Skip to main content
search
0
Nyheter

Påsken er høytid for dumping av dyr

Av 11. april 2019mai 4th, 2023Ingen kommentarer
Dumpet kattunger Foto Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane

Tusenvis av dyr blir dumpet hvert år i Norge, og påsken markerer starten på dumpingsesongen av kjæledyr, og problemet er økende.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane. 
Det er en trist erkjennelse at så mange dumper sine kjæledyr, sier daglig leder, Åshild Roaldset, i Dyrebeskyttelsen Norge.

Dumping av kjæledyr

Bare i Dyrebeskyttelsens Norges 28 lokalavdelinger i Norge ble det tatt hånd om 7-8.000 dyr som var dumpet og overlatt til seg selv. Uten ID-merking av dyr er disse kjæledyrene overlatt til en tragisk sorti. Tallene er betydelig større i hele landet.
– Påsken markerer dessverre begynnelsen på feriedumping av dyr. Dyr som ikke er ID-merket har i praksis ikke rettsvern og det er fritt fram å dumpe umerkede dyr. Dyrebeskyttelsen Norge har arbeidet for ID-merking i over 40 år og denne våren ser det ut til at politikerne er på gli. Saken har vært presentert på Høyres landsmøte, og MDG og FrP har saken oppe. Ifølge lov om dyrevelferd § 14 b er det forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand, sier Åshild Roaldset.
Når det gjelder argumentet med at dyrehold må være spesifikt nevnt for å regnes som ulovlig, vil Dyrebeskyttelsen Norge rette oppmerksomheten mot forarbeidene til loven. Her heter det at ”Økt kunnskap og endringer i holdninger til dyr vil påvirke anvendelsen av loven.”. Det står også at ”Norsk dyrevelferdslov må bygge på holdninger, tradisjoner, verdier og normer blant landets innbyggere, samtidig som den skal legge avgjørende vekt på gjeldende faglig kunnskap. Tradisjon, kultur og religion kan dermed ikke alene være avgjørende for å tillate handlinger som faglig fremstår som dyrevernmessig uforsvarlige.”.
– Allikevel skjer dette med flere hundre dyr hvert eneste år. Hun mener at alle nordmenn har et juridisk ansvar rundt disse problemstillingene. Finner du et dyr som er skadet eller hjelpeløst, har du plikt til å hjelpe ifølge §4 i lov om dyrevelferd, sier hun.

Eksplosiv reproduksjon

Katten er ikke en naturlig del av norsk fauna, og utsettes for og bidrar til en rekke problemer når den ikke får stell og omsorg. Reproduksjonsevnen til katter er meget høy. En hunnkatt blir vanligvis kjønnsmoden rundt 7-10 måneder, men noen allerede ved 4-5 måneder. Katter kan få svært mange unger i løpet av et år.
– Én dumpet hunnkatt kan første leveår bidra til 10-20 nye katter, sier Roaldset.
I løpet av andre året kan denne ene kattens bidrag til en forøkning av hjemløse katter være på så mye som 100-200 individer, ettersom hennes kattunger nå har blitt kjønnsmodne og reproduserer selv. Dette er ofte starten på en koloni av redde, menneskesky katter. Slike kolonier skyldes én ting: ansvarsfraskrivelse fra dyreeier, sier Åshild Roaldset.

Utfordringen med hjemløshet

Dyrevelferden for eierløse katter er som regel svært dårlig, og mange lider i lang tid før de dør. Katter egner seg ikke for vintertemperaturer, og finner ikke mat og får frostskader. Kattene sloss og skader seg, og får en rekke plager og sykdommer. FIV (katte-aids) er også et velkjent problem. Kattene har dårligere immunforsvar, og er mer utsatt for sykdommer.
Både øremidd, innvollsorm, bittskader/byller, betennelser, tannskader, ubehandlede skader etter blant annet påkjørsler er en del av livet som hjemløs. Hvem har ansvaret? Dyreeier som valgte å dumpe dyret sitt, etterlot det i hjelpeløs tilstand og som ikke kastrerte og ID-merket dyret.
Kontakt: 
Åshild Roaldset
Mobil: 95 21 20 63 eller pressetelefon 47 45 88 44 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel