Facebook nyheter

Nyheter

Ny forskrift gir håp om bedre velferd i oppdrettsnæringen

Av NyheterIngen kommentarer

Dyrebeskyttelsen Norge har i dag sendt inn høringssvar til forslaget om ny lakselusforskrift. Forskriftsforslaget er positivt ved at ny forskrift foreslås hjemlet i dyrevelferdsloven, og ikke bare i matloven. Lakselus er et velferdsproblem for fisken, og fisken bør ha rett på beskyttelse av dyrevelferdsloven på lik linje med andre fisker og dyr. Vi påpeker også behovet for telling og rapportering…

Les mer
temakveld om kanin

Statistikk 2019 – stor pågang av hjemløse dyr

Av NyheterIngen kommentarer

Tall fra 2019 viser at enda flere dyr enn året fikk nye hjem ved hjelp av Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger. Omtrent 90 % av dyrene som fikk hjelp er katt. I tillegg tok organisasjonen blant annet hånd om 139 hunder og 285 kaniner. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Statistikk fra Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger, viser at 6069 familiedyr fikk…

Les mer