Skip to main content
search
0
Nyheter

Fire personer i valpenetteverket i Arendal er endelig pågrepet

Av 27. september 2023Ingen kommentarer
Foto: Freddy Sky/Shutterstock

Fire personer er nå siktet for brudd på § 25 i dyrevelferdsloven, som regulerer avl. Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet aktivt i flere år for å stanse dette nettverket. Det foreligger liten tvil om at avl av hund må reguleres bedre.

Tekst: Eva Hustoft, fagrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. 
P rioriterer uetisk avl.

Dyrebeskyttelsen Norge har i forbindelse med denne saken sendt flere bekymringsmeldinger til Mattilsynet, og har politianmeldt personer i nettverket for brudd på både § 25 og § 27 i dyrevelferdsloven. Vi har også oversendt mye informasjon til etterforsker i politiet fortløpende mens saken har pågått.

–  Vi mottar mange bekymringsmeldinger som omhandler uetisk avl. Disse sakene er svært tidkrevende, og gir dessverre ofte ikke resultater. At dyrekrimenheten i Agder nå har pågrepet fire personer i denne saken forteller oss at uetisk avl står høyt oppe på dyrekrimenhetens prioriteringsliste, sier Åshild Roaldset daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Vi er glade for at politiet etterforsker saken, og at de nå slår ned på denne valpefabrikken.

Det er vanligvis millionbeløp å tjene på slike valpefabrikker, og bøter vil derfor ikke ha tilstrekkelig avvergende effekt. Historikken i dette nettverket tilsier at gjentakelsesfaren er stor, og derfor forventer vi både fengselsstraff og forbud mot hold av hund.

–  Vi snakker i denne saken om et stort antall svært syke renrasede hunder. Mange av hundene er registrerte i Norsk Kennel klub og også annonsert til salgs over deres hjemmeside. Denne saken illustrerer godt at hundeavlen må reguleres på en måte som gjør at Mattilsynet får tilstrekkelig verktøy for å stanse denne type dyremishandling, lenge før situasjonen har blitt så ille som her, sier Roaldset.

Hundeavlen må reguleres bedre

Dagens hundeavl skaper store problemer for hundene våre, blant annet i forhold til helse, og kjøp og salg. Dyrebeskyttelsen Norge mener at problemene kan løses ved at man tar i bruk tilgjengelige avlsverktøy i hundeavlen. Det betyr i korte trekk at man i hundeavlen må bruke estimerte avlsverdier for helse, lynne og funksjon, i tillegg til genstudier av slektskap, Bruk av estimerte avlsverdier er også i tråd med EUs Responsible dog breeding guidelines, og må ansees å være dagens forståelse for hvordan avl bør foregå.

Norge bør følge EUs retningslinjer for avl av hund og katt, noe som medfører at avl må bli mer basert på teknologi og vitenskap. Sammenlignet med dagens hundeavl, som er basert på en lekmansforståelse av avl og genetikk, vil dette være både billigere for oppdrettere og bedre for hundene. I tillegg gir det økt trygghet for valpekjøper og gjør det vanskeligere å selge smuglervalper.

Dyrebeskyttelsen Norge mener det er viktig at forskriften som utarbeides av Mattilsynet i disse dager, resulterer i at teknologi og databaser benyttes, både i avlsarbeidet og i tilsynet med avlen. Dette vil gi hundene våre bedre helse, det vil gi Mattilsynet mulighet til å føre tilsyn med avlen ved hjelp av få ressurser, og det vil gi valpekjøper tilgang til den informasjonen hen har krav på etter § 27 i dyrevelferdsloven.

Her forklarer vi hvordan.

 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel