Skip to main content
NyheterUkategorisert

Katteeiere må ta mer ansvar

Kattungen Baluba ble reddet på Verøy. Foto Dyrebeskyttelsen Norge Bodø til nett

Katten kan være en trussel for biologisk mangfold i Norge og truede fuglearter er spesielt utsatt, ifølge fersk rapport. Dyrebeskyttelsen Norge mener rapporten synliggjør de helsemessige fordelene ved obligatorisk ID-merking av katt.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Bodø. Bilde: Kattungen Baluba ble reddet fra Verøy. 
Rapporten viser til at høy kattetetthet er en trussel for sårbare fuglearter. Det betyr at Mattilsynet og kommunene har et stort ansvar å få bukt med kattekolonier. Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for obligatorisk ID-merking av katt i snart 50 år, og vi mener at det er et viktig tiltak for ansvarlig kattehold, sier Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.
Det er i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) sin rapport «Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd», blitt vurdert hvilken risiko hold av katt (tamkatt) har på truede arter av fugl, pattedyr, reptiler og amfibier. Hovedkonklusjonen fra VKM er at det er betydelig risiko for at katt kan bidra til økt sykdomsspredning fra dyr til dyr og til mennesker.

Styrke kattens velferd

Ifølge VKM er det anslagsvis mellom 690 000 og 870 000 katter i Norge. Eide katter tar tre ganger flere byttedyr enn hjemløse katter. Katter dreper rundt 33 millioner byttedyr hvert år, hvorav omkring seks millioner er fugl.
I rapporten har VKM kommet frem til at:
 • truede fuglearter er mest utsatt i områder med høy tetthet av katter
 • katter kan bidra til økt spredning av sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter til viltlevende dyr og husdyr, og mennesker
 • hold av katt kan redusere dyrevelferden for byttedyrene
Ifølge norsk lovgivning er ikke tamkatt regnet som en viltart, og den er listet som et unntak i forskriften som regulerer hold og innførsel av fremmede organismer, står det i rapporten.
– Det er gledelig at VKM i rapporten stadfester at katten er en tam art og ikke et viltlevende dyr. Det betyr at kattens velferd må ivaretas på lik linje med hund. Katter skal føde innendørs, de skal få mat og vann, kos og tilsyn av sin eier, kommenterer Roaldset.

Ansvarlig kattehold

Dyrebeskyttelsen Norge mener at alle katter bør holdes inne på natten for sin egen sikkerhet. Dette er svært viktig på steder med sårbare fuglearter for å redusere tap av fugl. Rapporten sender et tydelig signal om at det er uakseptabelt med store ansamlinger av katter uten tilsyn (kattekolonier) i områder med sårbare fuglearter.
– Rapporten viser til at katten kan være en smittespreder, både til andre dyr og mennesker. Det er derfor viktig at katten blir tatt godt vare på og får veterinærbehandling når den er syk, sier Roaldset.
Dyrebeskyttelsen Norge mener viktige risikoreduserende tiltak er:
 • Obligatorisk ID-merking av katt
 • Kastrering for å forhindre hjemløshet og kattekolonier
 • Behandling hos veterinær når katten er syk
 • Holde katten inne fra solnedgang til soloppgang fordi i denne tiden på døgnet jakter katten mest
 • Alle kattunger skal fødes inne, og kattunger må passes godt på første leveåret fordi stedsansen trenger tid for å bli fult utviklet. Katter bør ikke gå alene ute før fylte ett år

Les hele rapporten fra VKM 

Les mer om hvordan Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for obligatorisk ID-merking av familiedyr                    

Les mer om vårt arbeid med hjemløse dyr 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel