Skip to main content

Dyrevern

Dyrevern dreier seg om hva vi mennesker gjør for at dyr skal ha det bra. Dette omfatter alle dyr, både tamme som ville, men Dyrebeskyttelsen Norge mener at siden mennesket har tatt husdyrene ut av deres naturlige miljø, følger det naturlig at vi har et særlig omsorgsansvar for disse.

Egne organisasjoner med fokus på dyrevern, begynte å dukke opp allerede tidlig på 1800-tallet. Den britiske organisasjonen The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) er den eldste og største dyrevernorganisasjonen i verden, og ble opprettet i Brighton i England helt tilbake i 1824.

Dyrebeskyttelsen Norge ble opprettet etter inspirasjon fra arbeidet til RSPCA og er i dag en av verdens eldste organisasjoner innenfor dyrevern. I Norge i dag finnes det mange organisasjoner som arbeider med dyrevern, alt fra mindre organisasjoner som jobber med praktisk dyrevern, til større organisasjoner som jobber med informasjonsarbeid ut til publikum og beslutningstakere. Dyrebeskyttelsen Norge er Norges eldste og eneste landsdekkende dyrevernorganisasjon som yter praktisk hjelp til dyr i nød.

Helt siden 1859 har Dyrebeskyttelsen Norge jobbet aktivt med dyrevern, og i starten var det arbeidshestens vilkår og transport av produksjonsdyr som stod i fokus. Dyr brukes i dag både i intensiv næring, underholdning og forsøk. I takt med denne samfunnsutviklingen har organisasjonen utviklet seg til å jobbe enda bredere. Våre fanesaker er blant annet hjemløse dyr, pelsdyrnæringen, innføring av dyrepoliti og tap av sau på beite. Dette er fanesaker som blir stemt frem i løpet av organisasjonens landsmøte hvert år.

Utfordringene er store og mange, og Dyrebeskyttelsen Norge er stolte av å være en viktig stemme for de stemmeløse i samfunnet gjennom vårt arbeid med dyrevern. Dyrebeskyttelsen Norges slagord er «Respekt for enkeltindividet», med bakgrunn i paragraf 3 i dyrevelferdsloven, som forteller oss at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.

Helt siden 1859 har Dyrebeskyttelsen Norge jobbet aktivt med dyrevern, og i starten var det arbeidshesten som stod i fokus. Dyr brukes i dag både i intensiv næring, underholdning og forsøk. I takt med denne samfunnsutviklingen har organisasjonen utviklet seg til å jobbe enda bredere. Utfordringene er store og mange, og Dyrebeskyttelsen Norge er stolte av å være en viktig stemme for de stemmeløse i samfunnet.

Sølvrev i nettingbur på pelsdyrfarm. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge/Nettverk for dyrs frihet

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel