Skip to main content
Nyheter

Pressemelding: Krever at Mattilsynet innfører obligatorisk ID-merking etter avsløringer i internrapport

Av 21. september 2021april 27th, 2023Ingen kommentarer
Katt fra koloni på Verøy. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bodø.

I et pilotprosjekt om hjemløse katters velferd, konkluderer Mattilsynet med et ønske om innføring av obligatorisk ID-merking. Dyrebeskyttelsen Norge krever at Mattilsynet sentralt nå får dette på plass for dyrenes velferd. Dyr som ikke er ID-merket har i praksis ikke rettsvern.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bodø. Denne katten ble reddet ut av en koloni på Verøy. 
P ilotprosjektet hos Mattilsynet Region Øst, lokalt avgrenset til avdeling Telemark, har involvert privatpraktiserende veterinærer, lokalt politi, Porsgrunn kommune og dyrevelferdsorganisasjoner i Telemark-området. Prosjektet konkluderer med at Mattilsynet ønsker obligatorisk ID-merking og mer tiltak fra det offentlige for å hjelpe hjemløse dyr og kattekolonier.

Prosjekt «Telemarkskatten»

Pilotprosjektet, som ble kalt «Telemarkskatten», tok for seg hjemløse katters velferd og utfordringene med kattekolonier i perioden 2016-2019.
Rapporten konkluderer med at det må igangsettes en samarbeidsmodell, hvor Mattilsynet har ansvaret for samarbeid mellom dyrevelferdsorganisasjoner, privatpraktiserende veterinærer og det offentlige. Ifølge rapporten vil samarbeidsmodellen ha optimal effekt dersom det blant annet innføres obligatorisk ID-merking.
– Våre lokalavdelinger har godt trepartssamarbeid med lokalt Mattilsyn og kommunene flere steder i landet. Der vi har et slikt samarbeid, blir problemet med hjemløse katter løst. Dette er med andre ord et dyrevelferdsproblem som kan løses med ID-merking og samhandling, sier Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.

Stanset obligatorisk ID-merking flere ganger

Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for obligatorisk ID-merking av familiedyr lenge. Saken har vært oppe til behandling på Stortinget i flere omganger, men forslaget har blitt avvist etter anbefaling fra blant annet Mattilsynet. Flere land rundt om i Europa har innført obligatorisk ID-merking, deriblant Belgia, Hellas, Luxembourg, Portugal og Spania.
– ID-merking er den åpenbare løsningen på problemet med hjemløse katter. Argumentene mot ID-merking går blant annet på at dette vil være vanskelig for Mattilsynet å håndheve. Vi mener rapporten Telemarkskatten slår dette argumentet i hjel. Denne rapporten må både Mattilsynet og politikerne ta på alvor. Med kunnskapen vi har i dag må det regnes som dyrefiendtlig å kjempe imot at dyrene skal knyttes til sin eier, sier Roaldset.

Les prosjektrapporten Telemarkskatten

Vedlegg til Telemarkskatten

Telemarkskatten – anmodning om revisjon av regelverk

Brev til Mattilsynet – prinsippavklaring hjemløshet

 

Signer underskriftskampanjen for obligatorisk ID-merking

Støtt vårt arbeid – bli medlem!  

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel