Kategori

Nyheter

Rotter og mus i hus

Bilde av mus_Foto_Pixabay til nett
Høsten er her og vinteren er rett rundt hjørnet. Nå trekker smågnagere som mus inn, gjerne i hus og hytter. I år er det i tillegg museår på Østlandet, noe som betyr at det er ekstra mange mus som ønsker et varmere sted å være. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.  R otter og mus går ofte under betegnelsen...
Les mer

Endring i hundeloven

Det er en gledelig nyhet at Landbruks- og matdepartementet nå starter arbeidet med endring av hundeloven. Dyrebeskyttelsen Norge kom i 2019 med innspill i forbindelse med at Landbruks- og matdepartementet hadde en gjennomgang av hundeloven for å vurdere om det var behov for endringer. Vi mener at dagens hundelov i flere tilfeller fremstår som hundefiendtlig. Tekst: Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge...
Les mer

Dyr i hovedrollen

Hestedrosjer i Oslo. Foto: Ukjent fotograf/Oslo Museum.
Liv Emma Thorsen ble inspirert til å gjøre et dypdykk i dyrenes betydning for utviklingen av Kristiania etter at hun hadde vært faglig ansvarlig for Bymuseets utstilling «Dyr i byen» i 2019. Nå er hun bokaktuell med boken «Dyrenes by. Hover, klover og klør i Kristiania 1859–1925». Vi har tatt en prat med forfatteren, etnologen og dyreelskeren. Tekst: Annette Bjørndalen...
Les mer

Dyrebeskyttelsen Norge gir innspill til Mattilsynets organisasjonsutviklingsprosess

Illustrasjonsbilde Mattilsynets hovedkontor. Foto: Annette Bjørndalen Søreide
Dyrebeskyttelsen Norge ble invitert til å delta på en orientering om Mattilsynets organisasjonsutviklingsprosess, hvor det også var mulighet for å gi innspill. Bakgrunnen for prosessen er blant annet Mattilsynets strategi, KPMG rapporten, Riksrevisjonens rapport, regjeringens digitaliseringsstrategi og regelverksprosesser i EU. Tekst: Eva Hustoft, rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. A dministrerende direktør Ingunn Midttun Godal innledet møtet med å blant annet påpeke at...
Les mer

Håper å bli hørt i EU-kommisjonen

Dyrebeskyttelsen Norge har denne uken levert vårt innspill til to dokumenter fra EU-kommisjonens plattform for dyrevelferd. Dokumentene omhandlet avl av henholdsvis hund og katt. Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge.  D Dyrebeskyttelsen Norge har denne uken levert vårt innspill til to dokumenter fra EU-kommisjonens plattform for dyrevelferd. Dokumentene omhandlet avl av henholdsvis hund og katt. I uttalelsen vår er vi tydelige...
Les mer

Statens skivebom

Grove brudd på dyrevelferdsloven kan straffes med fengsel i inntil 3 år. Dessverre har vi fortsatt til gode å se lovens strengeste straff i praktisk bruk, selv ved veldig grove overtredelser av loven.  Dette viser at kriminalitet mot dyr ikke tas alvorlig nok. Et spørsmål til landbruksministeren om å øke strafferammen, viser at staten er fornøyd med dagens praksis Tekst:...
Les mer

Avholdt landsmøte og vedtok ny lokalavdeling

landsmøte 2020. Foto: Pixabay.
Dyrebeskyttelsen Norges landsmøte ble i år avholdt via en digital plattform for å imøtekomme smittevernreglene, samt ivareta demokratiet i organisasjonen. Under landsmøtet fikk organisasjonen stemt frem ny sentralstyreleder og ønsket velkommen til en ny lokalavdeling. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.  D yrebeskyttelsen Norges landsmøte ble i år avholdt via en digital plattform, fra 4. til 12. september. Årsaken...
Les mer

Vi trenger din hjelp

Katt i høstsola. Foto: Pixabay.com
Fredag 18. september har Dyrebeskyttelsen Norge en SMS-kampanje. Alle medlemmer vil motta en SMS der de får anledning til å støtte arbeidet vårt. Vi opplyser om dette i forkant, så ingen skal tro at det er et svindelforsøk. Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge.  V i ønsker å rette søkelys på de rekordmange dyrene som ble dumpet sommeren 2020. Mange skaffer seg dyr...
Les mer

Pressemelding – Roper varsko etter ekstremsommer

Kattungene Pilgrim og Ponzu ble reddet fra Røst. Foto_Frida Pettersen_Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
På tross av at flere har måtte holde seg hjemme denne sommeren, har antallet dyr som har måtte få hjelp av Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger eksplodert. Organisasjonen krever at myndighetene tar grep for å ivareta dyrenes lovfestede rettigheter. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.  - Obligatorisk ID-merking er den naturlige løsningen på dette problemet. ID-merking plasserer ansvaret for dyret...
Les mer

Skal bukken passe havresekken?

Fuglerede med egg. Foto: Pixabay
Rettmessig forvaltning av plan- og bygningsloven er svært viktig for våre ville dyr og fugler. Kommunal- og moderniseringsdepartementets foreslår endringer i loven. Dyrebeskyttelsen Norge mener at forslaget ute til høring ikke kan godtas fordi det vil gjøre det enda enklere å fragmentere og ødelegge dyrenes leveområder. Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge.  D en største trusselen mot biologisk mangfold er arealbruk...
Les mer