Skip to main content
NyheterVeterinær

Brosjyre om ansvarlig kattehold

Bilde av katt. Foto: SandefjordLarvik - Line Loholt

Dyrebeskyttelsen Norge har nå lansert en brosjyre om ansvarlig hold av katt. Brosjyren vil være en naturlig del av adopsjonspakken, til alle som adopterer katt via Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Line Loholt/Dyrebeskyttelsen Norge Sandefjord-Larvik.
D et medfører et stort ansvar å gå til anskaffelse av et familiedyr. Et dyr er ikke en ting, men et levende og følende individ som skal behandles med respekt. Alle dyr har behov for omsorg, riktig stell og et sunt kosthold. De trenger å få utløp for sin naturlige atferd og å føle at deres kommunikasjon blir forstått.

Viktig med kunnskap

Før et dyr kommer inn i familien er det viktig at du skaffer deg kunnskap om den aktuelle dyrearten. Dyr som lever et begrenset og unaturlig liv vil kunne kjenne på frustrasjon, stress og utrygghet. Dette kommer til uttrykk i det vi mennesker anser som atferdsproblemer.
Sammen med hund og kanin, er katten ett av de mest populære familiedyrene i Norge. Likevel er det svært mange katter som lider som følge av dumping, ved at de kommer bort hjemmefra, eller har dårlig dyrevelferd som følge av manglende forståelse for kattens behov.

Veiledning til godt kattehold

I denne brosjyren tar Dyrebeskyttelsen Norge for seg de viktigste aspektene ved et godt kattehold, fra liten kattunge til voksen katt og gjennom hele dets levetid.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!