Skip to main content
search
0

Katt

Er ditt dyr ekstremavlet?

 • Manx
 • Manx

  Manx syndrome

  Dette er en tilstand assosiert med Manxkattens korte hale. Generelt kan katter med veldig kort hale oppleve at det kan påvirke deres naturlige væremåte. Det vil være vanskeligere for katten å kommunisere godt med andre katter, og de får ofte også dårligere balanse. En av rasene som kan oppleve store problemer i forhold til dette er Manx. Siden halen er en forlengelse av ryggraden, vil veldig kort hale kunne medføre problemer som manglende følelse i bakbeina/lammelser, bevegelsesproblemer og manglende kontroll over urin og avføring. Dersom det blir dobbelt opp av genet for kort hale, vil det medføre at kattungene dør før fødsel. For å redusere denne risikoen bør ikke to haleløse katter pares med hverandre. • Perser
 • Perser

  Brachycephaly

  Hos katter med brachycephal (kort) hodeform, det lengden på hodeskallen være kortere enn bredden, noe som gjør at ansiktet og nesen ser inntrykt ut. Denne hodeformen skyldes en arvelig defekt som gjør at overkjeve og nesepartiet blir mindre enn normalt. Bløtvevet, som hud og slimhinner, vokser derimot normalt og det blir derfor for mye bløtvev i forhold til beinvev.

  Problemer forbundet med flat nese:

  • Pusteproblemer på grunn av unormalt trange nesebor slik at mindre mengde luft passerer gjennom nesa og for lang bløt gane (den bløte delen av taket i munnen) som vil delvis dekke for åpningen til luftrøret.
  • Katten puster med munnen i stedet for nesa, tydelige puste- og snorkelyder
  • Katten blir fort sliten og kan kollapse/besvime ved aktivitet
  • Unormalt kort overkjeve gir tannproblemer
  • Store, utstående øyne med nedsatt følsomhet er utsatt for skader som sår på hornhinnen og pigmentering (fargeforandring)
  • Tårekanalene virker ikke som de skal, noe som gir økt tåreflod. Konstant fuktig hud og pels gir ofte irritasjon og betennelse


  Mange persere i dag har et så flatt ansikt at nesa havner mellom øynene, og i noen tilfeller på oversiden av øynene. Dette gir kattene et veldig menneskelig preg, og det er noe som kan virke tiltrekkende på oss mennesker.

  Dette er en arvelig lidelse og så lenge det fokuseres på flat nese, vil mange katter leve med store velferdsproblemer.

  Andre brachycephale raser er blant annet exotic, himalayan og burmeser

 • Scottish fold
 • Scottish fold

  Skjelettproblemer (osteokondrodysplasi)

  Foldede ører skyldes et gen som kan medføre store problemer dersom katten får genet fra både mor og far. Genet påvirker ikke bare ørene, men gir vekstdefekter også på andre deler av kroppen. Katten vil kunne få korte bein og defekter i rygg og hale, noe som medfører gangproblemer.

  Hvis både mor og far har denne tilstanden forårsaker den deformiteter og progressiv leddsykdom hos avkommene. Dette igjen fører til funksjonshemming forbundet med betydelig smerte. Fordi denne sykdommen har så store effekter, blir mange katter som er hardt rammet avlivet i ung alder. Hos enkelte individer som kun har fått genet fra enten mor eller far kan tilstanden være svært mild, men i andre kan det være signifikant felles sykdom og deformitet som fører til smerte og funksjonshemning.

 • Siameser
 • Siameser

  Hydrocephalus (vannhode)

  Hydrocephalus oppstår når det er unormalt mye spinalvæske i hjernens hulrom eller mellom hjernen og hodeskallen. Begge disse formen vil gi økt trykk på hjernen og kan gjøre at hodeskallen får en overdreven kuppelform og skallebeina blir tynnere. Lidelsen kan resultere i hjerneskade og nedsatt funksjon.

  Tegn er ofte ikke tilstede ved fødselen, men blir tydelig i løpet av de første ukene eller månedene av livet. Berørte kattunger lærer ofte langsommere enn kullsøsken, går unormalt og kan blant annet få anfall.

  De fleste kattene som rammes av dette blir gradvis sykere og dør etter en tid. Hos noen katter stopper sykdommen opp, og disse kattene kan ofte leve relativt normalt.

  Dette er en arvelig lidelse. Det er ofte vanskelig å forutse hvilke foreldre som gir kattunger med hydrocephalus. Katter med lidelsen eller katter hvor nær familie har lidelsen, bør ikke brukes i avl.

 • Sphynx
 • Sphynx

  Katter uten pels mangler beskyttelse mot sol og kulde, og kan være mer utsatt for infeksjoner og hudkreft.

Dyrebeskyttelsen Norge har i all hovedsak valgt å fokusere på populære raser som har store helseproblemer som skyldes ekstrem avl på utseende. Denne oversikten er ikke komplett, verken når det gjelder raser eller sykdommer.

I senere tid har det blitt økt fokus på hva uetisk avl betyr for velferden og livskvaliteten til hundene våre. Dette gjelder også for en del katteraser. Det er positivt at stadig flere tar til orde for å ta problemene som oppstår ved uvettig avl på alvor.

 

Hvorfor har noen raser dårligere helse enn andre?

Mange av katterasene som finnes i dag, så helt annerledes ut for 50-100 år siden. Så hva har skjedd?

Denne forandringen kommer blant annet som følge av genetiske mutasjoner som oppstår tilfeldig, men mye er grunnet selektiv avl på visse trekk vi mennesker finner tiltalende hos en rase.

Selv om det er satt mest fokus på de negative effektene avl kan ha på hunders anatomi og eksteriør, finnes det også hos katten uheldige bieffekter av avl. Dette ses spesielt hos rasekatter, hvor det ofte er rasestandard, anatomiske trekk og pelsfarge som ligger til grunn for avlen. Dette medfører at mange rasekatter er mer utsatt for sykdommer og defekter enn hva huskatten er.

Når en ny rase skapes eller at det fokuseres på noen få egenskaper innen en rase, vil ett problem være at det er få katter som brukes i avlen, noe som gjør at det blir liten genetisk variasjon. Dette betyr at mange gener fra mor og far er like. Konsekvenser kan være blant annet problemer med fruktbarhet og immunforsvar, i tillegg til en høy andel arvelige sykdommer.

 

Våre skjønnhetsidealer utgjør en fare for dyrene

Det er ikke til å stikke under stol at menneskets skjønnhetsidealer utgjør en stor fare for en del av kattene våre. Det finnes katteraser med særtrekk som har blitt utviklet til det ekstreme, slik at det truer kattens helse, funksjon og velferd. Dette gjelder blant annet særtrekk som kortere overkjeve og flatere ansikt, manglende hale og foldede ører. Når vår seleksjon går på bekostning av dyrets helse, er dette å anse som uvettig avl.

Overdrivelse av rasestandarder oppstår når noen rasekarakteristiske trekk, for eksempel flat nese, blir vektlagt for mye i avlsarbeidet. Dette gjør at vi mennesker bevisst avler fram egenskaper som har en direkte negativ konsekvens for hundens velferd og helse.

I tillegg til de fysiske problemene, er også visse former for atferdsproblemer arvelige. En utilsiktet effekt av avlen er endret mental helse hos kattene, blant annet en økt tendens til frykt eller aggresjon. Denne atferden kan medføre redusert velferd for katten, og også økt fare for avlivning. Det mentale kan også bli påvirket av at en del katter ikke kan leve et naturlig liv. Dette oppstår når kattens utseende med påfølgende problemer gjør at katten sliter med å være i aktivitet, vanskeliggjør normal kommunikasjon med andre katter eller gjør at den må leve med konstant ubehag eller smerter.

For deg som vurderer å gå til anskaffelse av en rasekatt, bør du tenke på dette først:

 • Sett deg grundig inn i rasens problemstillinger, blant annet ved å lese informasjon på denne siden
 • Hør med veterinærer hva de opplever som problematisk med rasen
 • Vær kritisk når du kontakter oppdrettere. At en katt gjør det godt på utstilling og er rasetypisk, er ikke ensbetydende med at dyret har god helse
 • Undersøk om foreldrene til den katten du vurderer å anskaffe har helseproblemer, blant annet tilknyttet utseendet, og om foreldrene har blitt operert i forbindelse med disse problemene
 • Kjøp aldri avkom etter foreldre som har blitt operert for avlsrelaterte sykdommer og tilstander

For deg som allerede har en rasekatt:

 • Dersom du lurer på om din katt kan ha problemer knyttet til uvettig avl, kan du lese mer om dette på denne siden ved å søke opp rasen på din katt i vår søkefunksjon
 • Ta gjerne kontakt med en veterinær for råd og undersøkelse av katten med tanke på mulige utfordringer katten kan ha som følge av uvettig avl
 • Noen ekstremavlede katter trenger kirurgisk behandling for å få akseptabel livskvalitet, hør med din veterinær om det gjelder ditt dyr
 • Ring forsikringsselskapet du har katteforsikringen hos, eller vurderer å forsikre hos, og be om en avklaring på om det er visse helseproblemer de ikke dekker hos din rase

Det er veldig viktig at blant annet oppdrettere, veterinærer, utstillingsdommere, og ikke minst forbrukerne som anskaffer seg en rasekatt, tar dette på alvor.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel