Alle artikler av

Elena

Familievolden tar ikke ferie

Julen nærmer seg med stormskritt og de fleste av gleder oss til juleferien. For mange er dette derimot en av årets vanskeligste tider. Høytiden er dessverre også en tid for økning i antall overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Familiedyrene er heller ikke fritatt. Tekst: Birgitte Fineide, Dyrebeskyttelsen Norge.  D yrebeskyttelsen Norge er opptatt av dyrs rolle i...
Les mer

Endring i hundeloven

Det er en gledelig nyhet at Landbruks- og matdepartementet nå starter arbeidet med endring av hundeloven. Dyrebeskyttelsen Norge kom i 2019 med innspill i forbindelse med at Landbruks- og matdepartementet hadde en gjennomgang av hundeloven for å vurdere om det var behov for endringer. Vi mener at dagens hundelov i flere tilfeller fremstår som hundefiendtlig. Tekst: Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge...
Les mer

Håper å bli hørt i EU-kommisjonen

Dyrebeskyttelsen Norge har denne uken levert vårt innspill til to dokumenter fra EU-kommisjonens plattform for dyrevelferd. Dokumentene omhandlet avl av henholdsvis hund og katt. Tekst: Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge.  D Dyrebeskyttelsen Norge har denne uken levert vårt innspill til to dokumenter fra EU-kommisjonens plattform for dyrevelferd. Dokumentene omhandlet avl av henholdsvis hund og katt. I uttalelsen vår er vi tydelige...
Les mer

Statens skivebom

Grove brudd på dyrevelferdsloven kan straffes med fengsel i inntil 3 år. Dessverre har vi fortsatt til gode å se lovens strengeste straff i praktisk bruk, selv ved veldig grove overtredelser av loven.  Dette viser at kriminalitet mot dyr ikke tas alvorlig nok. Et spørsmål til landbruksministeren om å øke strafferammen, viser at staten er fornøyd med dagens praksis Tekst:...
Les mer

Dyremishandling angår oss alle!

Søndag 2.august ble det lagt ut en film på Facebook som viser en hane som blir lemlestet og drept med machete. Volden mot hanen ble angivelig utført som en trussel for å vise hva som skulle hende med personen som filmet hendelsen. Mishandling og drap av dyr som en del av annen voldsproblematikk er dessverre ikke uvanlig, og må tas...
Les mer

Advarer dyreeiere om høye temperaturer

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer dyreeiere til å passe ekstra godt på dyrene sine i sommervarmen. Familiedyr med for kort snute vil være ekstra utsatt for heteslag i denne perioden, advarer organisasjonen. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Grafikk: Dyrebeskyttelsen Norge. - Det er veldig viktig at folk tar dette på alvor, fordi konsekvensen kan bli fatale, sier veterinær og daglig...
Les mer

Innspill til politiske prosesser 2020

Black Friday-markering foran Stortinget 29. november 2019. Foto: Lena Kristiansen.
Hvert år jobber vi hardt for å få politiske gjennomslag for våre kjernesaker.  Den politiske prosessen er langvarig og vi forsøker å spille inn våre saker på alle nivå og i alle relevante fora.  Her finner du de 8 sakene vi har lagt vekt på i innspillsprosessene frem mot partienes landsmøter. Vi håper alle dyrevenner der ute vil hjelpe oss...
Les mer

Veterinærer støtter en sunnere avl!

"........ man har gjennomavlede raser og det er et spørsmål om ikke innavlen har blitt drevet for sterkt". Bildet er fra avisa Raumnes, 26.august 1966 - "Hundens sunnhet er viktigere enn eksteriøret" Allerede i 1966 advarte generalsekretær i Norsk Kennel Klub mot innavl og ekstrem avl på utseende. På tross av dette har ingenting skjedd og alt tyder på at...
Les mer

Dyrebeskyttelsen Norge får ny adresse

Sekretariatet i Dyrebeskyttelsen Norge skal flytte og har derfor ny adresse fra 8.juni    Vårt nye kontor ligger nederst på Grünerløkka, og adressen er Øvre gate 7, 0551 Oslo.   Dagene rundt flytting kommer til å være litt ekstra hektiske, men vi tilstreber å ha normal drift under hele perioden.   Vi gleder oss til å være på plass i…

Les mer

Sverige setter dyrenes beste på agendaen

15. juni 2020 kommer Sverige med ny dyrevelferdsforskrift for hund og katt. Denne forskriften inneholder også allmenne råd om hunde- og kattehold. I sin pressemelding uttaler Jordbruksverket at en viktig ambisjon med de nye reglene har vært å heve kattens status i samfunnet.   Bedre velferd for svenske katter Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge Dyrebeskyttelsen Norge har lenge...
Les mer