Medlemsregister

Proventus AS er ansvarlig for drift av medlemsregisteret som leverandør av medlemssystemet Orgsys. Kun Proventus AS og Dyrebeskyttelsen Norge har tilgang til opplysningene i registeret.

Medlemsregisteret registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-post, kjønn og fødselsdato.

I tillegg registreres verv på styreledere i organisasjonen. Å inneha et verv er offentlig informasjon. I medlemsregistret ligger også historikk over innbetalinger av kontingent og eventuelle gaver.

Kun medlemsansvarlig har tilgang til hele medlemsregisteret. Styreleder i lokalavdelingene har tilgang til å se sine egne medlemmer lokalt.

Medlemslister som sendes til styreledere er passordbeskyttet.

Styreleder har ikke anledning til å selge eller benytte listene i kommersiell sammenheng. Styreleder skal ikke dele listene med en 3. part utenfor organisasjonen.

På «min side» kan hvert enkelt medlem selv se hvilke opplysninger som er registrert og endre på sine kontaktopplysninger.

Dyrebeskyttelsen Norge forbeholder seg retten til å ta kontakt med sine medlemmer via brevpost, e-post, telefon eller SMS.

Opplysningene i medlemsregisteret vil normalt slettes ved oppsigelse av medlemskap så lenge det ikke foreligger økonomiske forpliktelser.

Dersom behandlingen av persondata er i strid med reglene, kan dette klages inn til Datatilsynet.

Donasjoner

I henhold til norsk lov skal alle organisasjoner registrere pengegaver de mottar.

Alle pengegaver mellom 500 kr og 50 000 kroner (beløpsgrense 2019) kan trekkes fra på skattemeldingen.

Beløpsgrensen kan variere fra år til år.

Dyrebeskyttelsen Norge rapporterer inn alle gaver der vi har kontaktopplysninger og personnummer på giver.

Dyrebeskyttelsen Norge innrapporterer gaver direkte til Skatteetaten, og sender deretter ut årsoppgaven.

Det er frivillig å oppgi personnummer til oss.

Dyrebeskyttelsen Norge forbeholder seg retten til å ta kontakt med sine medlemmer og givere via brevpost, e-post eller SMS.