Skip to main content
search
0
Nyheter

Dyrebeskyttelsen Norge gir innspill til Mattilsynets organisasjonsutviklingsprosess

Av 15. oktober 2020mai 2nd, 2023Ingen kommentarer
Illustrasjonsbilde Mattilsynets hovedkontor. Foto: Annette Bjørndalen Søreide

Dyrebeskyttelsen Norge ble invitert til å delta på en orientering om Mattilsynets organisasjonsutviklingsprosess, hvor det også var mulighet for å gi innspill. Bakgrunnen for prosessen er blant annet Mattilsynets strategi, KPMG rapporten, Riksrevisjonens rapport, regjeringens digitaliseringsstrategi og regelverksprosesser i EU.

Tekst: Eva Hustoft, rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.
A dministrerende direktør Ingunn Midttun Godal innledet møtet med å blant annet påpeke at Mattilsynet har et betydelig og godt dokumentert endringsbehov.

Dyrebeskyttelsen Norge valgte å spille inn fire ting vi mener er viktige i denne prosessen. For det første ønsker vi å utfordre Mattilsynet på dette med digitalisering og IT-systemer. Vi mener at etaten også må ta inn eksterne IT-systemer som en del av sin strategi. Her kan nevnes for eksempel sykdomsregisteret Pyramidion som brukes av veterinærer. Mattilsynet bør i tillegg forskriftsfeste at alle veterinærer tar i bruk dette verktøyet. Et slikt verktøy vil åpne opp for godt analysearbeid, og også kunne være et nyttig verktøy for Veterinærinstituttet blant annet ved utbrudd av smittsom sykdom. Slike støtteverktøy bør altså bli en viktig del av vår nasjonale beredskap. Godal var positiv til dette, og påpekte at det er helt avgjørende å kunne analysere og dele slike data.

For det andre påpeker vi igjen viktigheten av obligatorisk ID-merking. I denne sammenheng, siden det er så nært knyttet opp til Pyramidion. Vi advarte Mattilsynet mot å legge opp til en prosess som slår beina under allerede etablerte og gode dataverktøy.

Vårt tredje punkt var vår egen opplevelse av mye frustrasjon hos ansatte i Mattilsynet i distriktene. Godal sa at det skal komme på plass tydeligere prioriteringer og verktøy for å hjelpe dem i hverdagen.

Vårt fjerde punkt er at Mattilsynet må forsøke å finne teknologiske løsninger som kan støtte opp om og sikre en nullvisjon for dyretragedier i landbruket.

Ny organisering av Mattilsynet besluttes i siste del av 2020, og iverksettes innen 1.mai 2021. Vi takker Mattilsynet for muligheten for å komme med innspill og ønsker lykke til i denne etterlengtede prosessen.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel