Skip to main content
search
0
ArtikkelNyheter

Rådet for dyreetikk foreslår å forby hurtigvoksende kyllingrase

Kylling fra Pixabay

Ross 308 er en hurtigvoksende kyllingrase som selges i alle norske dagligvarebutikker, foruten Rema 1000. Dette er en fremavlet, menneskeskapt rase som har veldokumenterte helse- og velferdsutfordringer på grunn av sin raske vekst.

Tekst: Tatjana Ekstø, kommunikasjonsassistent Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay. 

Brudd på dyrevelferdslovens § 25

Rådet for dyreetikk mener helseproblemene er en del av velferdsutfordringene for rasen og avlen er strid med dyrevelferdsloven § 25, som sier at avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.
En norsk studie fra 50 gårder med Ross 308 viste at kun 3% av kyllingene hadde normal gange og 19% var såpass halte at de var hemmet i å bevege seg.
Studien ble utført i regi av blant annet NMBU og Animalia, målingene ble gjort ved rundt 30 dagers alder.

Selv om avlen av Ross 308 foregår i utlandet, mener Rådet for dyreetikk at norske aktører bør stille krav om at kyllingraser som skal brukes i Norge, skal være avlet frem med fokus på dyrevelferd.

Allerede bruk av alternative kyllingraser

Rema 1000 er den eneste dagligvarekjeden som ikke selger Ross 308. I stedet selger de kyllingrasen Hubbard, som er en krysning av hurtigvoksende hane og saktevoksende verpehøne.
Disse lever omtrent to uker lengre enn Ross 308, og er et par hundre gram tyngre og har mer vekt rundt lårene når den slaktes.

Dersom Rådet for dyreetikk får gjennomslag for sitt forslag, kan det bety at alle norske dagligvarebutikker må bytte Ross 308 til mer saktevoksende kyllingraser.

Støtter forbud

Dyrebeskyttelsen Norge stiller seg bak uttalelsene fra Rådet for dyreetikk. Dette er et tydelig signal til næringen om at bruk av dagens hurtigvoksende kyllinger ikke er forenelig med god dyrevelferd. Vi stoler på at politikerne tar denne uttalelsen på alvor og innfører et forbud mot Ross 308 i Norge.

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel