Skip to main content
search
0
NyheterVeterinær

Hudfolder til besvær for alle og enhver

Av 9. september 2022april 26th, 2023Ingen kommentarer
Bulldog som sover. Foto: Pixabay til nett

Den siste tiden har det prestisjetunge Royal Veterinary College i London kommet med flere viktige publikasjoner om helse og forventet livslengde hos hundene våre. Disse viser, dessverre ikke overraskende, at de flatsnutede hundene våre har både kort livslengde og ekstremt dårlig helse. Verdensledende forskere fra den største veterinærskolen i England kommer igjen med triste nyheter for våre flatsnutede hunder, i sin nyeste publikasjon om hudfoldsbetennelse.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. 
H vor mye mer forskning skal til før helsen, og livene, til disse hundene tas på alvor?

 

Ikke kjøp flatsnutede hunder

Denne gangen ser forskerne på hudfoldsbetennelse, en betennelsestilstand som oppstår på grunn av blant annet friksjon, fukt og dårlig lufting, og der hud med pels blir foldet. For de flatsnutede hundene er foldene i ansiktet et svært vanlig område denne smertefulle betennelsestilstanden rammer. Også halepartiet til hunder som avles med stump hale, som den engelske bulldoggen, er et utsatt område for betennelse.
Forskningen viser at hunder med flate snuter, som engelsk bulldog, fransk bulldog og mops, har høyest risiko for hudfoldsbetennelse. Dessverre er det mange mennesker som synes foldene og rynkene på disse hundene er søte. Det mange ikke er klar over er at de kan føre til store helse- og velferdsimplikasjoner for de rasene som er rammet.
– Dette er enda en studie som nå kan legges til bunken over studier som konkluderer med at menneskers ønske om hunder med et ekstremt og unormalt utseende fører til betydelige helseproblemer for hundene våre, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.
Mange hunder har hudfoldsbetennelse hele livet. Det betyr et liv med smerter og plager, og krever en eier som følger opp og vasker og steller foldene hver eneste dag.

Menneskeskapte problemer

For noen av hundene blir smertene og plagene grunnet slike betennelser så livshemmende at de må gjennomgå kirurgi i form av en «ansiktsløftning» for å kunne ha akseptabel livskvalitet. For andre blir antibiotika eneste løsningen.
– Hudfolder i den grad det er vanlig i enkelte raser er menneskeskapt og gir problemer for hundene. Akkurat dette med hudfoldsbetennelse er et problem for flere enn hunden fordi det ofte behandles med antibiotika. Dermed er hudfolder hos hund med på å øke forbruket av antibiotika i norske hjem. Om man ikke er opptatt av hundeavl og hundenes helse så bør uansett denne type avl stanses ut fra et folkehelseperspektiv, sier Roaldset.
Mattilsynet ferdigstiller i disse dager et forslag til forskrift om avl av hund. Dyrebeskyttelsen Norge mener at en ny forskrift kun gir mening for samfunnet dersom den løser dagens problemer med alvorlige helseutfordringer og ekstrem innavl hos hundene våre. Utkastet som foreligger per i dag vil ikke løse disse problemene.
– Skal dyrets egenverdi sikres gjennom en slik forskrift, må måten vi avler hunder på oppdateres til dagens vitenskapelige og teknologiske standard. Mer av det samme som man har holdt på med de siste cirka 100 årene vil ikke gi tilstrekkelig god dyrevelferd for hundene våre. Databasene og teknologien for å få dette til ligger klare, men vi trenger en fremtidsrettet forskrift for å få med alle, sier Roaldset.

EUs retningslinjer betyr endringer

I 2020 kom EU med retningslinjer for hundeavl. Disse retningslinjene bør forstås som vår tids gjeldende etiske norm med tanke på god dyrevelferd og bør være førende for hundeavlen i Norge. I tillegg er EUs retningslinjer et godt skrevet dokument som alle dyrevelferdsorganisasjoner, oppdrettere, kennelklubber og myndigheter bør kunne enes om.
Dyrebeskyttelsen Norge ber om at disse retningslinjene blir gjeldene for hundeavl også i Norge, slik at avlen blir bedre regulert enn i dag. Seriøst avlsarbeid må baseres på hundenes helhetlige helsedata og ikke bare enkelttester, på hundenes lynne, hundenes funksjon og genetiske slektskapsanalyser. Vi må rett og slett la hundene nyte godt av dagens kunnskap og teknologi.
Det er mye som skjer innen hundeavl i hele Europa, og vi kan ikke tillate at Norge blir en sinke innen dyrevelferd bare fordi gamle dogmer og manglende vitenskapelig tilnærming får regjere i oppdrettermiljøene.
Faktaboks: 
 • Engelsk bulldog
 • Fransk bulldog
 • Mops
 • Basset Hound
 • Engelsk Cocker Spaniel
 • Shar Pei
 • Cavalier King Charles Spaniel
 • Boxer                    
Kilder uten hyperlink i brødteksten:
 • English Bulldogs in the UK: a VetCompass study of their disorder predispositions and protections. https://cgejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40575-022-00118-5
 • Breed and conformational predispositions for prolapsed nictitating membrane gland (PNMG) in dogs in the UK: A VetCompass study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35081121/
 • Keratoconjunctivitis sicca in dogs under primary veterinary care in the UK: an epidemiological study. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jsap.13382
 • Life tables of annual life expectancy and mortality for companion dogs in the United Kingdom. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35484374/

 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel