Hva har Dyrebeskyttelsen Norge skrevet og sagt om saken?

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus bestilte i 2015 en uavhengig rapport fra NMBU Veterinærhøgskolen om dyrehelsemessige aspekter ved avl av rasehunder i Norge. Denne konkluderer med at helseproblemene for mange individer innen flere hunderaser er så alvorlige at tiltak snarest bør iverksettes.

Kronikk i NRK ytring

Kronikk i vårt eget medlemsblad Dyrenes Forsvarer

Fagartikkelen «Ærlig Talt- avl må være kunnskapsbasert» på trykk i Norsk Veterinærtidsskrift

Artikkel i VG

Kronikk i Nationen

Fagartikkelen «Historien om den sovende paragrafen» i Norsk Veterinærtidsskrift

Saken omtales i Advokatbladet

Fagartikkelen «Helsetester legitimerer uetisk avl» på trykk i Norsk Veterinærtidsskrift

Vi skrev pressemelding da Nederland la ned et forbud om å avle på dyr med pusteproblemer

Vi laget veilederen «Råd til deg som skal kjøpe valp» og skrev i forbindelse med utgivelsen av denne en pressemelding hvor vi advarer folk mot å kjøpe syke hunder

Andre uttalelser i media:

https://www.nationen.no/nyhet/dyrebeskyttelsen-bekymret-over-uetisk-avl-av-kjaeledyr/

https://ranaposten.no/dyrebeskyttelsen-advarer-mot-dyreplageri-og-uetisk-avl/

https://mre.no/dyrebeskyttelsen-bekymra-over-uetisk-avl/Type/NTB/19.1.59447

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/03/07/195653941/lider-pa-grunn-av-avl-det-er-systematisk-organisert-og-det-er-onskede-lovbrudd

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/_-hunder-skal-ikke-puste-som-et-godstog-1.14440585

https://www.dagbladet.no/nyheter/ut-mot-ruter-mops/71113032

https://www.dagbladet.no/nyheter/raser-mot-finn-katt—ytterst-kritikkverdig/71062893

https://www.aftenposten.no/norge/i/b5JP9l/dyrebeskyttelsen-norge-vil-saksoeke-norsk-kennelklub-for-avl-paa-syke-hu

https://www.hitra-froya.no/pluss/nyheter/2020/04/16/Vi-ser-dessverre-at-usunne-og-syke-hunderaser-er-sv%C3%A6rt-popul%C3%A6re-21597700.ece

https://www.smp.no/nyheter/2019/02/21/Dyrebeskyttelsen-bekymret-over-uetisk-avl-18519466.ece

http://www.radionordkapp.no/pressemelding/dyrebeskyttelsen-norge-advarer-mot-a-kjope-syke-hunder/

https://journalen.oslomet.no/2018/11/slutt-uetisk-avl

https://www.varingen.no/nyheter/dyrehold/dyrevelferd/til-kamp-mot-uetisk-avl-av-kjaledyr-vi-setter-urealistiske-krav-til-dyrets-utseende/s/5-92-57256

Debatt

Menneskets mest avlede venn? Dagens hundeavl i etisk lys. Dyreetikkkonferansen 2019 i regi av Rådet for dyreetikk https://www.youtube.com/watch?v=IazN8OeAdqc&feature=youtu.be

Debattmøte om etisk hundeavl på Veterinærhøgskolen 2019 https://www.vgtv.no/video/171204/debatt-om-etisk-hundeavl-del-1

Ærlig talt- Avl på helsa løs, Arendalsuka 2019:  https://www.facebook.com/watch/live/?v=718846401890922&ref=watch_permalink

Film

I 2018 ble kampanjefilmen Ærlig talt laget for å sette fokus på uetisk avl:  https://www.youtube.com/watch?v=b2qvO5Dbrk0

VITENSKAPELIGE ARTIKLER

BOAS

Fawcett A, Barrs V, Awad M, Child G, Brunel L, Mooney E, Martinez-Taboada F, McDonald B, McGreevy P. Consequences and Management of Canine Brachycephaly in Veterinary Practice: Perspectives from Australian Veterinarians and Veterinary Specialists. Animals (Basel). 2018 Dec 21;9(1):3  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30577619/

Packer RMA, O’Neill DG, Fletcher F, Farnworth MJ. Great expectations, inconvenient truths, and the paradoxes of the dog-owner relationship for owners of brachycephalic dogs. PLoS One. 2019 Jul 19;14(7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31323057/

Packer RM, Hendricks A, Tivers MS, Burn CC. Impact of Facial Conformation on Canine Health: Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome. PLoS One. 2015 Oct 28;10(10) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26509577/

Nationwide (2017) Brachycephalic Breed Disease Prevalence Study http://nationwidedvm.com/wp-content/uploads/2017/03/NWBrachycelphalicStudy0317.pdf

Ekenstedt, K.J., Crosse, K.R., Risselada, M. Canine Brachycephaly: Anatomy, Pathology, Genetics and Welfare. Journ. of Comp. Pathology. 2020; vol. 176 (109-115) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021997520300232

Genetikk

Pedersen, Niels & Pooch, Ashley & Liu, Hongwei. (2016). A genetic assessment of the English bulldog. Canine Genetics and Epidemiology. 3. 10.1186/s40575-016-0036-y. https://www.researchgate.net/publication/305759005_A_genetic_assessment_of_the_English_bulldog

Leroy G, Phocas F, Hedan B, Verrier E, Rognon X. Inbreeding impact on litter size and survival in selected canine breeds. Vet J. 2015 Jan;203(1):74-8 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25475165/

Lewis, Tom & Woolliams, J.A. & Blott, Sarah. (2010). Optimisation of breeding strategies to reduce the prevalence of inherited disease in pedigree dogs. Animal Welfare. 19. 93-98. https://www.researchgate.net/publication/233560468_Optimisation_of_breeding_strategies_to_reduce_the_prevalence_of_inherited_disease_in_pedigree_dogs

Dreger DL, Rimbault M, Davis BW, Bhatnagar A, Parker HG, Ostrander EA. Whole-genome sequence, SNP chips and pedigree structure: building demographic profiles in domestic dog breeds to optimize genetic-trait mapping. Dis Model Mech. 2016 Dec 1;9(12):1445-1460. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27874836/

Psykologiske aspekter

Sandøe P, Kondrup SV, Bennett PC, Forkman B, Meyer I, Proschowsky HF, et al. (2017) Why do people buy dogs with potential welfare problems related to extreme conformation and inherited disease? A representative study of Danish owners of four small dog breeds. PLoS ONE 12(2): e0172091. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172091

Seppänen, Riitta & Kaimio, Mirja & Schildt, Kirsti & Lilja-Maula, Liisa & Hyytiäinen, Heli & Mölsä, Sari & Morelius, Mikael & Rajamäki, Minna & Lappalainen, Anu & Rantala, Merja. (2019). Skin and ear health in a group of English bulldogs in Finland – a descriptive study with special reference to owner perceptions. Veterinary Dermatology. 30. 10.1111/vde.12752. https://www.researchgate.net/publication/332784341_Skin_and_ear_health_in_a_group_of_English_bulldogs_in_Finland_-_a_descriptive_study_with_special_reference_to_owner_perceptions

Packer RMA, O’Neill DG, Fletcher F, Farnworth MJ. Great expectations, inconvenient truths, and the paradoxes of the dog-owner relationship for owners of brachycephalic dogs. PLoS One. 2019 Jul 19;14(7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31323057/

Packer, Rowena & Hendricks, Anke & Burn, Charlotte. (2012). Do dog owners perceive the clinical signs related to conformational inherited disorders as ‘normal’ for the breed? A potential constraint to improving canine welfare. Animal Welfare. 21. https://www.researchgate.net/publication/225280218_Do_dog_owners_perceive_the_clinical_signs_related_to_conformational_inherited_disorders_as_’normal’_for_the_breed_A_potential_constraint_to_improving_canine_welfare

Packer RMA, O’Neill DG, Fletcher F, Farnworth MJ (2020) Come for the looks, stay for the personality? A mixed methods investigation of reacquisition and owner recommendation of Bulldogs, French Bulldogs and Pugs. PLoS ONE 15(8): e0237276. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237276

Ghirlanda S, Acerbi A, Herzog H, Serpell JA (2013) Fashion vs. Function in Cultural Evolution: The Case of Dog Breed Popularity. PLoS ONE 8(9): e74770. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0074770

Farrow T, Keown AJ, Farnworth MJ. An exploration of attitudes towards pedigree dogs and their disorders as expressed by a sample of companion animal veterinarians in New Zealand. N Z Vet J. 2014 Sep;62(5):267-73 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24624976/

Philpotts I, Dillon J, Rooney N. Improving the Welfare of Companion Dogs-Is Owner Education the Solution?. Animals (Basel). 2019;9(9):662. Published 2019 Sep 6. doi:10.3390/ani9090662

Cavalier King Charles Spaniel

CM/SM

Parker, JE., Knowler, SP., Rusbridge, C., Noorman, E., Jeffery, ND. (2011) Prevalence of asymptomatic syringomyelia in Cavalier King Charles spaniels. Veterinary Record 168, 667. https://veterinaryrecord.bmj.com/content/168/25/667

Knowler S.P., McFadyen A.K., Rusbridge C. (2011) Effectiveness of breeding guidelines for reducing the prevalence of syringomyelia. Veterinary Record 2011;169:681. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21998144/

Rusbridge, C. Chiari-like malformation and syringomyelia. Commissioned by FECAVA for The Special issue of EJCAP, Genetic/Hereditary Disease and Breeding. https://www.cavalierhealth.org/images/rusbridge_chiari-like_malformation_and_syringomyelia_fecava_1310.pdf

Wijnrocx K, Van Bruggen LWL, Eggelmeijer W, Noorman E, Jacques A, Buys N, et al. (2017) Twelve years of chiari-like malformation and syringomyelia scanning in Cavalier King Charles Spaniels in the Netherlands: Towards a more precise phenotype. PLoS ONE 12(9):e0184893. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184893

Hjerte

Lundin, T., & Kvart, C. (2010). Evaluation of the Swedish breeding program for cavalier King Charles spaniels. Acta veterinaria Scandinavica52(1), 54. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2955655/

Swift S, Baldin A, Cripps P. Degenerative valvular disease in the cavalier king Charles spaniel: results of the UK breed scheme 1991‐2010. J Vet Intern Med. 2017;31:9‐14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28054393/

Lewis T, Swift S, Woolliams JA, Blott S. Heritability of premature mitral valve disease in cavalier king Charles spaniels. Vet J. 2011;188(1):73–76  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20347358/

Borgarelli M, Haggstrom J. Canine degenerative myxomatous mitral valve disease: natural history, clinical presentation and therapy. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2010;40(4):651–663 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20610017/

Birkegård AC, Reimann MJ, Martinussen T, Häggström J, Pedersen HD, Olsen LH. Breeding Restrictions Decrease the Prevalence of Myxomatous Mitral Valve Disease in Cavalier King Charles Spaniels over an 8- to 10-Year Period. J Vet Intern Med. 2016 Jan-Feb;30(1):63-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26578464/

Annet

Kent AC, Constantino-Casas F, Rusbridge C, Corcoran BM, Carter M, Ledger T, Watson PJ. Prevalence of pancreatic, hepatic and renal microscopic lesions in post-mortem samples from Cavalier King Charles spaniels. J Small Anim Pract. 2016 Apr;57(4):188-93. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26918814/

Summers, Jennifer & O’Neill, Dan & Church, David & Thomson, Peter & McGreevy, Paul & Brodbelt, Dave. (2015). Prevalence of disorders recorded in Cavalier King Charles Spaniels attending primary-care veterinary practices in England. Canine Genetics and Epidemiology. https://www.researchgate.net/publication/279868559_Prevalence_of_disorders_recorded_in_Cavalier_King_Charles_Spaniels_attending_primary-care_veterinary_practices_in_England

Engelsk Bulldog

O’Neill DG, Skipper AM, Kadhim J, Church DB, Brodbelt DC, Packer RMA (2019) Disorders of Bulldogs under primary veterinary care in the UK in 2013. PLoS ONE 14(6): e0217928. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217928

Ortopediske problemer

Volta A, Gnudi G, Morgan JP, Bonazzi M, Manfredi S, Bottarelli E, Zanichelli S, Bertoni G. Radiographic features of pelvis and hip joint development of English Bulldogs. Vet Comp Orthop Traumatol. 2010;23(1):19-27 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19997670/

Aristizabal Escobar AS, de Souza ANA, de Campos Fonseca Pinto ACB, Matera JM. Kinetic gait analysis in English Bulldogs. Acta Vet Scand. 2017 Nov 2;59(1):77 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29096664/

Mölsä SH, Hyytiäinen HK, Morelius KM, Palmu MK, Pesonen TS, Lappalainen AK. Radiographic findings have an association with weight bearing and locomotion in English bulldogs. Acta Vet Scand. 2020 May 12;62(1):19  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32398017/

King MD. Etiopathogenesis of Canine Hip Dysplasia, Prevalence, and Genetics. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2017 Jul;47(4):753-767. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28460694/

Hjernesvulst

Truvé K, Dickinson P, Xiong A, York D, Jayashankar K, Pielberg G, Koltookian M, Murén E, Fuxelius HH, Weishaupt H, Swartling FJ, Andersson G, Hedhammar Å, Bongcam-Rudloff E, Forsberg-Nilsson K, Bannasch D, Lindblad-Toh K. Utilizing the Dog Genome in the Search for Novel Candidate Genes Involved in Glioma Development-Genome Wide Association Mapping followed by Targeted Massive Parallel Sequencing Identifies a Strongly Associated Locus. PLoS Genet. 2016 May 12;12(5) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27171399/

Genetikk

Pedersen, Niels & Pooch, Ashley & Liu, Hongwei. (2016). A genetic assessment of the English bulldog. Canine Genetics and Epidemiology. 3. 10.1186/s40575-016-0036-y. https://www.researchgate.net/publication/305759005_A_genetic_assessment_of_the_English_bulldog

Hudproblemer

Seppänen, Riitta & Kaimio, Mirja & Schildt, Kirsti & Lilja-Maula, Liisa & Hyytiäinen, Heli & Mölsä, Sari & Morelius, Mikael & Rajamäki, Minna & Lappalainen, Anu & Rantala, Merja. (2019). Skin and ear health in a group of English bulldogs in Finland – a descriptive study with special reference to owner perceptions. Veterinary Dermatology. 30. 10.1111/vde.12752. https://www.researchgate.net/publication/332784341_Skin_and_ear_health_in_a_group_of_English_bulldogs_in_Finland_-_a_descriptive_study_with_special_reference_to_owner_perceptions

Keisersnitt

Evans KM, Adams VJ. Proportion of litters of purebred dogs born by caesarean section. J Small Anim Pract. 2010 Feb;51(2):113-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20136998/

Annet

Donner J, Anderson H, Davison S, Hughes AM, Bouirmane J, Lindqvist J, Lytle KM, Ganesan B, Ottka C, Ruotanen P, Kaukonen M, Forman OP, Fretwell N, Cole CA, Lohi H. Frequency and distribution of 152 genetic disease variants in over 100,000 mixed breed and purebred dogs. PLoS Genet. 2018 Apr 30;14(4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29708978/

Farrell, L.L., Schoenebeck, J.J., Wiener, P. et al. The challenges of pedigree dog health: approaches to combating inherited disease. Canine Genet Epidemiol 2, 3 (2015) https://cgejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40575-015-0014-9

Mansour TA, Lucot K, Konopelski SE, Dickinson PJ, Sturges BK, Vernau KL, Choi S, Stern JA, Thomasy SM, Döring S, Verstraete FJM, Johnson EG, York D, Rebhun RB, Ho HH, Brown CT, Bannasch DL. Whole genome variant association across 100 dogs identifies a frame shift mutation in DISHEVELLED 2 which contributes to Robinow-like syndrome in Bulldogs and related screw tail dog breeds. PLoS Genet. 2018 Dec 6;14(12) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30521570/

Rooney, Nicola & Sargan, David. (2010). Welfare concerns associated with pedigree dog breeding in the UK. Animal Welfare. 19. 133-140. https://www.researchgate.net/publication/233670946_Welfare_concerns_associated_with_pedigree_dog_breeding_in_the_UK

Asher L, Diesel G, Summers JF, McGreevy PD, Collins LM. Inherited defects in pedigree dogs. Part 1: disorders related to breed standards. Vet J. 2009 Dec;182(3):402-11 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19836981/

Summers JF, Diesel G, Asher L, McGreevy PD, Collins LM. Inherited defects in pedigree dogs. Part 2: Disorders that are not related to breed standards. Vet J. 2010 Jan;183(1):39-45 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19963415/

Ærlig Talt tidslinje

Dogs4all