Åshild Roaldset

– Daglig leder Dyrebeskyttelsen Norge

Tlf: 95 21 20 63 (ikke sms)
E-post: aashild@dyrebeskyttelsen.no