Skip to main content
Nyheter

Pressemelding: Krever forbud mot privat fyrverkeri

Av 14. desember 2023desember 18th, 2023Ingen kommentarer
Nei til fyrverkeri-kampanje 2023

FORBUD: Alle som stiller seg bak dette oppropet krevet et forbud mot privat fyrverkeri. I forkant av nyttårsfeiringen ber vi om at hver kommune utarbeider en plan for felles markering av årsskiftet i minuttene rundt midnatt 31. desember.

En rekke organisasjoner, bedrifter og fagpersoner går sammen for å kreve at Stortinget innfører forbud mot privat fyrverkeri. Kommunene bør innføre felles markering og tillatelser til fyrverkeri utenom nyttårsfeiringen bør innskrenkes. Dette for å beskytte mennesker, dyr og miljø.

Nyttårsfeiringen forbindes med fyrverkeri, men også med skader, redde dyr og forsøpling. Derfor ber nå en rekke organisasjoner, bedrifter og fagpersoner Stortinget om å innføre forbud mot fyrverkeri for privatpersoner. Hittil har over 50 000 mennesker signert krav til innføring av forbud inne på www.neitilfyrverkeri.no.

For mange bryter dagens lovverk

Dagens lovverk tillater kun bruk av privat fyrverkeri i perioden mellom kl 18 nyttårsaften og frem til kl 02 første nyttårsdag. Likevel er det mange som skyter opp fyrverkeri utenom tillatt tidspunkt, både inne og utendørs i perioden før og etter nyttårsfeiringen.

For mennesker og dyreeiere som er bekymret for dyrene sine, blir det en umulig oppgave å beskytte seg.

Personskader og branntilløp

Seksjonsoverlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland sykehus, har registrert cirka 250 alvorlige øyeskader de siste 17 årene grunnet bruk av fyrverkeri. Mange av disse får permanente skader på øyet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i forbindelse med feiringen 2021/2022 registrert 115 uønskede hendelser med fyrverkeri, hvorav 50 av disse gjaldt personskader. I tillegg til personskader, er det hos DSB rapportert om 149 branntilløp i Norge de siste fem årene.

Redde og skadde dyr

Fyrverkeri er en belastning for svært mange dyr, både tamme og ville. En større studie fra Tyskland viser til tilfeller av fugleflokker på så mye som 5000 individer som har dødd etter å ha blitt eksponert for fyrverkeri. En studie fra NMBU, viser at 23 prosent av 5000 hunder, reagerte negativt på fyrverkeri, og har en mild til alvorlig form for lydfobi. Mange familiedyr får behandling med angstdempende preparater for å beskyttes mot fyrverkeri.

Hundegruppen Rømlingen jobber med å spore opp hunder som har kommet på avveie. I forbindelse med nyttårsfeiringen 2021/2022, endte 80 hunder på rømmen som følge av fyrverkeri.

I tillegg til dyr på rømmen, har det også vært tragiske tilfeller av familiedyr og husdyr som har dødd som følge av fyrverkeri. Søppel etter gammelt fyrverkeri er også skadelig for natur og ville dyr. I Italia ble det i 2022 meldt om hundrevis av døde fugler, etter nyttårsfeiringen i hovedstaden Roma.

Belastning for mennesker

Mennesker som har vært utsatt for krig, vold eller andre traumatiske opplevelser kan oppleve høye lyder som en påkjenning. Norge har tatt imot mange flyktninger fra Ukraina det siste halvannet året, og dette burde være et tankekors for kommunene i forkant av nyttårsfeiringen. Dette kan også gjelde for mennesker med sykelig ømfintlighet mot lyd (hyperacusis). Utsatte mennesker vil ha utfordringer med å skjerme seg selv, når man aldri vet når smell fra fyrverkeri kan komme.

Fyrverkeri er kun brukt til underholdningsøyemed. Det store tilfellet av uønskede hendelser med bruk av fyrverkeri utenom tillatt tidspunkt, gjør at vi som samfunn burde skjerme mennesker og dyr fra privat bruk av fyrverkeri, som ikke har noen annen funksjon enn å være et luksusprodukt.

Felles markering i regi av kommune og kun tillatelse på merkedager

Alle som stiller seg bak dette oppropet krevet et forbud mot privat fyrverkeri. I forkant av nyttårsfeiringen ber vi om at hver kommune utarbeider en plan for felles markering av årsskiftet i minuttene rundt midnatt 31. desember. Slik vi ser det kan enhver kommune fritt begrense eller forby fyrverkeri.

Tillatelser til å benytte seg av fyrverkeri utenom nyttårsfeiringen kan kun skje på spesifikke merkedager, må varsles om offentlig til publikum i god tid og må utføres av profesjonelle pyroteknikere.

Signer felles underskriftskampanje for å vise støtte

Publikum kan bidra til å vise sin støtte for forbudet ved å signere felles underskriftskampanje mot fyrverkeri i privat regi inne på www.neitilfyrverkeri.no. Sammen kan vi vise beslutningstakerne på Stortinget at vi er mange som ønsker å få slutt på privat fyrverkeri!

Disse organisasjonene og fagpersonene står samlet om felles opprop:

 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Blindeforbundet
 • Dyrevernalliansen
 • Eika Forsikring
 • Evidensia
 • FugleAdvokatene
 • Norsk Atferdsgruppe for selskapsdyr
 • Dyresykehuset Hest NMBU Veterinærhøgskolen
 • FOD-gården
 • Dyrehjelperne
 • Hestens Tannklinikk
 • Myas omplassering for pusehjerter
 • Arken Care
 • Norsk Oftalmologisk Forening (Øyelegeforeningen)
 • Norsk Kennel Klub
 • Jesperpus
 • Kattealliansen
 • Katterådet
 • Anima – Stopp dyremishandling
 • Hestevet
 • World Saving Hustle
 • no
 • Norsk dyrepleier- og assistentforening
 • Dale Store gård
 • Mau Mau
 • Bikkjevakta
 • Nettverk for dyrs frihet
 • NOAH – for dyrs rettigheter
 • Norsk Huskattforening
 • Den Norske Veterinærforening
 • AniCura
 • Dyreatferdssenteret, avdeling Kattekonsulenten
 • Dyrenes Rett
 • Norsk tamrotteforening
 • Norges Miljøvernforbund
 • Hus til Pus
 • Norske Servicehunder
 • Dyrepleierne i Akademikerforbundet
 • Dyrehjelperne
 • Trøndelag Dyrevern
 • Hjerte for hjemløse katter

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel