Bakgrunnen for Ærlig Talt

Dyrebeskyttelsen Norge har fulgt avl av familiedyr tett over mange år, og er svært bekymret over utviklingen. Allerede i 2015 bestilte Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus en statusrapport fra NMBU om dyrehelsemessige aspekter ved avl av rasehunder i Norge.

Ekstrem og langvarig avl på utseende har for flere raser ført til både innavlsproblemer og helseutfordringer. Konsekvensen er at flere dyr lever med en rekke ulike helseproblemer og smertefulle, kroniske lidelser. Lidelsene hindrer i verste fall dyrene fra å utøve sine naturlige funksjoner og fra å leve normale, smertefrie og komfortable liv. Dyrebeskyttelsen Norge er svært bekymret for disse dyrene, og mener at mye av dagens raseavl er i strid med dyrevelferdsloven.

Dagens avlsarbeid blir i stor grad planlagt og utført av oppdrettere i et system der hovedfokus ofte er premier og sløyfer på eksteriørutstillinger, og hvor utseende trumfer helse og robusthet. Dyrebeskyttelsen Norge mener vi har kommet dit hen at enkelte raser leveres med sykdomsgaranti.

Dyrevelferdsloven skal beskytte dyrene fra menneskers uvettige handlinger. Vi kan ikke lenger sitte og se på at norsk lov brytes systematisk og planlagt.

Dyrebeskyttelsen Norge

I Norge har vi et lovverk som stiller krav til at dyr skal avles med god funksjon og helse, og som forbyr avl som viderefører negative arveanlegg. På tross av dette baseres avlen i all hovedsak på dyrets utseende, og en utstillingsdommers subjektive opplevelse av dette.

Dyrebeskyttelsen Norge mener at enkelte raser nå har så stor sykdomsbyrde og er så nært beslektet, at ytterligere avl på disse rasene er brudd på dyrevelferdsloven. For noen av rasene har situasjonen altså blitt så prekær at den eneste løsningen vil være å krysse inn frisk hund fra annen rase.

På denne ressurssiden forklarer vi bakgrunnen for Dyrebeskyttelsen Norges bekymringer for hundeavlen. Vi vil også begrunne hvorfor vi mener det er nødvendig å teste dyrevelferdslovens bestemmelse om avl for domstolene, og forklare hva vi mener er løsningene for å avle friske og sunne dyr.

Litt genetikk