, lik den vi nå opplever med Covid-19. Å slutte med å utnytte ville dyr er ett av dem. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock.  E n rapport ifra FNs miljøprogram lister nå opp 10 punkter for å...
Les mer

Statsadvokaten bommer på tiltale i dyrevoldssak

Illustrasjonsbilde av hund. Foto: Pixabay.
I juni i år ble en mann dømt for brudd på dyrevelferdsloven i Agder Tingrett, ettersom han unnlot å oppsøke veterinær etter at hans samboers hund ved to tilfeller har blitt stygt forbrent. Brannskadene har skjedd mens tiltalte har hatt ansvaret for hunden. I begge tilfeller passet ikke eiers forklaring overens med hundens skadebilde. Tekst: Eva Hustoft, rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge....
Les mer

Husk å sjekke dyrets ID-chip før ferien

Hunder på telttur. Foto: Shutterstock
Dyrebeskyttelsen Norge anmoder nå alle dyreeiere til å sjekke at informasjonen på ID-chipen er korrekt før de reiser på ferie, i tilfelle familiedyret skulle komme på avveie. De som ikke har ID-merket dyret sitt burde gjøre dette før de reiser hjemmefra. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. M ange nordmenn må belage seg på å feriere i Norge i...
Les mer

Katt og fugl

Katt med fugl i munnen. Foto: Pixabay.
Norsk Ornitologisk Forening estimerer at cirka sju millioner småfugl tas av katter hvert år i Norge. Dyrebeskyttelsen Norge ser på dette som et stort problem for fuglene våre, som allerede er i nedgang grunnet blant annet arealendringer og stadig færre insekter. Tekst: Eva Hustoft, rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Først publisert 1. mars 2019. Sist oppdatert 1. juli 2020. V i er...
Les mer