Skip to main content
Nyheter

Pressemelding: Sauer savnet – Dyrebeskyttelsen Norge utlover dusør

Søye med lam. Sauene på bildet har ingenting med saken å gjøre og kun ment for illustrasjon. Foto: Pixabay.

I høst forsvant sju søyer og 16 lam fra et beiteområde i Troms. Aktiv leting etter dyrene har ikke gitt resultater og dyrene er sporløst borte. Nå frykter Dyrebeskyttelsen Norge at søyer og lam har blitt stjålet og at dyrevelferden ikke blir ivaretatt.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. 
S øyene og lammene forsvant fra beiteområdet nært driftsenheten i Hilleshamn i Gratangen kommune i Sør-Troms. Dyreeier har vært i kontakt med Mattilsynet og har også anmeldt forholdet til politiet.

Tyveri er eneste forklaringen

Ifølge Statens naturoppsyn (SNO) og rovbase.no, er det i 2020 ikke påviste skader på og tap av sau eller andre matproduserende dyr til fredet rovvilt i området der dyrene befant seg da de forsvant. Det er dermed lite sannsynlig at tap til rovvilt er årsak til forsvinningen.
– Vi vet at sau forsvinner på beite, hver sau som forsvinner er en bekymring for oss, sier Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Risiko for dårlig dyrevelferd

Dyrebeskyttelsen Norge sender ut denne etterlysningen fordi det er viktig å finne ut av hva som har skjedd med dyrene og hvor de eventuelt befinner seg nå.
– Vi oppfordrer både Mattilsynet og politiet til å ta denne saken på alvor ut fra et dyrevelferdsperspektiv, og ikke kun se på dette som et tyveri. Så lenge vi ikke vet hvor dyrene er og hva som har hendt med dem, er vi bekymret for deres velferd.

Kontakt Dyrebeskyttelsen Norge

Dersom du har opplysninger i denne saken, ta kontakt med Dyrebeskyttelsen Norge på tlf. 23 13 92 50 eller send oss en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no. Dyrebeskyttelsen Norge videreformidler dette til vår kontakt i politiet.
Dyrebeskyttelsen Norge utlover dusør på 10 000 kroner til den som har opplysninger som fører oss til dyrene.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Join the discussion 2 kommentarer

  • Lise Thorbjørnsen sier:

    Vi fant rester av en sau i et skogholt i Kvæfjord..på skogsveien ovenfor Gåra mot Harstad. Det lå også et merke/nummer der. Det var i august,vet ikke hvem sine sauer som gikk i området..

    • Dyrebeskyttelsen Norge sier:

      Hei Lise, om du registrerte nummeret på merket, kunne du ha ringt 941 35 475? Da kommer du til Biosirk Norge AS som registrerer døde husdyr og kan varsle eier. Det er også flott om du kan sende nummeret til post@dyrebeskyttelsen.no, da kan vi høre med bonden om det er en av sauene som har forsvunnet. Vennlig hilsen, Dyrebeskyttelsen Norge

Legg igjen en kommentar