Skip to main content
search
0

Bakgrunnen for Ærlig Talt

Dyrebeskyttelsen Norge har fulgt avl av familiedyr tett over mange år, og er svært bekymret over utviklingen. Allerede i 2015 bestilte Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus en statusrapport fra NMBU om dyrehelsemessige aspekter ved avl av rasehunder i Norge.

Ekstrem og langvarig avl på utseende har for flere raser ført til både innavlsproblemer og helseutfordringer. Konsekvensen er at flere dyr lever med en rekke ulike helseproblemer og smertefulle, kroniske lidelser. Lidelsene hindrer i verste fall dyrene fra å utøve sine naturlige funksjoner og fra å leve normale, smertefrie og komfortable liv. Dyrebeskyttelsen Norge er svært bekymret for disse dyrene, og mener at mye av dagens raseavl er i strid med dyrevelferdsloven.

Dagens avlsarbeid blir i stor grad planlagt og utført av oppdrettere i et system der hovedfokus ofte er premier og sløyfer på eksteriørutstillinger, og hvor utseende trumfer helse og robusthet. Dyrebeskyttelsen Norge mener vi har kommet dit hen at enkelte raser leveres med sykdomsgaranti.

Dyrevelferdsloven skal beskytte dyrene fra menneskers uvettige handlinger. Vi kan ikke lenger sitte og se på at norsk lov brytes systematisk og planlagt.

Dyrebeskyttelsen Norge

I Norge har vi et lovverk som stiller krav til at dyr skal avles med god funksjon og helse, og som forbyr avl som viderefører negative arveanlegg. På tross av dette baseres avlen i all hovedsak på dyrets utseende, og en utstillingsdommers subjektive opplevelse av dette.

Dyrebeskyttelsen Norge mener at enkelte raser nå har så stor sykdomsbyrde og er så nært beslektet, at ytterligere avl på disse rasene er brudd på dyrevelferdsloven. For noen av rasene har situasjonen altså blitt så prekær at den eneste løsningen vil være å krysse inn frisk hund fra annen rase.

På denne ressurssiden forklarer vi bakgrunnen for Dyrebeskyttelsen Norges bekymringer for hundeavlen. Vi vil også begrunne hvorfor vi mener det er nødvendig å teste dyrevelferdslovens bestemmelse om avl for domstolene, og forklare hva vi mener er løsningene for å avle friske og sunne dyr.

Litt genetikk

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel