Skip to main content
Nyheter

Håper å bli hørt i EU-kommisjonen

Av 12. oktober 2020Ingen kommentarer

Dyrebeskyttelsen Norge har denne uken levert vårt innspill til to dokumenter fra EU-kommisjonens plattform for dyrevelferd. Dokumentene omhandlet avl av henholdsvis hund og katt.

Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge. 
D Dyrebeskyttelsen Norge har denne uken levert vårt innspill til to dokumenter fra EU-kommisjonens plattform for dyrevelferd. Dokumentene omhandlet avl av henholdsvis hund og katt.

I uttalelsen vår er vi tydelige på at dyrenes helse, funksjon og egenverdi må vektlegges mer enn utseende. Dyrebeskyttelsen Norge mener at det er en selvfølge at både familiedyravlen og tilsynet med avlen moderniseres. Vi må løfte avlen over i vår tidsalder der databaser, helhetlig helsedata, avlsverdier for egenskaper og vitenskapelig metode danner grunnlaget for avl og tilsyn med avlen. Vi kan ikke lenger akseptere at avlsdyr velges på utstilling uten omsorg for dyrenes funksjon, helse og egenskaper. Man kan heller ikke akseptere at tilsynet med avlen utføres uten bruk av databaser for helse og egenskaper.

Vi mener at autoscanning av databaser for helse og funksjon bør implementeres i stor skala. Det betyr at nasjonale tilsynsmyndigheter kan holde god kontroll omkring avl av familiedyr ved hjelp av relativt beskjedne ressurser og uten å måtte gå på tilsyn.

Vi håper kommisjonen lytter til våre innspill, og blir en aktiv deltager i å løfte avlen av våre familiedyr inn i vår tidsalder. Vi kan ikke akseptere at avl og tilsyn med avl blir basert på rasehygieneteorier fra 30-tallet.

Signer vårt opprop mot uetisk avl her – https://www.opprop.net/underskriftskampanje_mot_uetisk_avl_av_familiedy

Bilde: Ada Vroljik

Legg igjen en kommentar