Artikler og informasjon relatert til dyrevelferd

På denne siden finner man nyttige artikler, rapporter og informasjon relatert til dyrevelferd, som kan være av interesse for veterinærer, journalister og andre dyrefaglig interesserte.

Brosjyre – Unngå hjemløse katter
– ID-merk og kastrer katten din

Last ned
Forside rapport Hjem, kjære hjem - Dyr uten hjem (2009)

Rapport Hjem, kjære hjem – Dyr uten hjem (2009)

Last ned
Plakat kastrering og ID-merking DN 2020

Plakat kastrering og ID-merking DN 2020

Last ned
Coverbilde Den lille kaninboka

Brosjyre: Den lille kaninboka

Last ned

Ansvarlig kattehold (2020)

Last ned

Råd til deg som vil kjøpe valp (2020)

Last ned

Nyheter veterinærer

Katt og mus. Foto: Pixabay

Innfører forbud mot musegift etter advarsler fra Dyrebeskyttelsen Norge

Av Nyheter, Veterinær
Miljødirektoratet innfører nå forbud mot salg og bruk av musegift som inneholder giftstoffet alfakloralose til privatpersoner. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.  D yrebeskyttelsen Norge har siden 2019 advart mot bruken av musegift som inneholder alfakloralose. Giften som har vært svært populær til bekjempelse av mus, viser seg å ha tatt livet av mange katter de siste årene. Nå...
Les mer
Ku og kalv sammen på beite. Foto: Pixabay.

Nytt økologiregelverk

Av Nyheter, Veterinær
I 2021 kommer det et nytt økologiregelverk, som nå har vært ute på høring. Dette regelverket er en harmonisering med EU. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker mer fokus på dyrevelferd i økologiregelverket. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. M ange tror at dyr i økologisk landbruk har mye bedre velferd enn sine artsfrender på konvensjonelle bruk. Dette er en...
Les mer
Toppbilde brosjyre - Råd til deg som skal kjøpe valp. Foto Pixabay

Dyrebeskyttelsen Norge advarer mot å kjøpe syke hunder

Av Nyheter, Veterinær
Mange hundeeiere får en ubehagelig overraskelse når de får vite at familiens hund har en eller flere arvelige sykdommer. Slike sykdommer kan føre til både redusert livskvalitet for familiemedlemmet, og høye veterinærregninger. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. P å denne tiden av året er det mange som tar kontakt med oppdrettere for å planlegge valpekjøp til...
Les mer
Rådyr i blomstereng. Foto: Pixabay.

Den nye viltforskriften

Av Nyheter, Veterinær
I 2019 kom Miljødirektoratet med forslag til ny viltforskrift. Dyrebeskyttelsen Norge reagerte kraftig på det framlagte forslaget, som vi mente ikke tok godt nok hensyn til de ville dyrene. Nå er den nye forskriften på plass, med noen endringer. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay.  F orslaget til den nye viltforskriften førte til kraftige reaksjoner fra Dyrebeskyttelsen...
Les mer
Ung steinkobbe på isflak. Foto: Pixabay.

Nærings- og fiskeridepartementets koronatiltak er ikke troverdig og truer dyrevelferden

Av Nyheter, Veterinær
Fire fartøy har fått tillatelse til å gå på selfangsting i år. Ifølge § 8 i forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020, skal fartøy som får tillatelse til å delta i fangst ha en inspektør om bord, men i år har de fått unntak for dette grunnet koronapandemien. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver...
Les mer