Artikler og informasjon relatert til dyrevelferd

På denne siden finner man nyttige artikler, rapporter og informasjon relatert til dyrevelferd, som kan være av interesse for veterinærer, journalister og andre dyrefaglig interesserte.

Brosjyre – Unngå hjemløse katter
– ID-merk og kastrer katten din

Last ned

Rapport Hjem, kjære hjem – Dyr uten hjem (2009)

Last ned
Plakat kastrering og ID-merking DN 2020

Plakat kastrering og ID-merking DN 2020

Last ned
Coverbilde Den lille kaninboka

Brosjyre: Den lille kaninboka

Last ned

Nyheter veterinærer

Ku og kalv sammen på beite. Foto: Pixabay.

Nytt økologiregelverk

Av Nyheter, Veterinær
I 2021 kommer det et nytt økologiregelverk, som nå har vært ute på høring. Dette regelverket er en harmonisering med EU. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker mer fokus på dyrevelferd i økologiregelverket. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. M ange tror at dyr i økologisk landbruk har mye bedre velferd enn sine artsfrender på konvensjonelle bruk. Dette er en...
Les mer
Toppbilde brosjyre - Råd til deg som skal kjøpe valp. Foto Pixabay

Dyrebeskyttelsen Norge advarer mot å kjøpe syke hunder

Av Nyheter, Veterinær
Mange hundeeiere får en ubehagelig overraskelse når de får vite at familiens hund har en eller flere arvelige sykdommer. Slike sykdommer kan føre til både redusert livskvalitet for familiemedlemmet, og høye veterinærregninger. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. P å denne tiden av året er det mange som tar kontakt med oppdrettere for å planlegge valpekjøp til...
Les mer
Rådyr i blomstereng. Foto: Pixabay.

Den nye viltforskriften

Av Nyheter, Veterinær
I 2019 kom Miljødirektoratet med forslag til ny viltforskrift. Dyrebeskyttelsen Norge reagerte kraftig på det framlagte forslaget, som vi mente ikke tok godt nok hensyn til de ville dyrene. Nå er den nye forskriften på plass, med noen endringer. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay.  F orslaget til den nye viltforskriften førte til kraftige reaksjoner fra Dyrebeskyttelsen...
Les mer
Ung steinkobbe på isflak. Foto: Pixabay.

Nærings- og fiskeridepartementets koronatiltak er ikke troverdig og truer dyrevelferden

Av Nyheter, Veterinær
Fire fartøy har fått tillatelse til å gå på selfangsting i år. Ifølge § 8 i forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020, skal fartøy som får tillatelse til å delta i fangst ha en inspektør om bord, men i år har de fått unntak for dette grunnet koronapandemien. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver...
Les mer
Svartbjørn i bur. Foto: Shutterstock

Advarer mot å åpne opp for bruk av ville dyr i medisin i Norge

Av Nyheter, Veterinær
Hvis Kina får viljen sin, vil bjørnegalle og andre bestanddeler fra ville dyr anerkjennes som en behandlingsform verden over. Dyrebeskyttelsen Norge advarer sterkt mot å tillate dette, da dette vil true både dyr og mennesker og samtidig øke risikoen for flere pandemier. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock. F ra 2022 kan helsevesenet i Norge ta i...
Les mer
Toppbilde Den lille kaninboka

Introduksjonshefte om kanin tilgjengelig for alle

Av Nyheter, VeterinærIngen kommentarer
Norges Kaninforening har utarbeidet et lite introduksjonshefte om kanin, som er gratis tilgjengelig for alle. Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge.  S kaperen bak boka "Den store kaninboka", Marit Emilie Buseth, har utarbeidet et lite introduksjonshefte om kanin. Heftet er anbefalt til både de som allerede har kanin, eller de som ønsker å gå til anskaffelse av kanin. "Den lille kaninboka - et...
Les mer