Skip to main content
NyheterUkategorisert

Nå skal lovforslaget MOT pelsdyroppdrett opp på Stortinget

Bilde fra en norsk pelsfarm (2010). Foto: Nettverk for dyrs frihet & Dyrebeskyttelsen Norge

Regjeringen og Landbruks- og matdepartementet la i dag frem lovforslaget mot pelsdyroppdrett.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge/Nettverk for dyrs frihet. 
O nsdag 10. april la Landbruks- og matdepartementet frem forslaget til lov om forbud mot hold av pelsdyr. Får Regjeringen flertall på Stortinget, vil pelsprodusenter måtte avvikle driften innen 1. februar 2025, slik det kom frem av høringsforslaget som ble lagt ut før nyttår. Saken vil bli ferdigbehandlet på Stortinget før sommeren.
– Dette er en seier for dyrevelferden! Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for dette i mange tiår, og det er flott at Venstre har fortsatt å sloss for den avgjørelsen som ble tatt av regjeringen i forbindelse med Jeløya-forhandlingene i fjor om å se på et forslag til avvikling, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge Åshild Roaldset.
Mye av kritikken vedrørende regjeringens forslag til avvikling av pelsdyrnæringen, har ifølge næringen selv vært liten kompensasjonsordning til pelsbøndene. I lovforslaget som ble lagt frem i dag, legger regjeringen opp til en bedre kompensasjonsordning, hvor individuelle hensyn vil bli lagt til grunn. Pelsoppdrettere som har gjort investeringer etter forskriftsendringen som skjedde i 2017, men før 15. januar 2018, kan få ekstra kompensasjon.
Proposisjonen som ble lagt frem i dag inneholder en avviklingsperiode, som betyr at pelsbønder som hadde oppdrett av pelsdyr 15. januar 2018, kan fortsette med dette frem til 1. februar 2025.
Det var Venstre som forhandlet frem ønske om styrt avvikling av pelsdyrnæringen, i forbindelse med forhandlingene om regjeringens sammensetning, som tok sted under Jeløya-forhandlingene i januar 2018. Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for en nedleggelse av pelsdyrnæringen i flere tiår, og saksøkte blant annet pelsoppdrettere på 90-tallet for brudd på dyrevelferdsloven. Rådet for dyreetikk har også konkludert med at det er uholdbar dyrevelferd å bedrive oppdrett av rovdyr i bur.
Hele lovforslaget kan leses inne på regjeringens nettsider
Les om Dyrebeskyttelsen Norges fanesak om pelsdyrnæringen