Skip to main content
search
0
Nyheter

Dyrebeskyttelsen Norge fraråder å ta med dyr på fest

Av 19. desember 2023mars 25th, 2024Ingen kommentarer
kanin innendørs ved sofaen

HJEMME: Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer dyreeiere og festarrangører til at dyr ikke hører hjemme på fester og andre tilsvarende arrangementer. FOTO: Shutterstock

Nylig var kalven Lyx med på finalefesten til tv-programmet Farmen. Helgen etter ble en kanin tatt bilde av på et utested. Dyrebeskyttelsen Norge reagerer sterkt på at dyrene blir tatt med på arrangementer som helt klart er uegnet for dyr.

De siste ukene har vi sett en bekymringsfull trend, hvor både kalv og kanin har blitt tatt med på fest. Disse dyrene må da blant annet forholde seg til et nytt miljø med høye og uvante lyder, mange fremmede mennesker og ikke minst personer påvirket av alkohol.

Byttedyr på fest

Både kalver og kaniner er byttedyr, det vil si at de i naturen blir drept og spist av andre dyr. For byttedyr er det blant annet viktig med kjente omgivelser, for at de skal føle seg trygge.

Kaniner er veldig gode på å skjule smerte, ubehag og redsel. De gjør dette for å unngå å vise svakhet, noe som vil gjøre den til et lettere bytte. Redde kaniner kan reagere ved å fryse. Tonisk immobilitet (frys-tilstand) er en forsvarsmekanisme kaniner kan bruke for å lure rovdyrene. Frys-tilstanden kan også oppstå hos kaniner som håndteres av mennesker, for eksempel dersom den legges på rygg eller ved annen håndtering. Dette kan ofte misoppfattes som at kaninen er rolig og avslappet, mens sannheten er at kaninen kan være paralysert av stress og frykt.

Gjelder også hunder

Selv om hunden ikke er et byttedyr, er det allikevel mange hunder som vil bli stresset i en festsituasjon. Høye lyder, mange fremmede personer og alkoholpåvirkede mennesker kan være en stor utfordring for mange hunder.

Hunder kan også reagere på ulike måter når omgivelsene blir vanskelig å håndtere. Noen hunder blir synlig stresset. Andre kan bli veldig rolige og nesten apatiske fordi de er fullstendige overveldet.

For menneskets skyld

Ingen dyr har behov for å være festdeltager. Det er vi mennesker som har behov for å ta med oss dyret på fest. Vær en ansvarlig dyreeier og la dyret få være hjemme.

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer også alle festarrangører til å sette en stopper for at dyr blir med på fest og andre tilsvarende arrangementer.

La derfor kalver, kaniner og andre dyr få være hjemme når du går på fest!

Legg igjen en kommentar

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel