Skip to main content
Nyheter

Går imot obligatorisk ID-merking av katt

Kattungen Baluba ble reddet på Verøy. Foto Dyrebeskyttelsen Norge Bodø til nett

ID-MERKING: Dyrebeskyttelsen Norge mener det er overraskende at næringskomiteen på Stortinget ikke legger mer vekt på innspill fra fagmiljøene. Stortinget behandler innstillingen fra næringskomiteen 9. januar 2024. Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

Næringskomiteen stemte ned representantforslag fra Venstre om obligatorisk ID-merking av katt i påvente av ny dyrevelferdsmelding. Dyrebeskyttelsen Norge er overrasket over at næringskomiteen ikke lytter mer til fagmiljøene.

– Vi er veldig skuffet. Vedtaket gir ingen mening, hverken for dyrevelferden eller samfunnsøkonomien. Det hadde åpenbart vært lettere for Mattilsynet å drive tilsyn om kattene kunne identifiseres på individnivå, sier Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.

Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet stemte nei til Venstres representantforslag om obligatorisk ID-merking av katt, mens Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet de Grønne var for.

Samtlige 18 skriftlige høringsuttalelser fra fagmiljøer og interessegrupper støttet forslaget, blant dem Den norske veterinærforening. Mattilsynet er i sitt høringsinnspill til ny dyrevelferdsmelding for ID-merking av katt.

Stortinget behandler innstillingen fra næringskomiteen 9. januar 2024.

Avvente ny dyrevelferdsmelding

Sp, Ap, H og Frp vil avvente ny dyrevelferdsmelding for å vurdere konsekvensene av å innføre obligatorisk ID-merking av katter. Ny dyrevelferdsmelding skal komme i 2024. Ap og Sp viser også til landbruks- og matminister Geir Pollestads (Sp) vurdering av representantforslaget. Pollestad legger vekt på at obligatorisk ID-merking kunne by på utfordringer knyttet til etterlevelse og håndhevelse av kravet.

SV, R og MDG på sin side viser til innspill fra både Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen Norge, og mener at obligatorisk ID-merking vil «virke forebyggende på uansvarlig kattehold ved at registrert eier er sporbar» og at «identifisering av eier også vil gjøre det enklere for både Mattilsynet og politi å håndheve brudd på dyrevelferdsloven». SV, R og MDG legger også vekt på at ID-merking kan knyttes opp mot veterinærenes diagnoseregister og dermed bidra i arbeidet med å identifisere smittsomme sykdommer.

– Det er overraskende at fagmiljøene blir tilsidesatt i en innstilling fra næringskomiteen. Man kunne kanskje ha forstått det om staten måtte bevilge penger, men kostnadene bæres av dyreeier alene, sier Roaldset.

Flere europeiske land Sverige, Danmark, Belgia, Spania og England har innført obligatorisk ID-merking av katt for å forhindre det store antallet hjemløse katter.

Mer enn 50-års arbeid

Obligatorisk ID-merking har vært i Stortinget flere ganger tidligere, senest sommeren 2020. Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for obligatorisk ID-merking av katt siden midten av 1970-tallet. I Norge er det i dag rundt 750.000 katter. Av de cirka 6000 familiedyrene som får hjelp av Dyrebeskyttelsen Norges 25 lokalavdelinger hvert år, er opp mot 90 prosent katt og de færreste av dem er ID-merket. Dette viktige arbeidet koster nærmere 30 millioner kroner hvert år.

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å takke alle støttespillere i det viktige arbeidet for obligatorisk ID-merking av katt. Mer enn 27.000 personer har signert et opprop for lovpålagt ID-merking av katt. 29 organisasjoner og fagpersoner står bak oppropet.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel