Skip to main content
Nyheter

Plaging av ville dyr

Illustrasjonsbilde svane. Foto: Pixabay

Dyrebeskyttelsen Norge Mandal har nå anmeldt Mandal-russen for å plage en svane som del av en «russeknute». Dyrebeskyttelsen Norge får svært mange henvendelser hvert år, fra folk som er vitne til plaging av ville dyr i hekke- og yngletiden.

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge og Anne Lise Skoie Risøen, styreleder Dyrebeskyttelsen Norge Mandal. Foto: Illustrasjonsbilde av svane. Pixabay. 
F lere ble vitne til at russen i Mandal plaget en svane ved Furulunden i forbindelse med en russeknute. Øyenvitner på stedet kontaktet politiet, og Dyrebeskyttelsen Norge Mandal har nå anmeldt hendelsen etter å ha snakket med øyenvitnene som var til stede.

Russefeiring og dyrevelferd

Dyrebeskyttelsen Norge får fra tid til annen informasjon om russ som plager vilt og andre dyr – ofte i forbindelse med uoffisielle russeknuter. I løpet av pinsehelgen, ble flere vitner til at en gjeng med russ dro en svane etter halsen og inn på land. Dette skal ha skjedd til stor jubel fra andre russ som var til stede.
Ifølge politiet, skal svanen ha sluppet unna hendelsene uten skader, men Dyrebeskyttelsen Norge Mandal har likevel valgt å anmelde hendelsen for brudd på dyrevelferdsloven, samt naturmangfoldloven som omhandler at alle dyr er fredet i hekke- og yngletiden.

Konflikt mellom mennesker og ville dyr

Våren er tiden for nytt liv, men det er samtidig en veldig sårbar tid for dyrene våre. Våren er også en periode vi mennesker er mye utendørs. Vi går og løper i skogen, rydder i busker og kratt og fester og koser oss ute.
Dersom vi ikke er bevisste på hvilke farer våre aktiviteter kan utsette de sårbare dyrene for, er det fort gjort at noen blir skadelidende. Hunden, som er vår trofaste turkamerat, kan fort bli en drapsmaskin dersom vi ikke respekterer den lovbestemte båndtvangsperioden. Vårens trimming av hekker, felling av trær og rydding i busker og kratt, kan ende med å ødelegge reir med fugleunger og ekornunger, som raskt ender med døden.
Dyrebeskyttelsen Norge får mange henvendelser i disse tider om forlatte dyreunger. I de fleste tilfellene er det fugleunger som trener på å fly og rådyrunger hvor mor oftest er i nærheten. Ikke ta med deg ville dyreunger uten at du forsikrer deg om at dyret virkelig er forlatt eller at dyret er skadet og trenger hjelp.

Les også: Dreper måker fordi de er irriterende

Støtt vårt arbeid – bli medlem!