Facebook nyheter

Nyheter

Illustrasjonsbilde Mattilsynets hovedkontor. Foto: Annette Bjørndalen Søreide

Dyrebeskyttelsen Norge gir innspill til Mattilsynets organisasjonsutviklingsprosess

Av Nyheter
Dyrebeskyttelsen Norge ble invitert til å delta på en orientering om Mattilsynets organisasjonsutviklingsprosess, hvor det også var mulighet for å gi innspill. Bakgrunnen for prosessen er blant annet Mattilsynets strategi, KPMG rapporten, Riksrevisjonens rapport, regjeringens digitaliseringsstrategi og regelverksprosesser i EU. Tekst: Eva Hustoft, rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. A dministrerende direktør Ingunn Midttun Godal innledet møtet med å blant annet påpeke at...
Les mer
Hjelpesenteret er snart ferdig. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.

Drømmen om et hjelpesenter

Av Artikkel
En nesten 10 år lang drøm er snart oppfylt. Før året er omme, vil endelig Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag sitt hjelpesenter være klart til å kunne ta imot dyr. Tekst: Tone I. Lundsaunet, styreleder Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag. Artikkelen ble først publisert i Dyrenes Forsvarer 3.2020.  D yrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag (DNNT) ble stiftet i 2008. I august 2011 besluttet styret å investere...
Les mer

Håper å bli hørt i EU-kommisjonen

Av NyheterIngen kommentarer
Dyrebeskyttelsen Norge har denne uken levert vårt innspill til to dokumenter fra EU-kommisjonens plattform for dyrevelferd. Dokumentene omhandlet avl av henholdsvis hund og katt. Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge.  D Dyrebeskyttelsen Norge har denne uken levert vårt innspill til to dokumenter fra EU-kommisjonens plattform for dyrevelferd. Dokumentene omhandlet avl av henholdsvis hund og katt. I uttalelsen vår er vi tydelige...
Les mer

Statens skivebom

Av NyheterIngen kommentarer
Grove brudd på dyrevelferdsloven kan straffes med fengsel i inntil 3 år. Dessverre har vi fortsatt til gode å se lovens strengeste straff i praktisk bruk, selv ved veldig grove overtredelser av loven.  Dette viser at kriminalitet mot dyr ikke tas alvorlig nok. Et spørsmål til landbruksministeren om å øke strafferammen, viser at staten er fornøyd med dagens praksis Tekst:...
Les mer
landsmøte 2020. Foto: Pixabay.

Avholdt landsmøte og vedtok ny lokalavdeling

Av Nyheter
Dyrebeskyttelsen Norges landsmøte ble i år avholdt via en digital plattform for å imøtekomme smittevernreglene, samt ivareta demokratiet i organisasjonen. Under landsmøtet fikk organisasjonen stemt frem ny sentralstyreleder og ønsket velkommen til en ny lokalavdeling. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.  D yrebeskyttelsen Norges landsmøte ble i år avholdt via en digital plattform, fra 4. til 12. september. Årsaken...
Les mer
Katt i høstsola. Foto: Pixabay.com

Vi trenger din hjelp

Av Nyheter
Fredag 18. september har Dyrebeskyttelsen Norge en SMS-kampanje. Alle medlemmer vil motta en SMS der de får anledning til å støtte arbeidet vårt. Vi opplyser om dette i forkant, så ingen skal tro at det er et svindelforsøk. Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge.  V i ønsker å rette søkelys på de rekordmange dyrene som ble dumpet sommeren 2020. Mange skaffer seg dyr...
Les mer
Kattungene Pilgrim og Ponzu ble reddet fra Røst. Foto_Frida Pettersen_Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

Pressemelding – Roper varsko etter ekstremsommer

Av Nyheter
På tross av at flere har måtte holde seg hjemme denne sommeren, har antallet dyr som har måtte få hjelp av Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger eksplodert. Organisasjonen krever at myndighetene tar grep for å ivareta dyrenes lovfestede rettigheter. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.  - Obligatorisk ID-merking er den naturlige løsningen på dette problemet. ID-merking plasserer ansvaret for dyret...
Les mer
Fuglerede med egg. Foto: Pixabay

Skal bukken passe havresekken?

Av Nyheter
Rettmessig forvaltning av plan- og bygningsloven er svært viktig for våre ville dyr og fugler. Kommunal- og moderniseringsdepartementets foreslår endringer i loven. Dyrebeskyttelsen Norge mener at forslaget ute til høring ikke kan godtas fordi det vil gjøre det enda enklere å fragmentere og ødelegge dyrenes leveområder. Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge.  D en største trusselen mot biologisk mangfold er arealbruk...
Les mer
Liten svart og hvit kattunge. Foto: Pixabay

Grovt dyreplageri skal gi minst seks måneders fengselsstraff

Av Nyheter
Dette har nå kommet opp som et nytt forslag fra den svenske regjeringen. I Sverige kan man i dag dømmes til bøter eller fengsel i høyst 2 år ved brudd på «djurskyddslagen». Det er vanligst at personer som dømmes for dyreplageri kun får dagsbøter eller betinget dom. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. R egjeringen ønsker derfor å innføre...
Les mer

Dyremishandling angår oss alle!

Av Nyheter2 kommentarer
Søndag 2.august ble det lagt ut en film på Facebook som viser en hane som blir lemlestet og drept med machete. Volden mot hanen ble angivelig utført som en trussel for å vise hva som skulle hende med personen som filmet hendelsen. Mishandling og drap av dyr som en del av annen voldsproblematikk er dessverre ikke uvanlig, og må tas...
Les mer
Hogstflate med overvann. Foto: Pixabay.

Hogst i hekketid

Av Artikkel
Dyrebeskyttelsen Norge kontaktes av svært mange mennesker som reagerer på at det foregår hogst på denne tiden av året. Mennesker og samfunnet har en forpliktelse til å sikre dyrene det naturgrunnlaget de trenger for å leve i tråd med sin natur. Fuglene har en lovfestet rett til å beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Tekst: Eva Hustoft, rådgiver...
Les mer
Bjørn i fangenskap for tapping av bjørnegalle. Foto: Shutterstock.

FN-rapport peker på hvordan man kan unngå fremtidige pandemier

Av Nyheter, Veterinær
FNs miljøprogram (UNEP) har denne uken kommet med en rapport med flere punkter til hvordan man kan unngå fremtidige pandemier, lik den vi nå opplever med Covid-19. Å slutte med å utnytte ville dyr er ett av dem. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock.  E n rapport ifra FNs miljøprogram lister nå opp 10 punkter for å...
Les mer
Illustrasjonsbilde av hund. Foto: Pixabay.

Statsadvokaten bommer på tiltale i dyrevoldssak

Av KronikkÉn kommentar
I juni i år ble en mann dømt for brudd på dyrevelferdsloven i Agder Tingrett, ettersom han unnlot å oppsøke veterinær etter at hans samboers hund ved to tilfeller har blitt stygt forbrent. Brannskadene har skjedd mens tiltalte har hatt ansvaret for hunden. I begge tilfeller passet ikke eiers forklaring overens med hundens skadebilde. Tekst: Eva Hustoft, rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge....
Les mer
Hunder på telttur. Foto: Shutterstock

Husk å sjekke dyrets ID-chip før ferien

Av Nyheter
Dyrebeskyttelsen Norge anmoder nå alle dyreeiere til å sjekke at informasjonen på ID-chipen er korrekt før de reiser på ferie, i tilfelle familiedyret skulle komme på avveie. De som ikke har ID-merket dyret sitt burde gjøre dette før de reiser hjemmefra. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. M ange nordmenn må belage seg på å feriere i Norge i...
Les mer
Katt med fugl i munnen. Foto: Pixabay.

Katt og fugl

Av Artikkel, Nyheter13 kommentarer
Norsk Ornitologisk Forening estimerer at cirka sju millioner småfugl tas av katter hvert år i Norge. Dyrebeskyttelsen Norge ser på dette som et stort problem for fuglene våre, som allerede er i nedgang grunnet blant annet arealendringer og stadig færre insekter. Tekst: Eva Hustoft, rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Først publisert 1. mars 2019. Sist oppdatert 1. juli 2020. V i er...
Les mer