Kategori

Veterinær

FN-rapport peker på hvordan man kan unngå fremtidige pandemier

Bjørn i fangenskap for tapping av bjørnegalle. Foto: Shutterstock.
FNs miljøprogram (UNEP) har denne uken kommet med en rapport med flere punkter til hvordan man kan unngå fremtidige pandemier, lik den vi nå opplever med Covid-19. Å slutte med å utnytte ville dyr er ett av dem. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Shutterstock.  E n rapport ifra FNs miljøprogram lister nå opp 10 punkter for å...
Les mer

Hvordan hjelpe dyreunger

Grevlingunge_Foto_Nonnsofunky_Wikimedia Commons
Dyrebeskyttelsen Norge og våre 27 lokalavdelinger får svært mange henvendelser om dyreunger i nød hvert år. Her følger noen tips og råd til hvordan man selv kan hjelpe disse dyrene. D en nye viltforskriften åpner for at man kan rehabilitere vilt, så lenge dyret kan tilbakeføres sitt naturlige miljø innen rimelig tid. Ivaretakelse av vilt skal skje i samråd med...
Les mer

Nederland setter foten ned for uetisk avl

Bilde av Engelsk bulldog. Foto: Pixabay.
Landbruksministeren i Nederland har nå gjort det forbudt å avle på dyr med pusteproblemer. Grunnen er bekymringer for disse dyrenes velferd. Dyrebeskyttelsen Norge mener at norske myndigheter må på banen og sørge for at rasehundene her hjemme får nyte godt av dagens kunnskap om genetikk, tilgjengelige databaser og kunnskap. Tekst: Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær Dyrebeskyttelsen Norge. Toppbilde: Pixabay....
Les mer

Et tap på 127 000 individer snakkes ikke om!

Bilde av sau og lam i fjellet på utmarksbeite. Foto: Pixabay
Dyrebeskyttelsen Norge ser med bekymring på det høye tapstallet av sau og lam på utmarksbeite hvert år. Organisasjonen har nå sendt et brev til Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), om at dette må tas tak i. Tekst: Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær Dyrebeskyttelsen Norge.  D yrebeskyttelsen Norge ser med bekymring på det høye tapstallet av sau og lam...
Les mer

Innfører forbud mot musegift etter advarsler fra Dyrebeskyttelsen Norge

Katt og mus. Foto: Pixabay
Miljødirektoratet innfører nå forbud mot salg og bruk av musegift som inneholder giftstoffet alfakloralose til privatpersoner. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.  D yrebeskyttelsen Norge har siden 2019 advart mot bruken av musegift som inneholder alfakloralose. Giften som har vært svært populær til bekjempelse av mus, viser seg å ha tatt livet av mange katter de siste årene. Nå...
Les mer

Nytt økologiregelverk

Ku og kalv sammen på beite. Foto: Pixabay.
I 2021 kommer det et nytt økologiregelverk, som nå har vært ute på høring. Dette regelverket er en harmonisering med EU. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker mer fokus på dyrevelferd i økologiregelverket. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. M ange tror at dyr i økologisk landbruk har mye bedre velferd enn sine artsfrender på konvensjonelle bruk. Dette er en...
Les mer

Dyrebeskyttelsen Norge advarer mot å kjøpe syke hunder

Toppbilde brosjyre - Råd til deg som skal kjøpe valp. Foto Pixabay
Mange hundeeiere får en ubehagelig overraskelse når de får vite at familiens hund har en eller flere arvelige sykdommer. Slike sykdommer kan føre til både redusert livskvalitet for familiemedlemmet, og høye veterinærregninger. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. P å denne tiden av året er det mange som tar kontakt med oppdrettere for å planlegge valpekjøp til...
Les mer

Den nye viltforskriften

Rådyr i blomstereng. Foto: Pixabay.
I 2019 kom Miljødirektoratet med forslag til ny viltforskrift. Dyrebeskyttelsen Norge reagerte kraftig på det framlagte forslaget, som vi mente ikke tok godt nok hensyn til de ville dyrene. Nå er den nye forskriften på plass, med noen endringer. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay.  F orslaget til den nye viltforskriften førte til kraftige reaksjoner fra Dyrebeskyttelsen...
Les mer