Skip to main content
search
0
ArtikkelNyheter

Norges Høyesterett skriver historie med hundeavlssaken

Dommere i Norges Høyesterett

Dyrebeskyttelsen Norge og Norsk Kennel Klub er uenige om avlsparagrafens grenser, og derfor har hundeavlssaken havnet i rettssystemet. Høyesterett skal blant annet vurdere hvor mye lidelse loven tillater at hunder skal leve med, og om nytteverdien av et rasetypisk utseende kan forsvare hundenes lidelse. Partene er enige om at de to rasene det er snakk om har alvorlige helseproblemer, og at kryssavl kan løse helseproblemer i raser med høy innavl og mye sykdom.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Rizwana Yedicam/Høyesterett
N orges Høyesterett avsatte tre dager til å la begge sider belyse sine argumenter.

Viktige avklaringer

Saken reiser flere viktige spørsmål. I dyrevelferdsloven av 2009 vektlegges dyrs egenverdi selvstendig. Loven forståes slik at et dyr skal ha muligheten for å ha en positiv opplevelse av egen eksistens, eget liv. Å være fanget i en dysfunksjonell kropp, befengt med blant annet pusteproblemer og selvmordshodepine kommer i stor kontrast til nettopp dette. Hvor går grensen for hvilken sykdomsbelastning som skal tolereres/forventes av hundene våre, kun for å tilfredsstille noen få menneskers forfengelighet? Kan hunder som med høy sannsynlighet viderefører alvorlige lidelser til sine avkom avles på innenfor lovens ordlyd? Hvor ligger egentlig terskelen for ulovlig avl? Disse og flere spørsmål skal nå Norges Høyesterett ta stilling til.

–  Det er en grell kontrast mellom hva Dyrebeskyttelsen Norge anser som god dyrevelferd og Norsk Kennel Klubs ønske om at Høyesterett skal sette terskelen for lidelsene hundene våre må leve med høyt, sier Åshild Roaldset daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge. Vi er svært glade for at Norsk Høyesterett valgte å behandle denne viktige saken.

Tiden er overmoden for endring!

Problemene med innavl, sykdommer og ekstremt eksteriør hos våre selskapshunder har vært kjent i svært lang tid. Hundene våre betaler en skyhøy pris, ene og alene for menneskers forfengelighet og ønske om raserenhet. Lidelsene er menneskeskapt, og nødvendige tiltak som kunne snudd situasjonen for hundene har ikke fått gehør i kennel klubb-miljøet.

–  Vi synes det er uforståelig at motstanden mot endring er så stor, at saken må tas til retten. Over mange tiår har det vært godt kjent og dokumentert at avlen av rasehunder har gitt hundene store lidelser. Mer av det samme vil ikke løse problemene, sier Roaldset.

Dyrebeskyttelsen Norge mener at vi er på overtid med å gjøre helt nødvendige systemendringer i hundeavlen. Vitenskap og teknologi må ønskes velkommen og være en forutsetning for hundeavlen- til det beste for alle fremtidens hunder som skal fødes inn i verden for å bli våre nye bestevenner. Vi unner dem alle som én både en funksjonell kropp, et stødig lynne og potensialet for et langt og godt liv.

 

Hei og takk for at du tar kontakt med Lisaklinikken.

Vi driver en gratis klinikk for dem som ikke har mulighet til å benytte andre tilbud. Derfor er vi nødt til å stille visse krav:

  • Vi er ikke en klinikk for de som syntes det generelt er dyrt med veterinær, men som kan prioritere det.
  • Vi er ikke en klinikk for de som har forsikring på sitt dyr, eller som har brukt sin forsikringspremie.
  • Vi legger ikke til rette for avl, og tar ikke imot valpekull. Står du allikevel i en vanskelig situasjon (tjuvparring el. lign.) ta kontakt for vurdering.
  • Vi tilbyr ikke hd/ad røntgen, med mindre sykdom mistenkes etter konsultasjon.
  • Vi utfører ikke komplisert kirurgi og ortopediske inngrep. Spør om du er usikker.
  • Vi anbefaler årlig vaksinering andre steder enn hos oss. Her finnes det allerede rimelige tilbud, med god oppfølging.
  • Vi tilbyr ikke reisevaksiner eller attestering i pass for dyr.
  • Vi tilbyr ikke separat kremering.

Er du usikker på om du oppfyller kriteriene, ønsker vi allikevel at du tar kontakt. Vi er imøtekommende og hyggelige, og ønsker det beste for dyr og mennesker.

Skriv gjerne litt om deg selv og din situasjon og hva henvendelsen gjelder, så vil vi svare deg så fort vi kan.

Mvh,
Lisaklinikken

    E-post for timeforespørsel