Dyremishandling

Dessverre er mishandling av dyr et utbredt problem – også her i Norge.

Dyrebeskyttelsen Norge får hvert år inn mange henvendelser om dyr som lider, enten fordi eiere ikke tar godt nok vare på dyrene sine, eller fordi mennesker mishandler de med vilje. Henvendelsene våre gjelder både tamme og ville dyr.

De finnes ulike former for dyremishandling. Vanskjøtsel kan være å ikke gi dyret tilstrekkelig med vann og mat, eller stell, som til slutt fører til sykdom og lidelse for dyret.

Vold mot dyr, enten for underholdnings skyld eller for å skade, er en grov form for mishandling av dyr. I Norge er spesielt katter utsatt for vanskjøtsel og vold. Katter blir ofte sett på som mindreverdige, sammenlignet med eksempelvis hunder og oftere offer for både vanskjøtsel og fysisk mishandling.

I Norge er det Mattilsynet som har ansvaret for å sikre at dyr har det godt, og sammen med politiet, har de hjemmel til å kunne gripe inn hvor eide dyr utsettes for vanskjøtsel og mishandling.

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) skal sikre dyrs rettigheter i Norge. Brudd på dyrevelferdsloven kan straffes med bøter eller fengsel, men blir sjeldent håndhevet grunnet få ressurser hos politiet/Mattilsynet eller fravær av bevis i saken.

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for innføringen av et eget, landsdekkende dyrepoliti. Et eget vern for dyrene, med ressurser og mulighet til å avdekke og forhindre vold mot dyr.

Du kan lese mer om fanesaken vår rundt dyrepoliti her.