Skip to main content
search
0

Dyremishandling

Dersom du mistenker dyremishandling eller kjenner til alvorlig mangler ved et dyrehold, har du plikt til å melde ifra om dette.

Meldeplikt

AKUTT

POLITIET
02800

IKKE AKUTT

MATTILSYNET
40 03 60 42

Dessverre er mishandling av dyr et utbredt problem – også her i Norge. Dyrebeskyttelsen Norge får hvert år inn mange henvendelser om dyr som lider.

De finnes ulike former for dyremishandling. Vanskjøtsel kan være å ikke gi dyret tilstrekkelig med vann og mat, eller stell, som til slutt fører til sykdom og lidelse for dyret.

Vold mot dyr, enten for underholdnings skyld eller for å skade, er en grov form for mishandling av dyr. I Norge er spesielt katter utsatt for vanskjøtsel og vold. Katter har lav status i samfunnet, sammenlignet med for eksempel hund og blir oftere utsatt for mishandling.

I Norge er det Mattilsynet som har ansvaret for å sikre at dyr har det godt, og sammen med politiet, har de hjemmel til å kunne gripe inn der dyr blir utsatt for vanskjøtsel og mishandling.

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) skal sikre dyrs rettigheter i Norge. Brudd på dyrevelferdsloven kan straffes med bøter eller fengsel. Dette blir dessverre alt for sjeldent håndhevet, grunnet få ressurser hos politiet og Mattilsynet, samt fravær av bevis i saken.

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for å øke den politiske bevisstheten rundt viktigheten av å ta dyrekrimsaker på alvor. Vi kjemper for større bevilgninger til dyrekrimenhetene slik at de kan etterforske flere brudd på dyrevelferdsloven.

Mer informasjon på denne siden

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel