Skip to main content
Nyheter

Fikk Kongens Fortjenstmedalje etter mange års tro tjeneste for dyrene

Av 7. oktober 2019mai 4th, 20232 kommentarer
Toralf Bernt Metveit mottar Kongens Fortjenstmedalje 4. oktober 2019. Foto: Anna Rogneby

Toralf Bernt Metveit fikk fredag 4. oktober overrakt Kongens Fortjenstmedalje, for sitt enestående arbeid med å bedre dyrenes velferd i Norge i nærmere 60 år.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Anna Rogneby.
P å selveste Dyrenes Dag, 4. oktober, fikk tidligere distriktsveterinær Toralf Bernt Metveit overrakt Kongens Fortjenstmedalje. Dette skjedde i forbindelse med Dyrebeskyttelsen Norges jubileumsmiddag på SALT i Oslo, i anledning organisasjonens 160 års-feiring.

Ekstraordinær innsats for dyrene

Metveit fikk overrakt den gjeve prisen av varaordføreren i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap), til stor applaus fra gjestene. Kongens Fortjenstmedalje deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur. Det er Metveits ekstraordinære engasjement for dyrene som førte til at han ble tildelt medaljen.
Den tidligere distriktsveterinæren har gjennom mange år vært en pioner innen dyrevelferd i Norge. Han var tidlig ute med å sette søkelyset på at husdyr måtte ses på som følende og sansende individer, og ikke kun masser som produserte kjøtt, pels eller melk. Metveit har i flere tiår hatt en vegetarisk livsstil, og valgte tidlig å kutte kjøtt fra menyen for å verne om dyrene.

Var sentralstyreleder for Dyrebeskyttelsen Norge

Fra slutten av 70-tallet og frem til ut på 90-tallet, var Metveit sentralstyremedlem og sentralstyreleder i Dyrebeskyttelsen Norge. Han engasjerte seg blant annet sterkt i kampen mot burhøns på 90-tallet, og mener fortsatt at dette er en forferdelig produksjonsmetode for egg.
I en alder av 83 år, er han fortsatt sterkt opptatt av dyrenes velferd. Selv om han er godt over pensjonsalder, er han den dag i dag ansatt ved Anicura Konsvinger som akupunktør. Han engasjerer seg også jevnlig i den offentlige debatten, og retter ofte søkelys på produksjonsdyrenes velferd. I tillegg er han æresmedlem i Dyrebeskyttelsen Norge og i Veterinærforeningen, og fortsetter å være en viktig instans mange henvender seg til.
Det er kun et lite knippe med personer i Norge som har fått tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats for dyrene. Dette er blant annet Kari Mills, som fikk medaljen for sin innsats for dyr gjennom Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland i 2012, Fru Gina Borchgrevink, som i 1928 fikk medaljen for sitt engasjement gjennom Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn, og Lisa Kristoffersen som fikk tildelt medaljen i 1921 for tro tjeneste for dyrene i hovedstaden.
Åshild Roaldset, Bård Kirkeeng, Toralf Metveit og Ove Myrmel. Foto: Anna Rogneby

Toralf Metveit med daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, nestleder Bård Kirkeeng (2. fra venstre) og tidligere sentralstyremedlem Ove Myrmel. Foto: Anna Rogneby.

Join the discussion 2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel