Skip to main content
search
0
Nyheter

Seminar om sammenhengene mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner (Asker og Bærum)

Av 10. oktober 2023januar 17th, 2024Ingen kommentarer

Prosjekt «Se sammenhengen» inviterer til tverrfaglige seminar fredag 27. oktober i Asker og Bærum.

P rosjektet er et samarbeid mellom Krisesentersekretariatet, NMBU veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet og Dyrebeskyttelsen Norge. Prosjektet har fått tilskuddsmidler fra Sekretariatet for Konfliktrådene for å avholde seminarene.
Målet med seminaret er å øke kompetansen om sammenhengene mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner, og å stimulere til et tettere samarbeid mellom yrkene/etatene dette angår.

Målgruppen er ansatte i barnevernet, politiet, helsearbeidere, familievernkontor, RVTS, krisesentre, Mattilsynet, veterinærer i klinisk praksis, dyrevernorganisasjoner, kommunalt ansatte med ansvar for sosiale tjenester og andre relevante yrkesgrupper.

Mer informasjon om prosjektet «Se sammenhengen» og de tverrfaglige seminarene finner du i denne artikkelen, publisert i Norsk Veterinærtidsskrift.

Hvor: Fyrstikken, Heggedal innbyggertorg

Når: Fredag 27. oktober, kl. 09:00 – ca. 15:00 (med forbehold om endring)

Påmelding: Her!

Frist for påmelding er fredag 20. oktober.

Merk: Det er begrenset med plasser på arrangementet. Ved stor pågang, vil personer i yrkesgrupper der dette temaet er spesielt relevant bli prioritert.

Deltakelse er gratis og det serveres lunsj og forfriskninger.

 

Foreløpig program:

Vanskjøtsel og mishandling av dyr. Hva er det og hvordan kjenner man det igjen? v/Karianne Muri, seniorforsker i dyrevelferd ved Veterinærinstituttet

Vold mot dyr og vold i nære relasjoner: Hva er sammenhengen? v/ Karianne Muri

Juridiske aspekter; taushetsplikt, varslingsplikt og varslingsrett, v/Marit Nesje, førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøgskolen

Innlegg fra:

 • Jannike Haaverstad, familievoldskoordinator i Oslo politidistrikt Enhet vest – avsnitt for vold i nære relasjoner
 • Malin Maria Oscarson, Mattilsynet Region Stor-Oslo, Avdeling Romerike
 • Stine Dammen Dæhli, politioverbetjent, Oslo politidistrikt FEE-Avsnitt for spesialetterforskning
 • Elke-Christine Hol, Barnevernet
 • Lene Walle, avdelingsleder, Krisesenteret i Asker og Bærum
 • Representant fra Dyrebeskyttelsen Norge

 

Diskusjoner i tverrfaglige grupper, basert på caseoppgaver.

Felles diskusjon: Hvordan etablere bedre tverretatlig/tverrfaglig samarbeid lokalt?

 

Videresend gjerne invitasjonen til kollegaer som kan være interessert i å delta!

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

 • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
 • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
 • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
 • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
 • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
 • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
 • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
 • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

  E-post for timeforespørsel