Skip to main content
Nyheter

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker rask avvikling

Av 10. desember 2020mai 2nd, 2023Ingen kommentarer
Mink i bur 2010.

I disse dager har regjeringen sendt på høring forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr, som dreier seg om kompensasjonsordningen etter avvikling. Pelsnæringen skal fases ut og avsluttes innen 1.februar 2025. Dyrebeskyttelsen Norge mener vi nå har er en gyllen mulighet til å fremskynde avviklingen, av hensyn til både dyrevelferd og folkehelse.

Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge.
V i står vi nå midt i en global pandemi som har lært oss ett og annet om hold av dyr i industrialiserte former. Risikoen for mutasjoner, altså endringer i arvematerialet hos virus som covid-19, øker når viruset sprer seg fra en art til enn annen. Viruset tilpasser seg den nye arten, og kan bli vanskeligere å bekjempe og farligere for mennesker.

Coronavirus hos mink i Danmark

Historien om minken i Danmark, hvor coronaviruset krysset artsbarrierene og ble funnet i mutert form, bør gjøre at vi tenker oss om to ganger. Det er naivt å tro at noe tilsvarende ikke kunne skjedd her i Norge.
Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har uttalt at man frykter at spredning av den nye virusstammen fra mink i Danmark, kan redusere effekten av en fremtidig vaksine. Det ville vært svært uheldig med COVID-19 smitte på norske gårder, og tilfeldighetene ville ha det til at en ny og mye farligere mutasjon av viruset hadde sin opprinnelse her hos oss.

Raskere avvikling

Dyrebeskyttelsen Norge mener at det derfor er helt nødvendig at denne næringen raskt fases ut. Vi er nå inne i sesongen for pelsing, og det ville vært et naturlig tidspunkt å ende pelsdyrindustrien, og spesielt gjelder dette mink. Har vi råd til å ha denne tikkende bomben i en tid med pandemi? Norge har muligheten til å gå foran som et godt og fornuftig eksempel, hvor vi viser ansvar både med tanke på smittetrusselen for mennesker og med omtanke for dyrene. Ingen er tjent med å dra dette ut.
Arbeidet med kompensasjon kan fortsatt gå sin gang, og eventuelt etterbetales. Dyrebeskyttelsen Norge håper at myndighetene griper denne muligheten, og går foran som et eksempel til etterfølgelse. Dette kommer vi til å spille inn i vårt høringssvar, og vi vil oppfordre flere til å gjøre det samme.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

 

Les mer om vårt arbeid mot avvikling av pelsdyrnæringen

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel