Skip to main content
search
0
Nyheter

Norge trenger et 3R-senter

I dag er Norge det eneste landet i Skandinavia som ikke har et eget fysisk senter for alternativer til dyreforsøk, samtidig som vi årlig har et høyt forbruk av dyr i forsøk. Nå skal forslaget om etablering av et slikt senter endelig opp for Stortinget.

Tekst: Birgitte Fineid, fagrådgiver og veterinær, Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Dreamer Company/Shutterstock. Bildetekst: Oppdrettsnæringen er ett av de som bruker mest forsøksdyr i Norge. Bilde fra oppdrettsanlegg i Hardanger.

Behovet for et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk (3R-senter) kom tydelig frem i forrige dyrevelferdsmelding, som nå er 20 år gammel. I disse dager er endelig et representantforslag fra MDG sine stortingsrepresentanter Lan Marie Nguyen Berg, Une Bastholm og Rauand Ismail, om å opprette et nasjonalt senter for alternativer til dyreforsøk, ute på høring.

2 millioner dyr i forsøk

Norge har et høyt forbruk av dyr i forsøk, og siden 2007 har vi brukt nesten 50 millioner forsøksdyr. Sammenlignet med tallene for EU bruker vi ca. en femtedel av alle forsøksdyrene i Europa. I 2021 ble det brukt 2 008 597 forsøksdyr Norge, og flesteparten av disse dyrene er fisk i forbindelse med oppdrettsnæringen.

De norske forsøksfiskene er dessuten overrepresentert i kategoriene for de mest belastende dyreforsøkene.

Norge må ta ansvar

Norecopa er Norges nasjonale konsensus-plattform og jobber for å fremme de 3 R-ene i forbindelse med bruk av dyr i forsøk. De 3 R-ene står for reduction (reduksjon), refinement (forbedring) og replacement (erstatning). I 16 år har Norecopa utført en formidabel innsats, til tross for få ressurser. Dyrebeskyttelsen Norge mener at det gode og viktige arbeidet må videreføres i et nasjonalt senter for alternativer til bruk av dyr i forsøk.

Både Forsøksdyrkomiteen og Veterinærinstituttet har uttalt at det er behov for et nasjonalt 3R-senter. Et slikt senter vil blant annet kunne koordinere alle involverte aktører, ha systematisk arbeid for å finne gode erstatninger til bruk av dyr i forsøk og samle forskningsresultater for å sikre at dyreforsøk ikke utføres unødig.

Takk til stortingsrepresentantene

Dyrebeskyttelsen Norge er veldig glad for at Stortinget ber regjeringen opprette et nasjonalt 3R-senter for forskning på alternativer til dyreforsøk, og stiller seg selvfølgelig bak dette forslaget.

Dyrebeskyttelsen Norge har sendt inn høringssvar, og oppfordrer regjeringen til å opprette et 3R-senter i Norge etter modell fra tilsvarende sentre i Sverige og andre europeiske land. Dette mener vi må skje så raskt som mulig, og denne beslutningen bør tas uavhengig av den kommende dyrevelferdsmeldingen.

Les mer: Se representantforslaget

Les også: Er det er behov for 3R-senter i Norge?

Se foredrag om alternativer til forsøksdyr – fra Arendalsuka 2022

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel