Skip to main content

Dyremishandling

Dessverre er mishandling av dyr et utbredt problem – også her i Norge.

Dyrebeskyttelsen Norge får hvert år inn mange henvendelser om dyr som lider, enten fordi eiere ikke tar godt nok vare på dyrene sine, eller fordi mennesker mishandler de med vilje. Henvendelsene våre gjelder både tamme og ville dyr.

De finnes ulike former for dyremishandling. Vanskjøtsel kan være å ikke gi dyret tilstrekkelig med vann og mat, eller stell, som til slutt fører til sykdom og lidelse for dyret.

Vold mot dyr, enten for underholdnings skyld eller for å skade, er en grov form for mishandling av dyr. I Norge er spesielt katter utsatt for vanskjøtsel og vold. Katter blir ofte sett på som mindreverdige, sammenlignet med eksempelvis hunder og oftere offer for både vanskjøtsel og fysisk mishandling.

I Norge er det Mattilsynet som har ansvaret for å sikre at dyr har det godt, og sammen med politiet, har de hjemmel til å kunne gripe inn hvor eide dyr utsettes for vanskjøtsel og mishandling.

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) skal sikre dyrs rettigheter i Norge. Brudd på dyrevelferdsloven kan straffes med bøter eller fengsel, men blir sjeldent håndhevet grunnet få ressurser hos politiet/Mattilsynet eller fravær av bevis i saken.

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for innføringen av et eget, landsdekkende dyrepoliti. Et eget vern for dyrene, med ressurser og mulighet til å avdekke og forhindre vold mot dyr.

Du kan lese mer om fanesaken vår rundt dyrepoliti her.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel