Skip to main content
search
0
KronikkNyheter

Til og med familiedyr bør avlives uten frykt og smerte

Timba måtte amputere benet etter å ha blitt skutt. Foto: Beate Green/Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane

Forskrift om inngrep på og avliving av kjæledyr har vært ute på høring. Dyrebeskyttelsen Norge er veldig skuffet over at forslaget til ny forskrift viderefører at hund og katt kan avlives med slag og skudd mot hodet. Dette vil også gjelde for andre familiedyr, som kanin, ilder og smågnagere.

Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Bildetekst: Katten Timba måtte amputere benet etter å ha blitt skutt. Politiet har ikke funnet gjerningspersonen. Foto: Beate Green/Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane.
D et er flere årsaker til at vi mener avliving ved slag og skudd når det kommer til vanlige avlivinger, ikke er en god ide. Dette gjelder ikke for avliving i nødstilfeller. Generelt mener vi forslaget til ny forskrift er utdatert og vil gjøre mer ugagn enn nytte. Norge kan bedre enn dette i 2021.

Dyrevelferdsmessig forsvarlig avliving

Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Dette er et krav i dyrevelferdsloven § 12. En ideell avliving skal utføres uten frykt og smerte.
Dyrebeskyttelsen Norge mener både skudd og slag mot hodet vil være vanskelig å utføre på en god måte i mange tilfeller, og at det er stor risiko for feil utførelse og dermed lidelse hos dyrene. For at disse metodene skal fungere som avliving, må dyret blant annet miste bevisstheten ved første slag og ved skyting må dyret stå helt i ro, slik at man er sikker på at skuddet treffer hodet, slik forskriften krever.
I Norge er det årlig et stort antall katter som blir skutt på. Et kjapt søk i dagspressen for 2020 viste minst 26 ulike saker. Vi regner med at det er store mørketall og de fleste skadeskutte katter kommer nok aldri hjem, men dør sakte av skadene. Er disse skadeskutte kattene et resultat av mislykkede avlivningsforsøk eller er det mishandling?

Skille avliving fra mishandling med døden til følge

Den nye forskriften må kunne skille mellom avlivning og mishandling/drap av dyr. Dyrebeskyttelsen Norge mener dagens lovverk blant annet ikke fanger opp avliving eller vold mot dyr som utføres med den hensikt å straffe et annet menneske.
Det er en kjent sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Dyrebeskyttelsen Norge mener at vold mot dyr med den hensikt å straffe et menneske, forblir ustraffet og at dette er et smutthull i loven. Når dyr blir mishandlet til døde for å straffe et menneske, leser retten dette som en uheldig avliving. En ny forskrift må trygge både dyr og mennesker fra slike handlinger.
Det er viktig at rettsapparatet har de verktøyene som må til for å skille mellom bevisst påført vold mot dyr og en mislykket avliving. Så lenge det er tillatt å avlive familiedyr på måter som kan dekke over andre voldshendelser, er det veldig vanskelig å få bukt med blant annet skyting av katter. Det gis spillerom for at voldsutøver kan bruke dette smutthullet, både som lovlig mulighet til å mishandle dyret og som en trussel mot sårbare familiemedlemmer.

Avliving som formeringskontroll

Avliving av hundevalper, kattunger og ildervalper under 8 dager med slag mot hodet, mener Dyrebeskyttelsen Norge er en feilslått form for formeringskontroll. Behovet for å avlive friske dyreunger, oppstår som et resultat av at dyreeier ikke tar ansvar. Ved blant annet å kastrere katter og kaniner slik at det ikke oppstår ukontrollert formering, vil det heller ikke være behov for å avlive friske dyr. Så lenge dyreeier har lov til å avlive dyreunger ved å slå dem i hodet, ser mange ikke behovet for å kastrere katter eller kaniner.
Flere av våre vanligste familiedyr er dessverre oftest gratis å skaffe seg, og for mange vil det da heller ikke være aktuelt å bruke penger på dyret, verken til kastrering, ID-merking, veterinærbesøk eller human avlivning.

Dyrebeskyttelsen Norges hovedpunkter

Vi mener det ikke bør være lov for «alle» å avlive familiedyr ved skudd eller slag mot hodet. Eiere av familiedyr i Norge bør pålegges å følge hovedregelen i loven: Avliving etter bedøvelse som gir bevissthetstap før avlivingen skjer. Det betyr at familiedyr i all hovedsak skal avlives av veterinær, enten på klinikk eller i sitt eget hjem.
Dersom skudd og slag skal være lovlig avlivingsmetode, må det strengere og mer konkrete krav til hvordan avliving skal skje etter forskrift.
 • Den som avliver et dyr, må forsikre seg om at det er eiers ønske at dyret skal avlives og dyrets identitet skal kontrolleres. Det betyr ID-merking sjekkes opp mot registrert eier
 • Krav til å dokumentere kompetanse og ferdigheter innenfor avliving av familiedyr med skudd og/eller slag
 • Spesifisering av skytevåpen og ammunisjon som er tillatt for å avlive ulike familiedyr
 • Spesifikasjon på hva Mattilsynet anser som egnet slagvåpen og metode ved avlivning med slag mot hodet
 • Redusere vektgrense på tillatt størrelse for avliving av dyr med slag mot hodet til 1 kg
 • Krav til nedre aldersgrense for å utføre eller delta ved avliving ved skudd eller slag
 • Krav om formål med avlivingen.

Les vårt høringssvar

Støtt vårt arbeid – bli medlem! 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel