Skip to main content
search
0
Nyheter

Seminar om sammenhengene mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner (Innlandet) – Arrangementet er nå fulltegnet

Av 10. oktober 2023oktober 20th, 2023Ingen kommentarer

Prosjekt «Se sammenhengen» inviterer til tverrfaglige seminar tirsdag 24. oktober i Innlandet.

P rosjektet er et samarbeid mellom Krisesentersekretariatet, NMBU veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet og Dyrebeskyttelsen Norge. Prosjektet har fått tilskuddsmidler fra Sekretariatet for Konfliktrådene for å avholde seminarene.
Målet med seminaret er å øke kompetansen om sammenhengene mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner, og å stimulere til et tettere samarbeid mellom yrkene/etatene dette angår.

Målgruppen er ansatte i barnevernet, politiet, helsearbeidere, familievernkontor, RVTS, krisesentre, Mattilsynet, veterinærer i klinisk praksis, dyrevernorganisasjoner, kommunalt ansatte med ansvar for sosiale tjenester og andre relevante yrkesgrupper.

Mer informasjon om prosjektet «Se sammenhengen» og de tverrfaglige seminarene finner du i denne artikkelen, publisert i Norsk Veterinærtidsskrift.

Hvor: Kommunestyresalen i Gjøvik rådhus (Kauffeldts plass 1)

Når: Tirsdag 24. oktober, kl. 09:00 – ca. 15:00 (med forbehold om endring)

Påmelding: Arrangementet er nå fullt

Deltakelse er gratis og det serveres lunsj og forfriskninger.

 

Foreløpig program:

Vanskjøtsel og mishandling av dyr. Hva er det og hvordan kjenner man det igjen? v/Karianne Muri, seniorforsker i dyrevelferd ved Veterinærinstituttet

Vold mot dyr og vold i nære relasjoner: Hva er sammenhengen? v/ Karianne Muri

Juridiske aspekter; taushetsplikt, varslingsplikt og varslingsrett, v/Marit Nesje, førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøgskolen

Innlegg fra:

 • Innlandet politidistrikt, avsnitt for øko- og miljø ved Berit Aasen (etterforsker) og Simen Arnesveen (miljøkrimkoordinator)
 • Innlandet politidistrikt, avsnitt for SO-Vold ved Betina Riegelhuth (avsnittsleder) og Martine Amundsen (SO-koordinator)
 • Mattilsynet Region Øst ved Knut Romsås Breden (spesialinspektør (veterinær) og fagrådgiver dyrevelferd) og Silje Solbjør Eliassen (seniorrådgiver/jurist)
 • Gjøvik Krisesenter ved Marianne U. Solli (faglig leder)
 • Gjøvik og Land barnevernstjeneste
 • Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark/Dyrebeskyttelsen Norge

 

Diskusjoner i tverrfaglige grupper, basert på caseoppgaver.

Felles diskusjon: Hvordan etablere bedre tverretatlig/tverrfaglig samarbeid lokalt?

 

Videresend gjerne invitasjonen til kollegaer som kan være interessert i å delta!

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel