Skip to main content
search
0
Nyheter

Status hjemløse dyr 2018: Krever handling etter nok et rekordår

Av 21. juni 2019mai 4th, 20235 kommentarer
Dumpet kattunger Foto Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane

Sprengt kapasitet og inntaksstopp var oppsummeringen fra Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger, etter nok et rekordår med dyr som trenger hjelp. Nå krever Dyrebeskyttelsen Norge handling fra myndighetene og at det offentlige blir sitt ansvar bevisst.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane. 
S tatistikk fra Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger, viser at 8048 familiedyr i Norge fikk praktisk hjelp fra organisasjonen i løpet av 2018. Det er en økning på 633 dyr fra 2017, hvor Dyrebeskyttelsen Norge hjalp 7415 dyr. Dyrebeskyttelsen Norge krever nå tiltak for å snu den tragiske utviklingen, samt å sette mer av ansvaret over på myndighetene. Selv om hjelpeplikten overfor dyr er forankret i norsk lov, lempes arbeidet og utgiftene med å hjelpe dyr over på private mennesker og frivillige organisasjoner.

Økning på over 100 prosent

I 2009 ga Dyrebeskyttelsen Norge ut rapporten «Hjem, kjære hjem», som viste at 3641 dyr fikk hjelp i løpet av året. 10 år etter, er antallet hjemløse dyr som får hjelp av organisasjonen mer enn doblet. Dyrene som kommer inn er ofte umerkede og bortkomne familiedyr, eller dyr som har blitt dumpet av eier. I 2018 brukte Dyrebeskyttelsen Norge over 22 millioner kroner på praktisk hjelp til dyr i nød, og 12 millioner gikk til å dekke veterinærbehandling og ID-merking av dyr.
– Disse dyrene har i praksis ingen rettsvern. Når man ikke kan identifisere en eier er dyret i praksis ikke beskyttet av lovverket.  Dette var nok ikke Stortingets intensjonen da vi fikk Lov om dyrevelferd i 2010. Obligatorisk ID-merking er en enkel og åpenbar løsning. ID-merking er en engangskostnad som dekkes av dyreeier og det er en enkel prosedyre som kan utføres på alle dyreklinikker. Nå er det på tide at disse dyrene får rettsikkerheten sin ivaretatt», sier veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Ingen ID-merking, ingen ansvarliggjøring

Det er dessverre ikke unikt at nordmenn dumper familiedyret, når de går lei. Dumping av dyr øker i forbindelse med feriene, og det oppdages til stadighet dumpede familiedyr i søppelcontainere, langs veier og i skogholt. Å hensette et dyr i hjelpeløs tilstand er et brudd på dyrevelferdsloven, men kun et fåtall blir straffeforfulgt for å gjøre dette.
ID-merking øker dyrenes rettssikkerhet ved at det blir enklere å spore opp og straffeforfølge dyreeiere som dumper dyr eller utfører vold og vanskjøtsel mot disse. Dette vil kunne virke forebyggende for å forhindre fremtidig dumping og voldsutøvelse mot dyr. Er dyret ID-merket, vil det være enklere å gjenforene funnet dyr med eier. Obligatorisk ID-merking vil også gjøre at man tenker seg om to ganger før man skaffer seg dyr.
– Spania har allerede innført obligatorisk ID-merking, Nederland og Belgia følger etter. I andre land konkluderer man at det er et godt tiltak for dyrene og besparende for myndighetene med obligatorisk-ID merking. Det er merkelig at norske myndigheter har en annen oppfatning, samtidig som de fraskriver seg ansvaret for hjemløse dyr, forklarer Roaldset.

Markering foran Stortinget med kosedyr

Fjorårets statistikk viser at det trengs strakstiltak for å få bukt med det som er et menneskeskapt problem. Det har vært en jevn økning i antall dyr som får hjelp de siste årene og Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger opplever til stadighet å måtte sette inntaksstopp grunnet fulle hjelpesentre. Dyrebeskyttelsen Norge planlegger derfor å holde en markering foran Stortinget i november, for å belyse problematikken, samt kreve handling fra myndighetene.
I 2019 samler Dyrebeskyttelsen Norge inn brukte kosedyr fra private hjem. Kosedyrene skal representere de dyrene som fikk hjelp i løpet av 2018, og organisasjonen ønsker å samle inn 8300 kosedyr til markeringen på Eidsvoll plass.
– Dyeskyttelsen Norge har arbeidet for at familiedyr skal ID-merkes i over 40 år.  Når antall dyr som får hjelp stadig øker må landbruksministeren ta grep.  Situasjonen er uholdbar for tusenvis av dyr, sier Roaldset. Den estimerte kostnaden som skulle vært dekket av staten ved Mattilsynet i henhold til «nødhjelpsforskriften» for 2018 er på over 5 millioner.  Staten sparer mye på å dumpe ansvaret for nødhjelp til dyr over på frivillige. Nå er det på tide at ansvaret plasseres der det hører hjemme, nemlig hos dyreeier, sier Roaldset.
I løpet av markeringen ønsker Dyrebeskyttelsen Norge å overrekke de 8300 kosedyrene og en symbolsk faktura til landbruksminister Olaug Bollestad (KrF). Denne fakturaen viser summen myndighetene lemper over på Dyrebeskyttelsen Norge hvert år, ved å fraskrive seg ansvaret for de hjemløse dyrene.
Kontakt: 
Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær Dyrebeskyttelsen Norge.
+47 95 21 20 63/47 45 88 44. E-post: aashild@dyrebeskyttelsen.no                     

5 kommentarer

 • Heidi Hval sier:

  Hei, har dere en oppdatering, eventuelt bilder av disse to kattene som er avbildet her? Det er et trist syn, men jeg håper ihvertfall at disse to har klart seg, takket være dere. . ! Tusen takk for den jobben dere gjør, og selv om vi som er medlemmer yter små bidrag økonomisk, er det dere som er ute i felten som gjør den virkelige jobben! 🙂

  • Dyrebeskyttelsen Norge sier:

   Hei Heidi, Tusen takk for ros – det setter våre frivillige utrolig pris på <3
   De to kattungene i denne saken ble godt ivaretatt av vår lokalavdeling i Sogn og Fjordane og ble etter hvert adoptert ut til hver sin familie. I dag er de ungkatter som lever i trygge for-alltid-hjem 🙂

Legg igjen en kommentar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel