Åshild Roaldset

– Daglig leder Dyrebeskyttelsen Norge

Tlf: 47 45 88 44 (ikke sms)
E-post: aashild@dyrebeskyttelsen.no