Skip to main content
search
0
Nyheter

Bøter for seksuelle overgrep mot hunder

Illustrasjonsbilde hund. Foto: Pixabay

Det er bred enighet i samfunnet om at seksuell omgang med dyr er en uakseptabel handling. Seksuelle handlinger med dyr er ulovlig og har en strafferamme på inntil 3 år i fengsel. Dyrebeskyttelsen Norge fortviler over at man gjennom bøter kan kjøpe seg fri fra det som fremstår som grove brudd på dyrevelfersloven.

Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Illustrasjonsbilde, Pixabay.
D yrevelferdsloven paragraf 14 c forbyr både å ha seksuell omgang med dyr og å foreta seksuelle handlinger med dyr.

Straffeutmålingen burde vært fengsel

I fjor ble det rullet opp en stor dyremishandlingssak i Norge. Minst 24 hunder har blitt seksuelt misbrukt, og 8 av disse har i ettertid blitt avlivet. Det foreligger ikke tidligere rettsavgjørelser på saker lik denne, og saken vil dermed kunne være førende for straffeutmålinger omkring seksuell mishandling av dyr i fremtiden. To menn ble i februar dømt til å betale inntil 20 000 kroner hver for å ha hatt seksuell omgang med hund ved flere anledninger.
Forbudet mot seksuell omgang med og seksuelle handlinger mot dyr mener vi har lite rom for tolkning. Et slikt forbud er viktig for å sikre god dyrevelferd og respekt for dyr. At gjerningsmennene ikke idømmes fengselsstraff, og heller ikke fradømmes retten til å eie dyr, er uforståelig. Dette er organisert kriminalitet, og dyr har mistet livet som følge av disse grufulle handlingene.
Dyrebeskyttelsen Norge mener det sendes feil signaler når personer som har ulovlig seksuell omgang med dyr slipper unna med bøter. Straffeutmålingen må være av en karakter som har preventiv effekt, og ikke framstå som et lite problem man kan betale seg ut av.

Mishandling av dyr

Seksuell mishandling er en av fire former for mishandling dyr utsettes for. Dessverre finnes det lite forskning på hvorfor noen mennesker forgriper seg på dyr. Det finnes også lite forskning på hvor mange dyr som utsettes for seksuelle overgrep av mennesker. Men vi vet at bilder og videoer som fremstiller seksuell mishandling av dyr er lett tilgjengelig på internett. Dette er altså materiale som viser mishandling av dyr som er ute av stand til å forsvare seg, og til å si ifra.
En avhandling fra kriminologisk institutt fra 2006 viser at 22 prosent av alle norske veterinærer har hatt mistanke eller visste at dyr de har behandlet er seksuelt misbrukt. Mørketallene er trolig store.
Dyrebeskyttelsen Norge har, sammen med Krisesentersekretariatet og dyrevelferdsforsker Karianne Muri ved NMBU Veterinærhøgskolen, bidratt til utgivelsen av en veileder for dyrehelsepersonell. Veilederen skal være en hjelp i deres vurderinger og bidra med råd om hva man bør være oppmerksomme på i saker som kan dreie seg om vold mot dyr. Veilederen finner du her.

Støtt vårt arbeid – bli medlem!

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel