Reaksjoner rundt støtte om forbud

Publisert: 23.02.17
Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com
Vi har forståelse for at forslaget om forbud skaper sterke reaksjoner. Det er ikke vår intensjon å undergrave verdien av hjemløse dyr i andre land. Dyrebeskyttelsen Norge er fast bestemt på at alle dyr fortjener et godt hjem, uavhengig av bakgrunn. I saken kan du lese mer om bakgrunnen for forbudet og grunnlaget til Dyrebeskyttelsen Norges støtte.


Stiller oss positiv til forbud

Publisert: 22.02.17
Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com
Stortingsrepresentantene har lagt frem et forslag til regjeringen om å forby import av gatehunder til Norge. Et forbud er viktig for å ivareta dyre- og menneskehelsen i Norge.


Dyrebeskyttelsen Norge søker lokalavdelingsansvarlig

Publisert: 17.02.17
Glad i dyr, på utkikk etter nye muligheter og ønsker å jobbe med noe som gir mening? Dyrebeskyttelsen Norge søker nå etter en lokalavdelingsansvarlig til et engasjement, med mulighet for fast ansettelse.


Høringssvar til Mattilsynets forslag om endring i forskrift om hold av høns og kalkun

Publisert: 14.01.17
Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com
Mattilsynet, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, har kommet med forslag til endringer i forskriften om hold av høns og kalkun. Hovedinnholdet i utkastet til forskriften er at produsenter av slaktekalkuner må delta i et dyrevelferdsprogram. Dyrebeskyttelsen Norge, mener imidlertid at det er flere viktige punkter som ikke kommer med i forslaget og vi har skrevet et høringssvar til Mattilsynet.


Skal vi godta en lovstridig næring?

Publisert: 20.12.16
Foto: Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet
Foto: Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet
Stortinget har i dag kommet med en innstilling som vil videreføre pelsdyrhold i nettingbur. Et dyrehold som har stor motstand i befolkningen, og i tillegg synes å stride med lov om dyrevelferd av 2009 (dyrevelferdsloven).
Syndiker innhold