Skip to main content
Nyheter

Vold mot dyr og vold i nære relasjoner, arrangeres i Alta 7 september

Av 23. august 2022august 25th, 2022Ingen kommentarer

Er du klar over at det ofte er en sammenheng mellom de som utøver vold mot dyr, og de som utsetter sine nærmeste for vold

S eminaret arrangeres i samarbeid med prosjekt «Se sammenhengen», som er et samarbeid mellom Dyrebeskyttelsen, Krisesentersekretariatet og NMBU veterinærhøgskolen.

– Dessverre er det slik at både forskning og erfaring viser at dersom man utsetter dyr for vold så er det ofte en sammenheng med at man enten har vært utsatt, eller er den som utsetter andre for vold i nære relasjoner, forteller Anne Lise Skoie Risøen, Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Dyrebeskyttelsen Norge håper nå å samle aktuelle yrkesgrupper, for å få satt søkelyset på denne sammenhengen slik at man kan avdekke og forebygge vold både mot mennesker og dyr. Målet er å spre kompetansen og Anne Lise Skoie Risøen oppfordrer flere til å melde seg på.

Målgruppen for seminaret er ansatte i barnevernet, politiet, helsearbeidere, familievernkontor, RVTS, Mattilsynet, veterinærer i klinisk praksis, kommunalt ansatte med ansvar for sosiale tjenester mfl.

Hvor og når: Thon Hotell Alta, onsdag 7. september 2022, kl. 09 – 15 (med forbehold om endringer).

Deltakelse er gratis og det serveres lunsj og forfriskninger.

Påmelding på epost til risann@dyrebeskyttelsen.no

Frist for påmelding er 25. august. Deltakelse er gratis.

Seminaret har fått tilskuddsmidler fra Sekretariat for konfliktrådene