Skip to main content
search
0
Nyheter

Massedød og dårlig velferd i oppdrettsnæringen

Laksemerder i Norge. Foto: Shutterstock

NRK fikk nylig tak i bilder som viser tusenvis av døde og livløse laks på bunnen av merder tilhørende oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group. Oppdrettslaksen skal ha dødd av gjellsykdom. Dette gjør at fisken får pusteproblemer og dør av kvelning, noe som er smertefullt for fisken. Det skal også ha tatt for lang tid før den økte dødeligheten ble meldt inn til Mattilsynet.

Tekst: Birgitte Fineid, fagrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Bilde: Illustrasjonsbilde av laksemerder i Norge. Foto: Shutterstock. 
F agmiljøene har lenge uttalt stor bekymring over dårlig dyrevelferd og høy fiskedødelighet i norsk oppdrettsnæring. I 2022 døde totalt 92,3 millioner laks og 5,6 millioner regnbueørret som følge av sykdom og skader.

Meldeplikt til Mattilsynet

Oppdrettsfisken går tett sammen i merdene, noe som gjør at smittsomme sykdommer kan spres raskt og mange individer blir syke, utsettes for lidelse og død. Det skal derfor varsles til Mattilsynet om hendelser som gir dårlig fiskevelferd for oppdrettsfisken.
Forøket dødelighet hos oppdrettsfisken kan være et tegn på sykdom, og dette skal raskt meldes til Mattilsynet, slik at det kan iverksettes tiltak for å hindre smittespredning og lidelse.

Oppdaget ved uanmeldt besøk

Mattilsynet kom i september på uanmeldt besøk ved ett av Lerøys anlegg i Trøndelag, og oppdaget da et stort antall syke og døde fisk. Det viste seg at anlegget hadde hatt økt dødelig i flere uker uten å melde ifra om dette til Mattilsynet.
Tilsvarende hendelsesforløp skal ha forekommet ved flere av Lerøys anlegg i Trøndelag og Nordmøre.

Lidelse og massedød

Denne saken viser tydelig de store utfordringene oppdrettsnæringen står overfor. Ulike smittsomme sykdommer, som ofte medfører stor grad av lidelse for veldig mange individer, utgjør en stor risiko i dagens oppdrettssystem. Dette kommer i tillegg til de store velferdsutfordringene som følger med bekjempelsen av lakselus.
Det er på tide at vi tar fiskens lidelse på alvor.

Støtt vårt arbeid – bli fast giver

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel