Skip to main content
Nyheter

Dyrekrimenheter i hele landet

Illustrasjonsbilde av hund. Foto: Pixabay.

I løpet av 2021 vil det bli opprettet dyrekrimenhet i landets 12 politidistrikter. Dette er et stort steg i riktig retning for bekjempelse av dyrekrim, noe Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for i mange år.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.
H øyre, KrF, Venstre og FrP ble til slutt enige om statsbudsjettet for 2021, som bevilger penger til opprettelse av dyrekrimenheter i hele landet.

Satt fokus på vold mot dyr og vold i nære relasjoner

Tidligere denne uken ble revidert statsbudsjett for 2021 lagt frem. I budsjettet ble det vedtatt 12 millioner kroner til å opprette dyrekrimenheter i de seks gjenværende distriktene. Inntil i dag, har det vært dyrekrimenheter i Follo, Rogaland, Finnmark, Trøndelag, Vestland og Innlandet politidistrikt. I tillegg blir det bevilget 6 millioner kroner til Mattilsynet, for å kunne følge opp samarbeidet med dyrekrimenhetene.
Dyrebeskyttelsen Norge har i mange år jobbet for et eget, landsdekkende dyrepoliti, som har ressursene til å avdekke og forhindre vold mot dyr. Dyrebeskyttelsen Norge har de siste årene satt søkelys på vold mot dyr og vold i nære relasjoner, gjennom arbeidet med organisasjonen VIDERE og samarbeidet «Se sammenhengen». Organisasjonen har også hatt som mål å reagere hver gang saker om dyrekrim dukker opp i media, ved å sende inn debattinnlegg for å etterlyse handling fra myndigheter og politiet.

Fortsatt et stykke unna landsdekkende dyrepoliti

Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger og andre frivillige står klare døgnet rundt for å ta hånd om dyr som Mattilsynet og politiet tar fra eier grunnet vanskjøtsel og mishandling. Det praktiske dyrevelferdsarbeidet er skjøvet over på de frivilliges innsats, og støtten til dette arbeidet kommer fra grasrotandel, medlemskontingent og andre former for donasjoner fra private mennesker.
Innføring av dyrekrimenheter i alle landets politidistrikter er et viktig signal om at politikerne begynner å ta dyrenes rettigheter på alvor. Det er likevel et stykke igjen, til man har et landsdekkende dyrepoliti som vil kunne effektivt etterforske vold- og mishandlingssaker mot familiedyr og produksjonsdyr.

Les mer om vårt arbeid for dyrepoliti

Støtt vårt arbeid – bli medlem