Alle artikler av

Elena Bogen

Dyremishandling angår oss alle!

Søndag 2.august ble det lagt ut en film på Facebook som viser en hane som blir lemlestet og drept med machete. Volden mot hanen ble angivelig utført som en trussel for å vise hva som skulle hende med personen som filmet hendelsen. Mishandling og drap av dyr som en del av annen voldsproblematikk er dessverre ikke uvanlig, og må tas...
Les mer

Advarer dyreeiere om høye temperaturer

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer dyreeiere til å passe ekstra godt på dyrene sine i sommervarmen. Familiedyr med for kort snute vil være ekstra utsatt for heteslag i denne perioden, advarer organisasjonen. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Grafikk: Dyrebeskyttelsen Norge. - Det er veldig viktig at folk tar dette på alvor, fordi konsekvensen kan bli fatale, sier veterinær og daglig...
Les mer

Innspill til politiske prosesser 2020

Black Friday-markering foran Stortinget 29. november 2019. Foto: Lena Kristiansen.
Hvert år jobber vi hardt for å få politiske gjennomslag for våre kjernesaker.  Den politiske prosessen er langvarig og vi forsøker å spille inn våre saker på alle nivå og i alle relevante fora.  Her finner du de 8 sakene vi har lagt vekt på i innspillsprosessene frem mot partienes landsmøter. Vi håper alle dyrevenner der ute vil hjelpe oss...
Les mer

Veterinærer støtter en sunnere avl!

"........ man har gjennomavlede raser og det er et spørsmål om ikke innavlen har blitt drevet for sterkt". Bildet er fra avisa Raumnes, 26.august 1966 - "Hundens sunnhet er viktigere enn eksteriøret" Allerede i 1966 advarte generalsekretær i Norsk Kennel Klub mot innavl og ekstrem avl på utseende. På tross av dette har ingenting skjedd og alt tyder på at...
Les mer

Dyrebeskyttelsen Norge får ny adresse

Sekretariatet i Dyrebeskyttelsen Norge skal flytte og har derfor ny adresse fra 8.juni    Vårt nye kontor ligger nederst på Grünerløkka, og adressen er Øvre gate 7, 0551 Oslo.   Dagene rundt flytting kommer til å være litt ekstra hektiske, men vi tilstreber å ha normal drift under hele perioden.   Vi gleder oss til å være på plass i…

Les mer

Sverige setter dyrenes beste på agendaen

15. juni 2020 kommer Sverige med ny dyrevelferdsforskrift for hund og katt. Denne forskriften inneholder også allmenne råd om hunde- og kattehold. I sin pressemelding uttaler Jordbruksverket at en viktig ambisjon med de nye reglene har vært å heve kattens status i samfunnet.   Bedre velferd for svenske katter Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge Dyrebeskyttelsen Norge har lenge...
Les mer

Ny forskrift gir håp om bedre velferd i oppdrettsnæringen

Dyrebeskyttelsen Norge har i dag sendt inn høringssvar til forslaget om ny lakselusforskrift. Forskriftsforslaget er positivt ved at ny forskrift foreslås hjemlet i dyrevelferdsloven, og ikke bare i matloven. Lakselus er et velferdsproblem for fisken, og fisken bør ha rett på beskyttelse av dyrevelferdsloven på lik linje med andre fisker og dyr. Vi påpeker også behovet for telling og rapportering...
Les mer

Statistikk 2019 – stor pågang av hjemløse dyr

temakveld om kanin
Tall fra 2019 viser at enda flere dyr enn året før fikk nye hjem ved hjelp av Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger. Omtrent 90 % av dyrene som fikk hjelp er katt. I tillegg tok organisasjonen blant annet hånd om 139 hunder og 285 kaniner. Tekst: Birgitte Fineid, veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Statistikk fra Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger, viser at 6069 familiedyr...
Les mer

Dyrebeskyttelsen Norge advarer: katter dør av musegift

I løpet av 2019 har det kommet inn svært mange meldinger om både tamme og ville dyr som har hatt tegn på forgiftning. Nå slår Dyrebeskyttelsen Norge alarm og ber alle om å være forsiktig med gift i hjemmet, og håper samtidig at myndighetene tar dette på alvor. Flere av Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelingene har i de siste månedene fått…

Les mer